Akdeniz Bölgesinde Bağ Mildiyösü Hastalığı (Plasmopara viticola) ile Mücadelede Fluopicolide + Fosetyl-Al (Profiler®)`ın Alt Dozlarının Biyolojik Etkinliğinin Belirlenmesi

Bu proje, Akdeniz bölgesinde mildiyö hastalığı (Plasmopara viticola)`na karşı fluopicolide + fosetyl-Al (Profiler®)`ın 2.5 g/L, 2.25 g/L ve 2.0 g/L dozların biyolojik etkinliğini belirleyerek ruhsatlı 3.0 g/L dozunu azaltmayı amaçlamaktadır. Denemeler, 2019 yılında bağ mildiyösü hastalığı ile bulaşık olduğu bilinen Victoria asma çeşidi ile kurulu Mersin ili Tarsus ilçesi Nacarlı Köyünde telli sistemdeki bir bağda yürütülmüştür. Çalışmada, Tarım ve Orman Bakanlığı`nın Zirai Mücadele Teknik Talimatında belirtilen asmanın fenolojisine göre mücadele programı uygulanmıştır. Yapılan çalışma sonrası elde edilen veriler değerlendirildiğinde, bağda mildiyöye karşı fluopicolide + fosetyl-Al `ın 3.0 g/L ve 2.5 g/L dozları, sırasıyla ÷93.6 ve ÷91.6 düzeyinde etki göstermiş ve istatistiksel olarak aynı grupta yer almışlardır. Diğer dozlar ÷90`nın altında etki gösterdiği için değerlendirmeye alınmamıştır. Sonuç olarak, etkinlik düzeyi ÷90`nın üzerinde olan 2.5 g/L su dozunun hastalık ile mücadelede hem ilaçlama maliyetini düşürmesi hem de çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltması nedeniyle tavsiye edilebileceği belirlenmiştir.
Efkan AKÇALI , Serap TOKER DEMİRAY
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 2

Author: