Bombus Arılarında Koloni Gelişim Özellikleri Bakımından Varyasyonun Süper Kız Kardeş Ana Arıların Oluşturduğu Kolonilerde İncelenmesi

Bombus terrestris kolonileri arasında koloni yaşamı ve gelişim özellikleri bakımından gözlenen varyasyona etki eden faktörlerin incelendiği araştırmalar güncelliğini korumaktadır. Haplodiploid üreme sistemine sahip olan B. terrestris ana arısı sadece bir erkek arı ile çiftleşmektedir. Ana arının kurduğu kolonilerde tek bir süper kız kardeş grubu bulunmakta ve bu grubu oluşturan tüm dişi bireyler arasında %75 düzeyinde genetik benzerlik görülmektedir. Bu çalışmada, aynı kolonide üretilen ana arıların genetik benzerliğinden faydalanılarak oluşturulan dört farklı süper kız kardeş ana arı grubundaki koloniler arasında gelişim özellikleri bakımından varyasyonun incelenmesi amaçlanmıştır. Kolonilerdeki ilk işçi arı çıkış zamanı 22 – 38 gün, dönüşüm noktası 3 – 34 gün, rekabet noktası 20 – 43 gün, üretilen toplam işçi arı sayısı 14 – 239 adet, toplam erkek arı sayısı 5 – 446 adet ve toplam ana arı sayısı ise 2 – 239 adet arasında değişim göstermiştir. Sonuçlar yüksek genetik benzerliğe sahip ana arıların oluşturduğu kolonilerde bile gelişim özellikleri bakımından önemli varyasyon olduğunu göstermiştir


Ramazan ÖZŞAHİN , Ayhan GÖSTERİT

Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 15
Sayı 2

Dergi adı:Ziraat Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/58147/809546

Author: admin