Almanya ve İngiltere Örneklerinde Korunan Alan Politikaları ve Planlaması ile Orman Rekreasyon Alanlarının Yasal Statüleri ve Mevzuatları

Koruma bilincinin dünya üzerinde yayılmaya başlamasıyla birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke, kendi sınırları içerisinde; hayvan ve bitki varlığını, yaşam alanlarını belirli kıstaslar kapsamında koruyarak hem insan yaşamının hem de doğanın sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için gereken doğa parçalarını “korunan alan” başlığı altında koruma altına almaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, bu alanları ilgili kurum ve kuruluşlarına bağlı olarak yürütmekte, çeşitli politikalar ve planlama yaklaşımları geliştirilmektedir. Bu çalışmada ise gelişmiş ülkelerden Almanya ve İngiltere örnek olarak seçilerek bu ülkelerin korunan alan politikaları ve planlama yaklaşımlarını ortaya koyacak literatür çalışması yapılmıştır. Aynı zamanda bu iki ülkenin özellikle rekreasyon kullanımına izin veren korunan alanlarını ele alınarak yasal statüleri ve mevzuatları literatür doğrultusunda açıklanmıştır.Anahtar kelimeler: Orman, rekreasyon, orman rekreasyon alanı, korunan alan, korunan alan planlaması, koruma mevzuatı ve yönetimi.


Seyhan SEYHAN , Öner DEMİREL

GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 1

Dergi adı:GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences

https://dergipark.org.tr/tr/pub/atrss/issue/60364/877442

Author: admin