Kahramanmaraş`ta Bağcılığın Mevcut Durumu, Potansiyeli ve Geliştirilmesi

Türkiye`de üzüm üretimi 4.0
milyon ton kadardır. Kahramanmaraş 80-90 bin ton üzüm üretim miktarı ile
Türkiye`de üzüm üretiminde ÷ 2.01`lik paya sahiptir. Türkiye`nin bağ alanları
içinde Kahramanmaraş`ta bağcılık yapılan alanlarının payı ÷ 3.75`dir. Türkiye
ve Kahramanmaraş`ın bağ alanları (r=0,318) ve üzüm üretimi  (r=0,367) arasında pozitif bir ilişki vardır.
Kahramanmaraş`ta üretilen üzümün çekirdekli olarak ÷ 74.08`ini sofralık ve ÷
25.50`ini ise kurutmalık- üzüm çeşitleri oluşturmaktadır. Kahramanmaraş`ın
vejetasyon süresi 280 gün kadar olup bu süre bağcılık için yeterlidir.
Kahramanmaraş yıllık ortalama 16.9 ºC civarında bir sıcaklığa sahip olup bu
ortalama sıcaklık değerine göre ilin iklimi birçok üzüm çeşidinin
yetiştiriciliğine uygundur. Herhangi bir yerde bağcılık yapılabilmesi için
gerekli olan asgari etkili sıcaklık toplamı (EST)  900 gün-derece olup Kahramanmaraş için EST
değeri 2.895 gün-derece olarak tespit edilmiştir. Öte yandan İlin güneşlenme
süresi 2.144 saat olduğundan bağcılık için uygundur. Kahramanmaraş`ta yıllık ortalama
yağış ve vejetasyon dönemindeki ortalama yağış miktarı sırasıyla 724.7 ve mm
359.6 mm`dir. Bu nedenle İldeki bağlar yetiştirme döneminde ihtiyaç durumu
dikkate alınarak sulanmalıdır. Sonuç olarak İlin mevcut bağcılık durumu ve
potansiyeli dikkate alındığında Kahramanmaraş`ta bağcılığın daha da
geliştirilmesi mümkündür.
İsmail GÜVENÇ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: