Aylar: Ekim 2021

31
Eki
2021

Pasif Ev Sertifika Sisteminin Mevcut Binalarda Uygulanması: EnerPHit Sertifika Sistemi

Günümüz koşullarını iyileştirmek ve gelecek nesillerin sağlıklı bir dünyada yaşamasını sağlamak amacıyla, dünyada farklı alanlarda farklı çözüm…

31
Eki
2021

Dereli (Giresun, Türkiye) Bölgesi Yüzey Sularının Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışmada, Dereli bölgesi yüzey sularının (ana nehir ve akarsular) bazı fizikokimyasal özellikleri incelenmiştir. Ayrıca, suların tarımsal…

31
Eki
2021

Mermer Tozu ve Uçucu Külün Çimento Harçlarının Mekanik Özelliklerine Etkisi

Mermer tozu ve uçucu kül, yapı teknolojisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Uçucu kül ve mermer tozu,…

31
Eki
2021

Kartogram Haritaların Nüfus Analizinde Kullanımı

Bu araştırmada kartogramların nüfus analizinde ne derece etkili bir görselleştirme sağladığı incelenmiştir. Kartogramların nüfusa ait verileri görselleştirmedeki…

31
Eki
2021

Düşük Sıcaklık Alaşımlarının Radyasyon Zırhlama Özellikleri

Lehimler birçok uygulama için önemlidir. Lehimlerin fiziksel elektrik ve manyetik özelliklerinin yanı sıra bunların radyasyon içeren sistemlerde…

31
Eki
2021

Sulak Alanların Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Değerlendirilerek Entegre Veritabanı Modeli Tasarımı

Su, evrende yaşam kaynaklarının başında gelmektedir. Suyun her formu, içerisinde yaşama dair bildiğimiz veya bilmediğimiz birçok zenginlik…

31
Eki
2021

Tungsten Borür Takviyeli Bakır Matrisli Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi

Bakırın iyi ısıl ve elektrik iletkenliğinin yanı sıra süneklik ve korozyon direncinin yüksek olması ve birçok uygulama…

31
Eki
2021

Jeomorfik İndis kullanarak Gülbahçe Fay Zonu’ nun (GBFZ) Aktif Tektonik Değerlendirmesi, İzmir, Batı Anadolu, Türkiye

Karadaki uzunluğu ~24 km denizdeki uzunluğu ~46 km olan ve sağ yanal ötelenmeli doğrultu atımlı fay karakterindeki…

31
Eki
2021

Chaffee-Infante Denklemi için Soliton Çözümlerinin Oluşturulması

Bu makalede, Chaffee-Infante denklemi üzerinde çalışılmıştır ve bu denklemin soliton çözümleri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, lineer olmayan…

31
Eki
2021

Google Earth Pro Verilerinden Oluşturulan Sayısal Yükseklik Modelleri ve Global Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Değerlendirmesi

Farklı ölçme ve uzaktan algılama teknikleri ile elde edilen verilerden üretilen Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM) verileri yükseklik…

31
Eki
2021

3 Aralık 2020 Siirt-Kurtalan Depremi (Mw5.1) Kaynak Parametreleri ve Fay Çözümlerinin Araştırılması, Güneydoğu Anadolu

3 Aralık 2020 tarihinde Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı yakınında uzun zamandır sismolojik olarak suskun olan bölgede, Siirt-Kurtalan Depremi…

31
Eki
2021

Covid-19 Salgını Sırasında Evden Çalışma: Türk Yazılım Profesyonellerinin Deneyimleri

Bu çalışma, Covid-19 salgını sırasında yazılım profesyonellerinin evden çalışma deneyimlerini araştırmaktadır. Bir anket aracılığıyla, bu tür çalışma…

31
Eki
2021

Deneysel Sürtünme Modeli Kestirimiyle bir Ters Sarkacın PID Kontrolü

Bu çalışmada, kısa bir hat üzerinde ters sarkaç sistemi tasarlanıp, uygulanmış ve kararlı bir şekilde kontrol edilmiştir….

31
Eki
2021

Udimo 75 WG Herbisitinin Ames Testi ile Salmonella typhimurium'da Potansiyel Mutajenitesi

Tarım sektöründe sıklıkla kullanılan pestisitlerin faydalarının yanı sıra çevreye ve yaşayan canlılara olumsuz birçok etkisi de vardır….

31
Eki
2021

C Vitamininin Karbonik Anhidraz İzoenzimleri (hCA I ve II) Üzerine Etkisi

Metabolik faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesinde vitaminlerin önemi son derece büyüktür. Suda çözünen bir vitamin olan…

31
Eki
2021

Polimer Katkılı Bitümlü Sıcak Karışımların İzmir Hava Durumu Şartlarındaki Marshall Stabilite Performansının İncelenmesi

Çalışmada, İzmir ili hava şartları dikkate alınarak, Superpave şartnamesine göre, bitümlü sıcak karışımlar (BSK) için uygun bağlayıcı…

31
Eki
2021

Yara Örtü Materyallerinde Aktif Ajan Olarak Kullanılmak Üzere Jelatin Kaplı Gümüş Nanoparçacıkların Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

Bu çalışmada, yara örtü materyallerinde antimikrobiyal ajan olarak kullanılabilecek jelatin kaplı gümüş nanopartiküller (J-AgNPs) sentezlemek için jelatin…

31
Eki
2021

Güney Okyanusunun Atmosfer ve Okyanus Sirkülasyonlarının Sayısal Modeller Yardımıyla İncelenmesi

Bu çalışmada amacımız, Güney Okyanusu üzerindeki rüzgar dinamiklerini ve bunun okyanus devinim sirkülasyonu üzerindeki etkisini incelemektir. Bu…

31
Eki
2021

İHA Yardımcı İniş Sisteminin Meta-Sezgisel Optimizasyon Yöntemleri ile Kontrolü

Dikey iniş/kalkış yapabilen tip insansız hava aracı(İHA) bir zemine inerken, İHA’nın GPS hassasiyetinin düşük olması ve şasisindeki…

31
Eki
2021

Servikal Kanserlerin Teşhisinde Kullanılan Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Karşılaştırmalı Analizi

Serviks (Rahim Ağzı Kanseri) ölüme yol açan ve ölüm oranı en yüksek kanser türlerinden biri olarak görülmektedir….

31
Eki
2021

Amorf Çekirdekli Transformatörün Çoklu Fizik Yöntemiyle Elektromanyetik – Sıcaklık Analizi

Bu makalede, Amorf nüveli transformatörün sıcaklık analizini detaylı incelemek için, ısı transferi, akışkan akışı ve elektromanyetik analizlerini…

31
Eki
2021

Uydu İmgelerine Derin Öğrenme Tabanlı Süper Çözünürlük Yöntemlerinin Uygulanması

Askeri ve sivil hayatta önemli tüm uygulamalar için kullanılan görüntünün çözünürlüğünün yüksek olması çok önemlidir. Uydu imgeleri…

31
Eki
2021

Yüksek Sıcaklık ve Düşük Sıcaklık Su-Gaz Değiştirme Reaktörleri Sistemi ile Hidrojen Üretimi Üzerine Nümerik Çalışma: Çoklu-Ölçekli Modelleme Yaklaşımı ve Simülasyonu

Bu çalışmanın temel amacı, hidrojen üretimi için yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık su-gaz değiştirme reaksiyonlarının (WGSR'ler) gerçekleştiği…

31
Eki
2021

Kazdağı Milli Parkı’nın (Edremit/Balıkesir) Çalı ve Ağaç Florası

Kazdağı Milli Parkı (Edremit/Balıkesir), Türkiye’de tanımlanan Önemli Bitki Alanlarından (ÖBA) birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Kazdağı Milli Parkı…

31
Eki
2021

Co-M-Ni (M= Fe, Ag) Geçiş Metali Nanoalaşımlarının Yapısal, Enerjik ve Manyetik Özellikleri

Bu çalışmada, Co1FenNi12-n (n=0-12) ve Co1AgnNi12-n (n=0-12) üçlü nanoalaşım sistemlerinin yapısal, enerjik ve manyetik özellikleri hakkında teorik…

24
Eki
2021

Erzurum Olur Yöresinden Toplanan Berberis vulgaris L. Meyvelerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

Bu çalışma Berberis vulgaris L. meyve ekstraklarında toplam fenolik ve flavonoid madde miktarı ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi…

24
Eki
2021

Yüksek Kaliteli Kışlık Yulaf Çeşitlerinin Geliştirilmesi

Milli yulaf ıslah programının amacı, yüksek verimli, hastalıklara, kurağa, soğuğa, yüksek sıcağa dayanıklı ve farklı kullanıma (gıda,…

24
Eki
2021

Hümik Asit Uygulamalarının Tüysüz Beyaz Nektarin (White Prunus Persica) Beslenmesi Üzerine Etkileri

Bu çalışma, Çanakkale ili yerel coğrafi tescilli ürünlerinden “Bayramiç Beyazı” tüysüz beyaz nektarini meyve ağaçlarına humik asit…

24
Eki
2021

Bazı Meyve Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi

Bu çalışma ile Kırşehir ilinde yetiştiriciliği yapılan armut, şeftali, kiraz, üzüm, ceviz ve elma meyve türlerinde yaprak…

24
Eki
2021

Farklı Azot Seviyeleri ve Sulama Aralıklarının Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Pamuk Bitkisinde Verim ve Su Kullanma Randımanı Üzerine Etkileri

Bu çalışma, farklı azot seviyelerinin ve sulama aralıklarının pamuk verimi ve su kullanma randımanı üzerine etkilerini belirlemek…

24
Eki
2021

Çapakçur Çayı Bazı Su Kalite Parametreleri Üzerine Bingöl Yerleşim Merkezinin (Kentleşmenin) Etkisi

Bu çalışma Çapakçur çayı suyunun bazı kalite parametreleri üzerine, yerleşim yerinin etkisini belirlemek için yürütülmüştür. Çalışmada Bingöl…

24
Eki
2021

Trafik Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesinde Peyzaj Bitkilerinin Biyomonitor Olarak Kullanılabilirliği

Kentsel alanlarda beklenmedik nüfus artışı ve değişen yaşam standartları beraberinde motorlu taşıt sayısının sürekli artışını meydana getirmiştir….

24
Eki
2021

Sakız Fasulyesi Ve Mısır Karışım Silajının Fermantasyon Kalitesi Ve Besleme Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Çalışmanın amacı farklı oranlarda karıştırılan sakız fasulyesi (CB) ve mısır (M) silajının fermentasyonu, besinsel özellikleri üzerine etkisini…

24
Eki
2021

Tuz Stresi Koşullarında Havuçta (Daucus carota L.) Eksojen Silikon Dioksit Uygulamaları

Bu çalışmada, tuz stresi koşullarında (150, 200 mM NaCl) havuç tohumlarının çimlenme parametreleri üzerine dışarıdan silikon dioksit…

24
Eki
2021

Bazı Kiraz Çeşitlerinin Fitokimyasal Özellikleri ve Bu Özellikler Arasındaki İlişkiler

Bu çalışma, bazı kiraz çeşitlerini (0900 Ziraat, Regine, Kordia, Sweetheart, Starks Gold ve Early Burlat), Eskişehir ekolojik…

24
Eki
2021

Goji Berry (Lycium barbarum L.) Meyvelerinin Olgunlaşma Aşamalarının ve Fırında Kurutmanın Karotenoid Bileşimi Üzerine Etkisi

Bu çalışmada ilk olarak, goji berry meyvelerinin üç farklı olgunlaşma evresinde (olgun yeşil, orta olgun, tam olgun)…

24
Eki
2021

Et Tipi Beyaz Teksas Bıldırcınları ile Japon Bıldırcınlarının Besi Performansı Bakımından Karşılaştırılması

Bu çalışma, etçi bir bıldırcın genotipi olan Teksas Beyazı ile Japon bıldırcınlarının besi performansı bakımından karşılaştırılması amacıyla…

24
Eki
2021

Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicileri Uygulamalarının Vakkas Üzüm Çeşidine Ait Çeliklerin Köklendirilmesi ve Fidan Randımanına Etkisi

Bu çalışma; 2021 yılında, Muş ili için önemli üretim ve gelir kaynağı olan Vakkas üzüm çeşidi çeliklerinin…

24
Eki
2021

Nagami Çeşidi Kamkat Meyvelerinin Fiziko-Mekanik Karakteristikleri ile Biyoaktif Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada, besin değeri yüksek ve kolay erişilebilir biyoaktif madde potansiyeli olan kamkat meyvelerinin bazı biyoteknolojik karakteristikleri…

24
Eki
2021

Kuraklık Stresi Altında Borago officinalis L.'de Antioksidan Savunma Sistemi

Kuraklık, bitki büyümesini ve gelişmesini sınırlayan temel abiyotik stres faktörlerinden biridir. Bu çalışmada, kuraklık stresinin Borago officinalis…

24
Eki
2021

Covid-19 Sürecinde Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı

Gıda güvenliği, üretimden tüketime kadar sürekli olarak var olan risk ve tehlikelerin saptanması, bertaraf edilmesi ve kontrol…

24
Eki
2021

Siirt ve Şanlıurfa’da Bulunan Bal arılarında Nosemosis Etkenlerinin Moleküler Teşhisi

Nosemosis bal arılarında (Epis mellifera) sıkça görülen küresel bir hastalıktır. Hastalığın etkeni fungal mikroorganizmalar olan Nosema apis…

24
Eki
2021

Ünye’de Bazı Fındık Bahçelerinin Fosfor Beslenme Durumunun Belirlenmesi

Fındık üretiminin yaklaşık %70’i Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında yapılmaktadır. Toplam üretilen fındığın yaklaşık %28’i Ordu’da yetiştirilirken, en büyük…

24
Eki
2021

Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Balıkesir’in Gönen İlçesi Örneği

Bu araştırmanın amacı, Balıkesir İli Gönen Süt Üreticileri Birliğine üye olan süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özelliklerini saptamak,…

24
Eki
2021

Galleria Mellonella Hemolenfinde Zeytin Yaprağı Ekstraktı Kaynaklı Fenoloksidaz Aktivitesi Değişimleri

Akdeniz ülkelerinde doğal olarak yetişen Zeytin (Olea europea) ağacının meyve ve yapraklarının birçok hastalığa faydalı olduğu düşünüldüğünden…

24
Eki
2021

Görüntü İşleme ve Klasik Yöntem İle Şami ve Halep Keçilerinde Canlı Ağırlık Tahminlenmesi

Dijital görüntü analizi gibi görüntü işleme metotlarının kullanılmasıyla en az hata ile farklı türler üzerinde canlı ağırlık…

24
Eki
2021

Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi: Truva Sulama Birliği Örneği

Sulama birliklerinin suyun iletim ve dağıtım hizmetine karşılık elde ettikleri gelir ile hizmetlerinin devamlılığını sağlayacak ekonomik bir…

24
Eki
2021

Çiftçilerin Tarımsal Kuraklık Hakkında Bilgi Düzeyleri ve Düşünceleri: Ceyhan Havzası Örneği

Bu çalışma, Türkiye’de kuraklıktan en çok etkilenen havzalardan biri olan Ceyhan Havzası’nda uzun yıllar yağış verilerine göre…

24
Eki
2021

Satureja cuneifolia Ekstraktlarının in vitro Karbonik Anhidraz İnhibitör Etkileri

Karbonik anhidrazlar, karbon dioksit ve bikarbonat arasındaki karşılıklı dönüşümü katalize eder. Karbonik anhidraz inhibisyonunun terapötik önemi vardır…

24
Eki
2021

İç Anadolu Bölgesinde Bulunan Hayvansal Atıkların Biyogaz Potansiyelinin İncelenmesi

Hızlı nüfus artışı, gelişen sanayi ve teknoloji ile enerji ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Artan enerji talebinin karşılanması…