Küçük Kapasiteli, Yatay Eksenli ve Akış Hızlandırıcılı Rüzgar Türbinlerinin Performans Analizi

Kentsel ve kırsal alanlarda, konutların ve küçük işletmelerin kullanımına yönelik yenilenebilir enerji teknolojilerinden faydalanılarak elektrik enerjisi üretilmesi ülkelerin enerji ekonomisi ve stratejisi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, düşük rüzgâr hızlarında verimli çalışabilen, kentsel ve kırsal alanlarda konutların kullanımına yönelik küçük kapasiteli, yatay eksenli ve akış hızlandırıcılı (yayıcı) rüzgâr türbinlerinin tasarımı için analitik çözümleme ve modelleme yapılmıştır. Bunun için önce rotor çapı 1 m olan küçük bir rüzgar türbini seçilmiş, daha sonra bu rüzgar türbini akış hızlandırıcılı olarak modellenerek performans değerleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara ve seçilen aerodinamik karakteristiklere göre, serbest akış rüzgar hızı 10 m/s iken açık akıştaki rüzgar türbini üzerinden elde edilen güç değeri 246,17 W iken, akış hızlandırıcılı rüzgar türbini üzerinde elde edilen güç değeri 333,2 W olarak hesaplanmıştır.


Mehmet BİLGİLİ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 1

Dergi adı:Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/okufbed/issue/60518/811615

Author: admin