Siyah Alaca ve Doğu Anadolu Kırmızısı Irkına Ait Sığırların Mycoplasma bovis ile Enfekte Sütlerinden Köken Alan Eksozomlardaki Yangı Ile Ilişkili miRNA`ların Ekpresyon Profili

Mikoplazma bovis, sığırlarda mastitis,
artrit ve pnömoni gibi çeşitli klinik hastalıklarla ilişkili önemli bir
ajandır. Bu çalışmada, Türkiye`de yetiştirilen Siyah Alaca (SA)  ve Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) sığırlarına
ait Mycoplasma bovis ile enfekte subklinik mastitli ve normal sütlerde
inflamasyon ile ilişkili miRNA adaylarının belirlenmesi amaçlandı. Mastitli ve
normal sığırlardan elde edilen sütteki miRNA`ların ekspresyon seviyeleri
qRT-PCR ile analiz edildi. MiR-21, miR-146a, miR-155, miR-222, miR-383,
miR-200a, miR-205, miR-122, miR-182`nin ekspresyon düzeylerinin her iki sığıra
ait mastitli sütte arttığı gözlendi. Bununla birlikte, miR-21 ve miR-222`nin
Holştayn sığırının mastitli sütünde önemli ölçüde arttığı, miR-146a ve
miR-383`ün ise DAK sığırının mastitli sütünde önemli ölçüde arttığı belirlendi.
Sonuç olarak, subklinik mastitli sütte ekspresyon düzeyi artan miRNA adayları
Holştayn ve DAK sığırlarında belirlendi. Araştırmadan elde edilen bulgular,
subklinik mastitis sütünde ekspresyon düzeyi artan miRNA`ların Mycoplasma bovis`in neden olduğu
subklinik masitit tanısında biyobelirteç olarak kullanılabileceğini
göstermiştir.
Selçuk ÖZDEMİR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: