Türkiye Turizm Destinasyon Görüntülerinde Algısal ve Mekansal Peyzaj Etkinliği

Turizm destinasyonları ulusal ve uluslararası turizmin odağında yer almaktadır. Genellikle hedef tek bir varış noktasının bir süreliğine ziyaret edilmesidir. Her nokta kendine özgü değerleri ile cazip etkiler barındırmakta, yakın çevreleri ile bir bütün oluşturmaktadır. Günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, kitleleri interneti ve teknolojilerini kullanır hale getirmiştir. Yaşamsal gereksinim ve planlamalarını internet üzerinden gerçekleştiren insanlar, turizm pazarıyla ilk teması bu yoldan gerçekleştirmekte, aşina olduğu ya da ilk defa gördüğü peyzajlar hakkında fikir sahibi olmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada; ülke ekonomisi ve doğal /kültürel değerleri açısından büyük öneme sahip turizm tanıtım stratejilerinin parçası olan görsellerin analiz edilmesi ve bilimsel yaklaşımla etkin özelliklerin ortaya konması amaçlanmıştır. Turizm Bakanlığı Goturkey Türkiye Seyahat Rehberinde bulunan destinasyon ve popüler destinasyon başlıkları altında yer alan görsel içerikler kullanılarak, görüntülerin algısal peyzaj açısından analizi yapılmıştır. Materyal olarak seçilen 31 destinasyon görüntüsüne Algısal ve Mekânsal Peyzaj Etkinlik Analizi uygulanmış, görüntüler peyzaj parametreleri ve algısal unsurlardan oluşan 14 etkin unsur (kültürel peyzaj, tarihi doku, arazi formu, jeolojik/coğrafi oluşum, bitki örtüsü, su varlığı, hayvan varlığı, insan varlığı vb) açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca 46 popüler destinasyon görüntüsü 17 etkin unsur kültürel peyzaj, tarihi doku, arazi formu, jeolojik /coğrafi oluşum, bitki örtüsü, hayvan varlığı, su varlığı, insan varlığı, kıyı çizgisi, suya dayalı aktivite, nadir bulunma, yer düzeyinde vista gerçekliği vb) açısından değerlendirilmiştir. Seçilen görüntülerin başarılı bir çeşitlemeye sahip olduğu, nadir bulunma, hakim renk, kültürel peyzaj, arazi formu, yer düzeyinde vista gerçekliği ve tarihi dokudan oluşan algısal ve mekânsal unsurlarının etkinliğinin öne çıktığı belirlenmiştir.


Esra ÖZHANCI

GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 1

Dergi adı:GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences

https://dergipark.org.tr/tr/pub/atrss/issue/60364/833736

Author: admin