Türkiye’deki Cittaslow Kavramına Yönelik Bir Yazın İncelemesi

Yavaş hareketi dünyada her gün değişen yeni trendlerden biri gibi gözükse de 1999 yılında başlamış bir hareket olup günümüze kadar çok sayıda destekçi bulup büyük bir topluluk haline gelmiştir. Küreselleşen dünyada birbirine benzemeye başlamış olan toplumlar giderek çoğalmaktadır. Artık her şey zamanla ölçülmekte ve hızlı olan başarılı sayılabilmektedir. Hızlı yemek, hızlı ulaşım, hızlı turizm, hızlı öğrenme ve hızlı turizm günümüzün gerekliliği halini almıştır. Cittaslow felsefesi bu hızla yaşarken hayattan tat almamaya başlayan insanları bir araya getirmiştir. Yavaş yaşamayı, yerel yemek kültürünü ve sakinliği benimsemiş insanların yarattıkları talep zamanla dünyada var olan güzellikleri keşfetme isteğiyle birleşmiş ve turizmi hareketlendirmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı dünyadaki bu hareketlenmeyle birlikte 18 üye kentiyle bu hareketin bir parçası haline gelmiş olan Türkiye’de Cittaslow hareketini inceleyen çalışmaları doküman analizi yöntemiyle değerlendirmektir.


Zehra YARDI

GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 1

Dergi adı:GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences

https://dergipark.org.tr/tr/pub/atrss/issue/60364/851995

Author: admin