Kentsel Mekanlarda Ekolojik Yaklaşımlı Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi

Çocuklar aktif olarak oyun yoluyla dünyayı keşfetmekte ve öğrenmektedirler. Özellikle açık hava oyun ortamları çocuklar için etkileşimin en etkili olduğu alanlardır. Çocuklar bu alanlarda doğayla ve birbiriyle birebir ilişki halindedir. Günümüz yaşam koşullarında çocuklar doğadan kopuk oyun alanlarında vakit geçirmekte belki de günümüz şehirleşme anlayışında oyun alanı bile bulamamaktadır. Bu çalışma kapsamında çocuk oyun alanlarının çocuk için önemine ve çocuk oyun alanlarının ekolojik yaklaşımla desteklendiğinde daha kreatif alanlar olacağına yönelik öneriler getirilmiştir. Çalışma, Türkiye`den ve dünyadan ekolojik bakış açısıyla tasarlanan çocuk oyun alanları örnekleri ile desteklenmiştir.
Ayşe Ceren KÖKLÜ , Şehriban ERASLAN
Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 2
Sayı 1

Author: