İki Zamanlı Benzinli Bir Motorda Yağlama Yağı Olarak Bitkisel Yağ Kullanımı

Son zamanlarda motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonlarının azaltılması üzerine yapılan yasal düzenlemeler, bu alanda yoğun çalışmaların yapılmasına neden olmuştur. Bu nedenle bu alandaki çalışmalar her geçen gün hız kazanmaktadır. Yapılan bu çalışmada benzinin içerisine hacimsel olarak (v/v) ÷5 ve ÷10 oranlarında motor yağı ve çeşitli bitkisel yağlar katılmış, bu katkıların yakıt tüketimi ve egzoz emisyonlarına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Ayrıca uzun süreli 50 saatlik ve 100 saatlik çalışma durumlarında 1. segmandaki aşınma miktarı tespit edilmiştir. Çalışmada iki zamanlı benzinli bir motor kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, petrol kaynaklı madeni yağa göre yenilenebilir yağ kullanılması ile birlikte yakıt tüketimi, is, HC, CO emisyonlarında artış ve NOx ile CO2 emisyonlarında azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. Segmanlardaki aşınmanın tespit edilmesi için yapılan 50 saatlik ve 100 saatlik çalışma sonrasında ise madeni yağ kullanımına göre her yakıt karışımında aşınma olduğu görülmüştür. 
Salih ÖZER
Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 2
Sayı 1

Author: