Batman Yöresinden Selekte Edilen Cevizlerin (Juglans regia L.) Bazı Meyve Özellikleri ile Makro-Mikro Element Düzeyleri

Bu çalışmada Batman ili Kozluk ve Sason yöresinden selekte edilen 27 adet ceviz genotipinin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada genotiplerin kabuklu meyve kalınlıkları, meyve genişlikleri, meyve yükseklikleri, kabuk kalınlıkları, kabuklu meyve ağırlıkları, iç meyve ağırlıkları, iç randımanı sırasıyla 25.99-37.19 mm, 27.25-35.29 mm, 29.64-50.69 mm,1.11-2.55 mm, 8.28-17.45 g, 3.59-7.74 g, ÷ 36.00-58.25 arasında saptanmıştır. İç meyve rengi 13 genotipte çok açık, 10 genotipte açık, geriye kalan 4 genotipte ise orta olarak belirlenmiştir. Genotiplerde protein ÷ 12.15-18.30, toplam yağ ÷ 53.25-68.70, nem ÷ 1.87-3.60, kül ÷ 1.30-2.96 arasında değiştiği belirlenmiştir. Genotiplerin makro element içeriklerinin ortalaması, ÷ 2.35 N, 285.64 mg P, 406.23 mg K, 315.83 mg Mg, 226.30 mg Ca, ve 187.71 mg S olarak tespit edilmiştir. Mikro element içerikleri 100 g iç meyvede ortalama Na 2.05 mg, Fe 2.51 mg, Mn 2.86 mg, Zn 2.42 mg, Cu 1.78 mg olarak saptanmıştır.
Songül ACAR , Ahmet KAZANKAYA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 2

Author: