Diyarbakır İlinde Yetişen Badem Ağaçlarından Endofit ve Epifit Bakteri Türlerinin İzolasyonu ve Bitki Gelişimini Teşvik Eden Mekanizmalarının Karakterizasyonu

Bu çalışmanın amacı, sağlıklı badem ağaçlarından izole edilen bitki gelişimini teşvik eden endofit ve epifit bakteri (PGPB) türlerin tanılanması ve bitki gelişimini teşvik eden mekanizmalarının belirlemektir. MALDI-TOF tanılama analizleri sonucu, 19 izolat Gram-negatif Serratia, Pseudomonas, Ochrobactrum ve Enterobacter, 26 izolat ise Gram-pozitif Bacillus ve Arthrobacter cinsine dahil türler olarak teşhis edilmiştir. Test edilen izolatlardan, 46 izolat siderofor, 45 izolat amonyak üretiminde pozitif, 35 izolat ise fosforu değişen oranlarda çözebilme yeteneğinde olurken, bakterilerin tamamı 5.48-127.81 µg/ml konsantrasyon aralığında IAA üretmişlerdir. Pseudomonas spp and Enterobacter cloacae izolatları siderofor, Serratia marcescens izolatları fosforu çözme, Enterobacter cloacae izolatları IAA üretme, Bacillus spp ise amonyak üretme etkinliğinin yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür. Aynı türe bağlı endofit bakteri izolatları epifit bakteri izolatlarına kıyasla bu mekanizmaları daha düşük düzeyde teşvik ettiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar yüksek düzeyde siderofor, amonyak, IAA üretimi ile fosfor çözme gibi bitki gelişimini teşvik edici özellikleri sahip PGPB izolatlarının ekonomik öneme sahip kültür bitkilerin yetiştiriciliğinde biyolojik gübre olarak kullanılmada potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.
Zekiye Ceren Ceren AKTAN , Soner SOYLU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: