Pazarlama Stratejisi Seçmek için Bulanık Çıkarım Sistemi Önerisi

Müşteri taleplerindeki değişmeler ve teknolojideki
gelişmeler, çeşitli pazarlama sektörlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bunun sonucu olarak, her neslin markalardan veya şirketlerden beklentileri
farklılaşmıştır. Ek olarak müşteriler, bir ürünü satın almadan önce
gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayan çeşitli özellikleri göz önünde
bulundurarak alternatifleri değerlendirmeye başlamıştır. Değişen koşullar
nedeniyle şirketler, hedef pazarlarını ve pazara sundukları ürün türlerini
belirlerken çeşitli kriterleri göz önünde bulundurmak zorunda kalmaktadır. Bu
çalışmada, firmanın pazarlama stratejisiyle ilgili karar verme sürecine destek
sağlamak için bulanık bir çıkarım sistemi önerilmiştir.  Önerilen sistem uzmanlar tarafından
değerlendirildiğinde tatmin edici sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür.
Melda KOKOÇ , Süleyman ERSÖZ , Adnan AKTEPE
Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 2
Sayı 1

Author: