Kuzularda Yetiştirme Tipinin Regresyon Ağacı Algoritmaları Tahmin Performansına Etkisi

Bu araştırma, yetiştirme tipi elit ve taban olan İvesi ırkı kuzuların sütten kesim ağırlıkları üzerine CART, CHAID ve Exhausted CHAID algoritmalarının tahminleme performanslarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada Osmaniye Toprakkale ilçesinde bulunan farklı yetiştirme tipi uygulayan (elit ve taban) iki işletmeden elde edilen 2014-2015 yıllarında Kasım-Ocak aylarında doğmuş toplam 331 baş İvesi ırkı kuzu kaydı kullanılmıştır. Elit sürü tipinde doğan kuzuların doğum ağırlığı (DA) ortalaması 4.92±0.05 kg, taban sürüde doğan kuzuların DA ortalaması ise 4.11±0.07 kg, elit sürüde yetişen kuzuların sütten kesim ağırlığı (SKA) ortalaması 14.35±0.12 kg, taban sürüde yetişenlerin ise 13.89±0.16 kg olduğu görülmüştür. Her iki sürüde (elit ve taban) doğumdaki ana yaşı, doğum tipi, cinsiyet, doğum ayı, sütten kesim zamanı ve doğum ağırlığı bağımsız değişken olarak kullanılırken, sütten kesim ağırlığı bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. CART, CHAID ve Exhausted CHAID algoritmalarını mukayese etmek için RMSE, MAPE, RAE, SDratio ve MAD uyum iyiliği kriterleri ile Pearson korelasyon katsayısı (r), R2Adj ve R2 değerleri kullanılmıştır. Her iki sürüde en yüksek R2 değeri CART algoritması ile elde edilmiştir. Bu çalışma ile yetiştirici koşullarında yapılan seleksiyon çalışmalarında CART algoritması iyi bir araç olarak değerlendirilebilir.
Adile TATLIYER
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: