Kardelen Soğan Çoğaltımında Sakkaroz Kullanımı

Toros kardeleni ihracatı kota sınırlaması ile yapılan türlerden birisidir. Soğanın kısa süre içinde büyütülmesi üretim yönünden önemli bir konudur. Bu çalışma Toros kardeleni çoğaltmada değişik sakkaroz düzeylerinin yavru soğan oluşum ve gelişimindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemede özel bir firmadan temin edilen 4 cm çevre uzunluğuna sahip Galanthus elwesii Hook. (Toros kardeleni) soğanları kullanılmıştır. Soğanlar temizlendikten sonra dikey olarak dört dilime ayrılmış ve dilimler perlit dolu torbalara yerleştirilmiştir. Torbalara perlit ilave edildikten sonra, Toros kardeleni dilimlerinden inkübasyonda yavru soğan oluşturması için perlit dolu torbaların içine çeşme suyu (kontrol), ÷1 sakkaroz ve ÷2 sakkaroz çözeltisi verilmiştir. İnkübasyon 18-20 oC sıcaklıkta adi depoda yapılmış. İnkübasyon bitiminde torbalar boşaltılmış ve ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapılan istatistiksel analizlere göre, farklı sakkaroz düzeylerinin yavru soğan sayısı, yavru soğan ve parçacık ağırlığı, yavru soğan yüksekliği ve yavru soğan ağırlığı üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Yavru soğan sayısı 1.00 – 1.33 adet arasında, yavru soğan ağırlığı 0.16 – 0.33 g arasında değişmiştir. Artan sakkaroz dozları ile yavru soğan çapı artış göstermiştir. Farklı sakkaroz düzeylerinin yavru soğan çapı üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli olmuştur (p &amp,lt, 0.05). En yüksek yavru soğan çapı ÷2 sakkaroz (6.28 g) ve ÷1 sakkaroz (5.54 g) uygulamalarından elde edilmiştir.
Özgür KAHRAMAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 2

Author: