Patlıcan Meyvelerinde (Solanum melongena L.) Metil Jasmonat Uygulamalarının Enzimatik Kararma ve Antioksidatif Enzimler Üzerine Etkileri

Meyveleri klimakterik olmayan patlıcanlar, üşüme zararına hassas ve hasat sonrası raf ömrü kısa olduğundan dolayı önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Çalışma materyali olan patlıcanlar Türkiye de Van`ın Gevaş ilçesinde hasat edilmiştir. Patlıcan meyveleri olgunluk seviyeleri dikkate alınarak hasat edilmiş ve daha sonra köpük tabaklarda modifiye atmosfer paketleme yapılarak 10 ve 20 °C`de ÷ 90-95 bağıl nem içeren soğuk hava depolarında 21 gün boyunca depolanmıştır. Aynı olgunluğa sahip meyveler 3 ayrı gruba ayrılmıştır. Birinci grup meyveler kontrol olarak saf suya daldırılmıştır. İkinci grup meyveler 1 µM Metil Jasmonat (MeJA) çözeltisine 10 dakika süreyle daldırılmıştır. Üçüncü grup meyvelere ise 5 µM Metil Jasmonat (MeJA) çözeltisine 10 dakika süreyle daldırılmıştır. Hasat sonrası uygulanan Metil Jasmonat`ın solunum hızı, Süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), polifenol oksidaz (PPO) ve malondialdehit (MDA) üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, 20 °C`de depolanan meyvelerde 1 uM Metil Jasmonat uygulamasının, solunum hızı, SOD, PPO ve MDA gibi parametreler açısından en iyi sonuçları verdiği tespit edilirken, 5 uM Metil Jasmonatın ise CAT enzim aktivitesi açısından en iyi sonucu verdiğini göstermiştir. Sonuç olarak, MeJA uygulamalarının depolama periyodu boyunca antioksidatif enzimler ve solunum hızı üzerine etkisi olduğu söylenebilir.
Nurettin YILMAZ , Şeyda ÇAVUŞOĞLU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 2

Author: