Yağışa Dayalı Koşullarda Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum L.) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Bu çalışma 16 ekmeklik buğday çeşidi ile 2009-2010 ve 2010-2011 yıllarında yağışa dayalı koşullarda verim ve bazı kalite özelliklerini belirlemek amacıyla tesadüf blokları deneme desenine göre 2 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ekmeklik buğday çeşitlerinin verim, bin tane ağırlığı, protein oranı, tane sertliği, Zeleny sedimantasyon, miksograf parametreleri (gelişme süresi, pik yüksekliği, yumuşama derecesi, toplam alan) ve alveograf enerji değeri incelenmiştir. İki yıllık ortalama sonuçlara göre incelenen özelliklerin minumum ve maksimum değerleri, verim 299.38-519.73 kg da-1, bin tane ağırlığı 29.70-37.30 g, protein oranı ÷13.21-15.99, tane sertliği 41.29-72.10, Zeleny sedimantasyon 29.00-52.75 ml, alveograf enerji değeri 114.27-277.49 10-4 J, miksograf gelişme süresi 1.65-4.82 dk., pik yüksekliği ÷46.38-61.89, yumuşama derecesi 10.01-34.19 ÷/dk. ve toplam alan 284-356 Nm olarak belirlenmiştir. Yağışa dayalı koşullarda yetiştirilen çeşitler arasındaki farklar istatistiki olarak değerlendirilmiştir. İncelenen kalite özellikleri bakımından 2010-2011 döneminin 2009-2010 döneminden daha iyi olduğu tespit edilmiştir. En yüksek alveograf enerji değeri Tosunbey ve Karahan-99 çeşidinden elde edilmiştir.
Seydi AYDOĞAN , Mehmet ŞAHİN , Aysun GÖÇMEN AKÇACIK , Berat DEMİR , Telat YILDIRIM , Sümeyra HAMZAOĞLU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: