Kırklareli Üniversitesi Fitness Merkez Binasının Mimari Tasarım Süreci

Çağdaş bir eğitim ortamı olarak üniversiteler, temel işlevleri olan eğitim ve araştırma dışında, sosyal ve kültürel yönleri ile de ön plana çıkmaktadır. Spor, tüm faaliyetler arasında, öğrenci yaşamında merkezi bir rol oynamaktadır ve öğrencilerin fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal ve kültürel bakımdan gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Spor aktiviteleri içerisinde fitness, sağlıklı bir yaşam için fiziksel etkinliğin öneminin anlaşılmasıyla ön plana çıkmakta, kullanıcılarının yaşam kalitelerini ve eğitim kalitesini yükseltme iddiası ile üniversite ve kampüs yaşamında tercih sebebi olmaktadır. Bu çalışmada, Kırklareli Üniversitesi, Kayalı Kampüsünün sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak için öğrencilere, akademik ve idari personele hizmet veren Fitness Merkez Binasının tasarım ve planlama süreci anlatılmaktadır.


Soner YELER

GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 1

Dergi adı:GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences

https://dergipark.org.tr/tr/pub/atrss/issue/60364/882809

Author: admin