İskenderun Koyundan Monofilament Galsama Ağ ile Yakalanan Üç Ticari Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkileri ile Kondisyon İndeksleri, Türkiye

Bu araştırmada İskenderun koyunda ekonomik yönden önemli olan üç ticari balık türünün toplam boy ve ağırlık ilişkileri (LWRs) ile Fulton’un kondisyon faktörünün (K) belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, kırlangıç balığı (Chelidonichthys lucerne, Linnaeus, 1758), dil balığı (Pegusa lascaris, Risso, 1810) ve çipura (Sparus aurata, Linnaeus, 1758) İskenderun koyundan 2016 yılında Eylül aylarında profesyonel bir balıkçı tarafından monofilament galsama ağ (göz açıklığı: 28) ile 10-20 metrede dipten toplanmıştır. Toplamda 82 balık örneğinin toplam boy ve ağırlıkları 0.01 cm ve 0.01 g hassasiyetle ölçülmüştür. Yakalanan balıkların minimum-maksimum uzunluğu ve ağırlığı C. lucerne için 14.0-24.5cm ve 31.2-126.6g, P. lascaris için 18.5-25.55cm ve 37.7-125.5g, S. aurata için 14.5-26.6cm ve 55.8-180.0g olarak belirlenmiştir. Üç balık türünün toplam boy-ağırlık ilişkisi C. lucerne için W = 0.0837 * TL2.28, P. lascaris için W = 0.0018 * TL3.45 ve S. aurata için W = 0.0667 * TL3.30 olarak bulunmuştur. Fulton’un kondisyon faktörü C. lucerne için 1.05 ± 0.04, P. lascaris için 0.72 ± 0.01 ve S. aurata için 2.00 ± 0.10 olarak tespit edilmistir. Bu çalışmanın sonuçları, bu alanda ekonomik açıdan önemli balıkların LWR parametrelerine ve K indislerine katkı sağlamakla birlikte, mevcut çalışma farklı zaman ve mekanlardaki benzer balık stoklarını karşılaştırmak için yararlı olacaktır.


Burcu YEŞİLBUDAK

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 1

Dergi adı:Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/okufbed/issue/60518/803064

Author: admin