Bryoperdon, Türkiye İçin Yeni Bir Gasteromiset Cins Kaydı

Bir
gasteromiset cinsi olan Bryoperdon,
Rize`nin Ardeşen ilçesinden B. acuminatum
örneklerinin toplanıp teşhis edilmesiyle Türkiye mikobiyotası için yeni kayıt
olarak verilmiştir. Yeni olarak kaydedilen takson kısaca betimlenmiş ve yayılış
lokalitesi, toplayıcı numarası ve makro ve mikromorfolojilerine ilişkin
fotoğrafları verilmiştir.
Abdullah KAYA , Yasin UZUN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: