Fungal Fermantasyonu ile Elma Posasının Besin Madde İçeriğinin Zenginleştirilmesi

Bu çalışmada,
elma posasının optimum koşullarda fungal fermentasyonuna tabi tutularak besin
madde içeriğinin zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. Pilot bir biyoreaktör
kullanılarak elma posası, mikroorganizma kullanılmadan, 2,5×106 spor
g-1Pleurotus ostreatus
ve 2,5×106 spor g-1Phanerochaete chrysosporium
kullanılarak 21 günlük (0, 7, 14
ve 21 günde örnekler alınmıştır) 3 farklı fermantasyona tabi tutulmuştur. İnkübasyon süreleri sonunda mikrobiyal
gelişim, pH ve besin madde içeriğinin tespiti için 3 adet steril örnek
alınmıştır. Elma posasının her iki fermantasyonda da ham kül ve protein içeriği
artarken, ham selüloz ve redükte şeker içeriğinin azaldığı tespit edilmiştir (P&amp,lt,0.05). P. ostreatus fermantasyonunun tüm
inkübasyon zamanında tanin içeriği azalırken, bunun aksine P. chrysosporium fermantasyonunda
artmıştır (P&amp,lt,0.05). Pektin içeriği ise her iki
mikroorganizmanın fermantasyonunda da artmış, ancak P. ostreatus fermantasyonunda
artış oranı daha fazla olmuştur (P&amp,lt,0.05).
Elma posasının fungal fermantasyonu ile besin madde içeriği iyileştirilmiştir.
Bu araştırma sonucunda fermente elma posasının hayvan beslemede önemli bir yem
kaynağı olarak kullanımı ortaya çıkmıştır. 
Ramazan TOSUN , Sulhattin YAŞAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: