Tunceli-Bingöl ve Muş İllerinin Meteorolojik Verilerle İklim Parametrelerinin Analizi

Bu çalışmada, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Tunceli, Bingöl ve Muş illerinin, basınç, sıcaklık, nem, rüzgar hızı, güneşlenme şiddeti ve güneşlenme müddeti gibi iklim parametrelerini 15 yıllık bir rasat süreci için incelendi ve modelleme yapıldı. İklim parametreleri modellemesinde lineer regresyon analizi kullanıldı. Belirlenen modellerin kullanımı ile i) iklim şartlarının çevre ve enerji üzerindeki etkileri konusunda yapılacak çalışmalara yardımcı olabileceği, ii) gelecek yıllar için söz konusu illerin iklim yapıları ile ilgili tahminlerinin yapılabileceği, iii) incelenen iller için alternatif enerji potansiyeli olarak güneş enerjisinin ön plana çıktığı belirlendi.
Ayşe BİÇER
Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 2
Sayı 1

Author: