Çukurova Bölgesi Pamuk Alanlarında Bemisia tabaci (Gennadius)`de Aşırı Düzeyde Sitokrom P450 CYP6CM1 Gen Ekspresyonu

Çukurova bölgesi polikültür tarımın yapıldığı
bir bölgedir. Bu bölgede pamuk ekim alanlarında B. tabaci mücadelesinde neonikotinoid grubu insektisitler yoğun bir
şekilde kullanılmakta olup, direnç problemi ile karşılaşılmaktadır. Çalışmada
2018 yılı, Adana ili pamuk alanlarından toplanmış beş farklı B. tabaci popülasyonunda imidacloprid
dayanıklılığı göstergesi olan sitokrom P450 CYP6CM1 geni relatif expresyon
düzeyleri incelenmiştir. Ayrıca metabolik dayanıklılıkda etkili GST geni
relatif expresyon profili, sitokrom P450, karboksil esteraz(AcHE) ve Glutathion
S transferaz (GST) enzim etkinlikleri belirlenmiştir. En yüksek relatif
aktivite Meletmez populasyonunda CYP6CM1 geni 18.2 kat ve Gst geni 9 kat daha
fazla gen regülasyonu belirlenmiştir. Ayrıca en yüksek ve en düşük sitokrom
P450 enzim aktivitesi meletmez ve solaklı popülasyonlarında gözlemlenmiştir.
Yapılan analizlerde Çukurova bölgesi pamuk alanlarında B. tabaci popülasyonlarında yaygın imidacloprid ve neonikotinoid
dayanıklılığı durumundan bahsedilebilir. Sonuç olarak, aşırı gen expresyonu ve
yüksek düzeydeki enzim etkinlikleri, bölgede güçlendirilmiş monooksigenaz
etkinliğine dayanan direncin varlığını ortaya koymaktadır.
Selçuk ULUSOY
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: