Kök Bölgesi Sınırlamasının Domates (Lycopersicon esculentum) Bitkisinin Gelişimi Ve Verimine Etkileri

Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Alanı içerisinde bulunan 120 m2’lik plastik örtüye sahip serada kök bölgesi sınırlamasının domates bitkisinin gelişimi ve verimi üzerine olan etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, 14.05.2015 tarihinde 3 faklı boyuttaki saksılara (S1: 11, S2: 16.5 ve S3: 32 litrelik) her saksıya bir bitki gelecek şekilde “Perge” çeşidi sırık domates fideleri dikilmiştir. Çalışma tesadüf parsellerinde 3 faktörlü deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Her bir konu için tekerrürler dahil 15 saksıda fide dikimi yapılmıştır. Araştırmada 12 konu oluşturulmuştur. 1-I1S1N1, 2-I1S2N1, 3-I1S3N1, 4-I2S1N1, 5-I2S2N1, 6-I2S3N1 7-I1S1N2, 8-I1S2N2, 9-I1S3N2, 10-I2S1N2, 11-I2S2N2, 12-I2S3N2 (I: sulama programı, S: saksı büyüklüğü, N: Gübre uygulama düzeyi). I1: Tüm saksılara en küçük saksıdaki nem azalışı dikkate alınarak su uygulaması, I2: Saksıların büyüklüğü dikkate alınarak nem azalışına göre sulama uygulaması; N1: Her iki sulama programındaki tüm saksılara en küçük saksı hacmi için uygulanan gübre miktarının uygulanması, N2: Saksı hacmi dikkate alınarak gübre uygulaması olmak üzere konular oluşturulmuştur. Sulama suyu damla sulama sistemiyle ve 2 ayrı programa göre uygulanmıştır. Birinci programda 3 farklı boyuttaki saksılara en küçük saksıdaki (11 lt) su azalışı dikkate alınarak sulama öncesi topraktaki mevcut nem yaklaşık %60’a düşünce, tarla kapasitesine gelinceye dek tüm saksılara eşit miktarda su uygulanmıştır. İkinci programda ise, 16.5 ve 32 litrelik saksılardaki mevcut su eksilişi dikkate alınarak her birinin sulama öncesi kendi mevcut nemini tarla kapasitesine getirecek şekilde su uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; kök sınırlaması uygulamalarıyla hem yüksek verim alınması sağlamış, hem de sulama suyundan önemli ölçüde tasarruf ta sağlanacağı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonuçlarının ışığı altında, benzer koşullarda sırık domates yetiştiriciliğinde bitki başına 11 litrelik toprak hacminin yeterli olacağı ve elverişli su yaklaşık %60’a düşünce sulama yapılmasının (I1S1) uygun olacağı söylenebilir.


Esra Aydemir

Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 15
Sayı 2

Dergi adı:Ziraat Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/58147/581348

Author: admin