Dihaploid Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Konya İlinde Verim ve Meyve Kalitesinin Belirlenmesi

Kestane kabağı ülkemizde başta tatlı olmak üzere, reçel, marmelat, pasta ve turşu olarak insan beslenmesinde kullanılmaktadır. Kestane kabakları yetiştirildiği bölgenin ekolojik koşullarından etkilenmekte, verim ve meyve kaliteleri önemli düzeyde değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada ülkemizde ticari çeşit olarak tescil edilen ve ekonomik değere sahip olan Arıcan-97 ve Balkız çeşitleri ile dihaploidizasyon tekniği ile elde edilen iki adet dihaploid kestane kabağı çeşit adayının İç Anadolu bölgesinin en geniş ovasına sahip, Konya ovasında verim ve meyve özellikleri ortaya koyularak adaptasyon yetenekleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sunulan çalışma dihaploid kestane kabağı çeşit adaylarının ticari çeşitlerle karşılaştırılarak performanslarının belirlendiği ilk çalışma özelliğindedir. Çeşit ve çeşit adaylarında verim ve meyve kalitesi ölçümlerinde önemli farklılıklar bulunmuştur. En yüksek verim Arıcan 97 (2350 kg/da) çeşidinden ve DH-6 (2325 kg/da) çeşit adayından elde edilmiştir. En fazla bitki başına meyve sayısı aynı çeşitlerden sırası ile 1.74 ve 1.50 adet olarak elde edilmiştir. En yüksek SÇKM ve pH DH-8 çeşit adayından elde edilirken, yapılan tat testi sonucunda ticari çeşitler daha yüksek puan almıştır. Sonuç olarak, Konya Ovasında Arıcan 97 önemli bir ticari çeşit olarak karşımıza çıksa da çeşit adayı olarak nitelendirilen DH-6 genotipi verim ve meyve kalitesi yönünden önemli sonuçlar vermiştir. Bu durumda DH-6 genotipinin Arıcan 97`ye alternatif bir çeşit olarak değerlendirilebileceği öngörülmüştür.
Musa SEYMEN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 2

Author: