Yağ Gülü Koşnili Rhodococcus Perornatus Cockerell & Parrott (Hemiptera: Coccidae)’Un Popülasyon Değişiminin Ve Bazı Bitki Koruma Ürünlerinin Etkinliğinin Belirlenmesi

Isparta ili yağ gülü
üretim alanlarında ekonomik açıdan zarara neden olan Rhodococcus perornatus Cockerell & Parrott’un popülasyon
değişiminin belirlenmesine yönelik çalışmalar 2016-2017 yıllarında Isparta
Merkez Yakaören’de yer alan iki farklı yağ gülü bahçesinde Mart-Ekim ayları
arasında haftalık olarak tesadüfi olarak seçilen 40 adet 10 cm uzunluğundaki 2
yıllık dallar toplanarak gerçekleştirilmiştir. Alınan dal örneklerinde
zararlının I. ve II. dönem nimfleri, ergin erkek bireyleri, dişilerin yumurta
oluşturma öncesi (pre-ovipozisyon) ve yumurtalı bireyleri sayılmış, ayrıca
sayımlar sırasında ölü ve canlı bireyleri kaydedilmiştir. Ayrıca, yumurtalı
dişilerden seçilen 10 adet bireye ait yumurta sayımı yapılmıştır. Popülasyon
grafikleri incelendiğinde II. dönem nimflere ait popülasyonun Mart ayının son
günlerinde aktif olmaya başladıkları gözlenmiş ve Nisan ayında gelişimini
hızlandırdığı saptanmıştır. Çalışmada ayrıca bazı bitki koruma ürünlerinin
etkinliğinin belirlenmesi amacıyla laboratuvar ortamında zararlının I. ve II.
dönem niftlerine karşı Azadirachtin (Nimbecidine), Lecanicillium lecanii (Nibortem), Beauveria bassiana (Nostalgist) ve Mineral yağın etkinliği
belirlenmiştir. Nibortem, Nimbecidine, Nostalgist, yağ ve yağ+azadirachtin
ilaçlarının sayım zamanları (1. 3. 5. 7. gün) uygulama sonuçları arasında
önemli bulunmuştur. Kontrol uygulamasında sayım zamanlarında 1. günde en düşük
ortalama görülürken 3. 5. 7. sayım günleri arasında ortalamalar arasında bir
fark bulunmamıştır. I. ve II. nimf döneminde sayım günleri arasında istatistiki
anlamda birbirlerinden farklı oldukları belirlenmiş olup en yüksek ölüm
ortalamaları 7. günde elde edilmiştir.


Sultan TANRIVERDİ , Ozan DEMİRÖZER

Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 15
Sayı 2

Dergi adı:Ziraat Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/58147/590876

Author: admin