Taramalı Elektron Mikroskobunda (SEM) Cassida prasina Illiger, 1798 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) `nın Aedeagus Yapısı

Cassida Linnaeus, 1758 (Coleoptera:
Chrysomelidae: Cassidinae) cinsi içerisinde genel olarak erkek genitalinin
ayırt edici olmadığı, spermatekanın ise kısmen ayırt edici olduğu kabul
edilmektedir. Bununla birlikte şimdiye kadar yapılan genital çalışmalarının sadece
stereo mikroskoba dayalı olduğu görülmektedir. Genital yapıların ince yapısı
birkaç çalışma dışında çalışılmamıştır. İnce yapı çalışmalarının verimli olup
olmadığını ortaya koymak amacıyla bu çalışmada Türkiye`den 2001 ve 2003
yıllarında Düzce ve Karabük illerinden toplanan toplam iki Cassida prasina Illiger, 1798 örneğine ait erkek genital
yapısı SEM`de ilk kez incelenmiştir. Bu sayede yeni ayırt edici karakterler
elde edilmiş ve diğer bir alt cinsteki daha önce çalışmış türlerden ayırt edici
olduğu ortaya konulmuştur. Erkek genitalinin hem SEM hem de stereo mikroskop
fotoğrafları da çalışma içerisinde sunulmuştur.
Neslihan BAL , Hüseyin ÖZDİKMEN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: