24-Epi Brassinolidin, Sıcaklık Stresi Koşullarında Parus ve Gaviota Çilek Çeşitlerinin Bazı Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

Çalışma, çeşit (Parus ve Gaviota), 24-Epi brassinolid konsantrasyonları (0, 1 ve 2 mg/l) ve sıcaklık (normal ve stres) olmak üzere üç uygulama 3 tekerrürlü olarak tesadüf parselleri faktöriyel deneme deseninde düzenlenmiştir. Ölçüm özelliklerinden bazıları, uygulamalar arasında önemli bir fark olduğunu göstermiştir. Sıcaklık stresi koşulları altında, 24 mg-Epi brassinolidin 1 mg/l konsantrasyonunda yapraktan uygulanması, Parus çeşidinin yapraklarındaki katalaz ve süperoksit dismutaz aktivitesini arttırmıştır. Her iki çeşidin meyveleri, normal sıcaklık altında 2 mg/l konsantrasyonunda 24-Epi brassinolid uygulamasında en yüksek suda çözünür kuru madde içeriğine sahip olmuştur. En yüksek toplam fenolikler, normal sıcaklık altında 2 mg/l konsantrasyonunda 24-Epi brassinolid uygulanan Gaviota çeşidinde tespit edilmiştir. Her iki çeşit, 24-Epi brassinolid içermeyen ve 24-Epi brassinolid içeren uygulamalarda, sıcaklık stresi koşulları altında 2 mg/l konsantrasyonunda en düşük flavonoid içeriğine sahip olmuştur. Gaviota çeşidinde, yüksek konsantrasyonda 24-Epi brassinolid (2 mg/l) uygulanması, sıcaklık stresi koşulları altında toplam antosiyanin miktarının azalmasını önlemiştir.
Omid ASADİ AGHDAM , Jafar HAJİLOU , Sahebali BOLANDNAZAR , Gholamreza DEHGHAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 2

Author: