Bazı Pestisitler ve Odun Sirkesinin Buğday Agro-Ekosistemindeki Toprak Nematodlarına Etkileri

Bu çalışmada, bazı pestisitlerin ve odun sirkesinin
buğday tarlasında toprakta yaygın olarak serbest yaşayan trofik düzeyinde
nematod gruplarına etkileri araştırılmıştır. Tarla denemeleri, Muş İlinde
2014-2015 ve 2015-2016 üretim sezonlarında kışlık buğday tarlasında tesadüf
blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü yapılmıştır. Muameleler, 1)
pestisit uygulaması (bölgede buğdayda görülen hastalık, yabancı ot ve
zararlılara karşı kullanılan kimyasal ilaçlar), 2) pestisit uygulamasına
tekabül eden ÷0.5, 1, 2, 3, 4 ve 5 ml odun sirkesi uygulamaları ve 3) herhangi
pestisit ve odun sirkesi uygulamasının yapılmadığı kontrol uygulaması şeklinde
yapılmıştır. Deneme alanında beş trofik gruptan, 19 cins ve 1 takım düzeyinde
nematod tespit edilmiştir. 2014-2015 ve 2015-2016`da avcı nematod sayısı
sırasıyla 25 ve 136 olup, en sık rastlanan bitki parazit nematodların sayısı
3012 ve 3657`dır. 2014-2015 ve 2015-2016 yılları arasında omnivor nematod
sayısı azalırken diğer nematod gruplarında artış gözlenmiştir. Basit uyum
analizleri sonuçlarına göre, muameleler ile ölçülen özellikler ve trofik
düzeyindeki nematod grupları arasında genel olarak anlamlı ilişkiler tespit
edilmiştir.
İbrahim KOÇ , Şenol YILDIZ , Erdal Necip YARDIM
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: