Düşük Sıcaklıklarda Depolanan Trabzon Hurması Çiçek Tozlarının Kalite Durumlarının Belirlenmesi

Bu çalışma, 3 yabancı tozlayıcı çeşit ve 2 yerli Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) genotipine ait çiçek tozlarının farklı depo sıcaklıklarında 1 yıl süre ile saklanması sonunda kalite durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çiçek tozları +4 °C, 0 °C, -20 °C ve -80 °C `de 1 yıl süre ile saklanmış ve 4 ayda bir canlılık ve çimlenme durumları belirlenmiştir. Çiçek tozu canlılığının tespitinde 2, 3, 5 Triphenyl Tetrazolium Clorid (TTC) çözeltisi, çiçek tozlarının çimlenme oranlarının belirlenmesinde ise petride agar yöntemi kullanılmıştır. Genotiplerin ilk ölçüm çiçek tozu canlılık oranları ÷ 58.12 ile ÷ 76.65 değerleri arasında değişmektedir. Son ölçüm olan 12. ayın sonunda +4 °C, 0 °C , -20 °C ve -80 °C sıcaklıklarda en yüksek çiçek tozu canlılık oranlarının sırasıyla ÷13.00, ÷42.01, ÷ 60.72 ve ÷ 59.45 olduğu belirlenmiştir. Genotiplere ait çiçek tozlarının çimlenme oranları ise ilk ölçümde ÷ 52.84 ile ÷ 67.49 değerleri arasında olduğu tespit edilmiştir. 12. ayın sonunda en yüksek çiçek tozu çimlenme oranlarının +4 °C `de ÷ 1, 0 °C `de ÷ 13.24, -20 °C `de ÷ 23.87 ve -80 °C `de ise ÷ 24.99 olarak belirlenmiştir. Depolama süresi sonunda genotiplerin tozlayıcılık potansiyellerinin, +4 °C ve 0 °C`lerde yetersiz, -20 °C ve -80 °C`lerde ise tozlayıcılık yeteneği yönüyle nispeten kabul edilebilir düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Akide ÖZCAN , Şakir Burak BÜKÜCÜ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 2

Author: