Waterpad Polimerin Farklı Sulama Düzeylerinde Yetiştirilen Patlıcanın Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi

Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi nedenlerle, su kaynaklarının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu sebeple, son yıllarda yapılan çalışmaların çoğu kuraklık, su stresi ve yüksek sıcaklıklara dayanım üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışma, farklı sulama düzeylerinde (S1: ÷100, S2: ÷75 ve S3: ÷50), perlit ve kokopit (Hindistan cevizi torfu) ortamlarında yetiştirilen patlıcanın kök bölgesine kağıt ve jüt arasına polimer yerleştirilmesi ile elde edilen “waterpad” isimli ticari ürünün verim ve bazı kalite parametreleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Deneme sonuçlarına göre sulama düzeylerinin S1`den S3`e düşürülmesi ile toplam verim, toplam meyve sayısı, meyve çapı, meyve uzunluğu meyve ağırlığı, sürgün-yaprak kuru ağırlıkları, bitki boyu ve gövde çapı değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir. Ancak, ortam ve incelenen özelliklere göre değişmekle birlikte S1 ve S2 sulama düzeyleri arasında önemli bir farklılığın olmadığı, kokopit ortamında toplam verim ve toplam meyve sayısının S2 sulama düzeyinde daha iyi sonuç verdiği belirlenmiştir. Waterpad kullanımının incelenen özellikler üzerine etkisinin genel olarak önemsiz olduğu, ancak kokopit ortamında verim ve meyve sayısını bir miktar arttırdığı saptanmıştır. Perlit ortamında en yüksek verim ve meyve sayısı S1 sulama düzeyindeki waterpad içeren uygulamadan, kokopit ortamında ise en yüksek verim ve meyve sayısı S2 sulama düzeyindeki waterpad içeren uygulamadan elde edilmiştir. Perlit ortamına göre kokopit ortamında yetiştirilen bitkilerin gerek verim gerekse diğer incelenen özellikler üzerindeki etkisinin daha iyi olduğu gözlenmiştir.
Selçuk SÖYLEMEZ , Şükrü ESİN , Ayşe PAKYÜREK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 2

Author: