Bitki Yaşı ve Hasat Zamanının Kuşkonmaz Verimi ve Sürgün Kalitesi Üzerine Etkileri

Bu çalışmanın amacı farklı hasada başlama yaşı (2 ve 3 yaş) ve hasat zamanlarının (bahar ve yaz aylarında) kuşkonmaz verimi ve sürgün kalitesi üzerine etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla UC 157 F1 çeşidi kuşkonmaz fideleri 2011 ve 2012 yıllarında araziye dikilmişlerdir. Hasada bitkiler iki ve üç yaşlarına geldikleri 2014 yılında başlanmış ve kuşkonmaz bitkilerinin yarısı ilkbaharda diğer yarısı da yazın hasat edilmiştir. Hasada başlama yaşı sürgün verimi ve kalitesini önemli bir şekilde etkilemiş ve 2 yaşında hasada başlanan bitkilerden daha az sayıda sürgün hasat edilmiştir. Ayrıca hasat zamanı, sürgün verimi ve kalitesini etkilemiş ve baharda hasat edilen bitkilerden daha fazla sayıda ve daha kalın sürgün hasat edilmiştir. Baharda yapılan hasat sonucunda 8-12 mm kalınlığa sahip sürgün sayısı azalmış buna karşın 12-16 mm ve 16 mm`den kalın sürgün sayısında artış gözlenmiştir. Tüm bu sonuçlar kuşkonmaz bitkilerinin 2. yılda uzun dönem sürgün verim ve kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmadan hasat edilebileceğini göstermiştir. Ayrıca, sürgünlerin sayısı ve kalitesi dikkate alındığında, yaz hasadının sadece ürün fiyatının yüksek olması kaydıyla bahar hasadına alternatif olabileceği görülmüştür.
Şebnem KÖKLÜ , Sevda DOLUNBAY , Gökçen YAKUPOĞLU , Aygül KARACA , Abdullah HAVAN , Ahmet KORKMAZ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: