Aylar: Eylül 2021

30
Eyl
2021

Günümüzde Sri Lanka'nın Trincomalee Bölgesi'nde satılan antidiyabetik etkili yeşil yapraklı sebzeler

Diyabet, insülinin vücut tarafından üretilmediği veya etkili bir şekilde kullanılamadığı bir hastalıktır. 2019 yılında, Sri Lanka'da 20 ila…

30
Eyl
2021

Korunan bir ormanlık alanın ağaç türlerinin çeşitliliği ve bolluğu: Güney Gine savan bölgesi (Nijerya)

Bu çalışma, Nijer Eyaleti, New Bussa, Federal Yaban Hayatı Yönetimi Koleji'ndeki ağaç türlerinin çeşitliliğini ve bolluğunu değerlendirmek için…

30
Eyl
2021

Türkiye’de Karadeniz Bölgesi’nden sıra dışı bir Yusufçuk kaydı: Selysiothemis nigra (Insecta: Odonata)

Bu çalışmada, Türkiye’de dağılımı bilinen Selysiothemis nigra’nın bölgesel olarak ilginç bir kaydı verilmiştir. Orta Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Samsun…

30
Eyl
2021

Bufo bufo (Anura: Bufoidae)’nın olağan dışı kış aktivitesi

Ektotermik canlılardan biri olan amfibiler, kuzey yarımküredeki mevsimsel düşük sıcaklıklar, gündüz süresinin kısalması veya azalan gıda kaynakları nedeniyle…

30
Eyl
2021

Pistacia terebinthus (Menengiç) Gallerinin Antimikrobiyal etkisi ve GC-MS analizi

Pistacia terebinthus galinin antimikrobiyal aktivitesini tespit etmek için disk difüzyon yöntemi kullanıldı. Standart mikroorganizmalarımız (Staphylococcus aureus ATCC 29213,…

30
Eyl
2021

Gamochaeta coarctata: Türkiye için yeni bir yabancı bitki kaydı

Asteraceae (Compositae), Türkiye’de en geniş bitki familyası olup 138 cins ve 1336 türle temsil edilir. Bu çalışmada Gamochaeta…

25
Eyl
2021

Gelibolu Yarımadası Savaş Arkeojeofiziği Çalışmaları: Şahindere Şehitliği ve Lone Pine Anıtı Örnek Bölgeleri

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile…

25
Eyl
2021

Kavak Çayı (Gelibolu, Çanakkale ) Mollusca Faunası ve Bazı Su Kalitesi Özelliklerinin Belirlenmesi

Marmara havzasının Batısında bulunan Kavak Çayının sucul Gastropoda ve Bivalvia faunası ile bazı su kalitesi özelliklerinin araştırılmasını…

25
Eyl
2021

Edirne İlinde Yetişen Dut Ağacı Yapraklarının Antioksidan ve Antidiyabetik Aktivitesi Üzerine Bir Çalışma

Dut yaprakları halk arasında çeşitli hastalıklarda geleneksel olarak kullanılan bir bitkidir. Bitkilerin gösterdikleri çok çeşitli biyolojik etkinlikleri…

25
Eyl
2021

CM SAF Oransal Bulut Kapalılığı (CFC) Verisinin Başarımı ve Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Yerleşkesi için Analizi

Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesi 2011 yılında Erzurum’da başlatılmıştır. DAG’da 2021 yılı sonunda ilk ışığın alınmasıyla Türkiye'nin…

25
Eyl
2021

Hipoksi ve Kanser

Dokudaki gerekli oksijen seviyesinin normal değerin altına düşmesi hipoksi olarak tanımlanır. Hipoksi katı tümör-lerde sık karşılaşılan bir…

25
Eyl
2021

Mısırda Toplam Fenolik ve Antosiyanin İçeriğinin Belirlenmesi için Geliştirilmiş NIRS (Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopisi) Kalibrasyon Modelleri Üzerine Kemometrik Yöntemlerin Etkisi

Bu çalışmada öğütülmüş mısır örneklerinde toplam antosiyanin ve fenolik içeriklerinin yakın kızıl ötesi (NIR) spektroskopisi ile tespitine…

23
Eyl
2021

Ayva anaçlarının sık dikilen Hafif Çukurgöbek yenidünya çeşidinde vegetatif büyüme, verim ve meyve kalitesi üzerine etkisi

Üç ayva anacına (BA-29, A ve C) aşılanmış Hafif Çukurgöbek yenidünya çeşidi, Hatay'da(Türkiye) 2018 ve 2019 yıllarında…

23
Eyl
2021

Beç tavuğu etinin kimyasal ve yağ asidi kompozisyonu üzerine yetiştirme sistemi ve kesim yaşının etkisi

Bu çalışma, beç tavuklarında yetiştirme sistemi ve kesim yaşının etin kimyasal kompozisyonu, yağ asitleri profili ve yağ…

23
Eyl
2021

Şanlıurfa ilinde üretilen geleneksel yoğurtların mikrobiyotası ve mevzuat açısından değerlendirilmesi

Bu çalışmada, Şanlıurfa il merkezinde tüketime sunulan geleneksel yoğurtların mikrobiyotası ile bazı kimyasal özelikleri çalışılmış ve mevzuat…

23
Eyl
2021

Tuz stresinde yetiştirilen çilek bitkisinde hümik asit uygulamasının fizyolojik ve biyokimyasal etkisinin belirlenmesi

Topraktan tuz toksisitesinin azaltılması, bitkilerin büyüme ve gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Bu çalışmada 50 mmol L-1 NaCl…

23
Eyl
2021

Mikrodalganın düzgün olmayan ısı dağılımının bazı bitkilerin ölüm oranlarına etkisinin araştırılması

Tarımsal üretimde önemli kayıplara neden olan yabancı otlar, çoğunlukla herbisit adı verilen çevreye zararlı olduğu bilinen kimyasallarla…

23
Eyl
2021

Origanum syriacum L. var. bevanii (Holmes) Ietswaart. uçucu yağ oranı ve bileşenlerinde morfogenetik değişkenliğin belirlenmesi

Bu çalışma, Anadolu’da doğal olarak yayılış gösteren, O. syriacum L. var. bevanii (Holmes) Ietswaart bitkisinin toprak üstü…

23
Eyl
2021

Trabzon yöresinde yetişen Sibirya kivisi (Actinidia arguta) meyvesinin fenolik bileşiklerinin karakterizasyonu ile antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi

Bu çalışmada, literatürde hakkında sınırlı sayıda çalışma bulunan Sibirya kivisi meyvesinin farklı çözgenler (etanol ve metanol) kullanılarak…

23
Eyl
2021

Tavuk eti marinasyonunda ardıç (Juniperus communis L.) ekstraktı kullanımının etkilerinin araştırılması

Bu çalışmada enjeksiyon yöntemi ile marine edilen tavuk göğüs kaslarının marinasyon çözeltisi formülasyonunda %0 (C), %0.5 (A-0.5),…

23
Eyl
2021

Adıyaman ilinde Septoria Leke Hastalığının [Zymoseptoria tritici (Desm. Quaedvlieg & Crous)] çıkış zamanı üzerinde iklim faktörlerinin etkisinin belirlenmesi

Bu çalışma, 2019-2020 yılları arasında Adıyaman İli Samsat ilçesinde yürütülmüştür. Çalışmada, Septoria yaprak leke hastalığının (SYL) [Zymoseptoria…

23
Eyl
2021

Tuz stresi ve bor toksisitesi koşulları altında yetişen soya bitkisine yapılan bakteri ve melatonin uygulamasının toprak mikrobiyal aktivitesine etkisi

Bu çalışmada, tuz stresi (TS) ve bor toksisitesi (BT) şartlarında soya bitkisine yapraktan yapılan melatonin (MT) uygulaması…

23
Eyl
2021

Boya infüzyon tekniği ile bazı Prunus sürgünlerinin ksilem su akış hızının belirlenmesi

Ksilem demetindeki su hareketi hidrolik sistemi temsil etmektedir. Hidrolik sistem, çevresel streslerin neden olduğu emboli (kavitasyon) ile…

23
Eyl
2021

Keçiboynuzu unu (Ceratonia siliqua L.) kullanımının eriştelerin fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerine etkisi

Bu araştırmada, eriştelerin pişme, fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerini geliştirmek amacıyla formülasyonda keçiboynuzu unu kullanım imkanı araştırılmıştır….

15
Eyl
2021

Electric Energy Potential that can be Produced Using Cattle Manure in the Isparta Region

Today, in order to meet the increasing energy needs, sustainable and renewable energy production methods are needed…

02
Eyl
2021

Kuşburnu Odun Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Bazı Ortam ve Uygulamaların Etkisi

Araştırma, 2019 yılının Ocak-Mart ayları içerisinde yürütülmüştür. Çalışmada daha önce Tokat ilinde seleksiyon yolu ile elde edilmiş…

02
Eyl
2021

Eski ve Son Yıllarda Tescil Edilmiş Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tane Verimi ve Başak Özelliklerinin Karşılaştırılması

Araştırma, Eskişehir merkez koşullarında 1929-2016 yılları arasında tescil edilmiş yirmi beş ekmeklik buğday çeşidinin tane verimi, başak…

02
Eyl
2021

Hayvanların Beslenmesinde Probiyotik ve Prebiyotiklerin Önemi ve Sağlık Üzerine Etkileri

Son yıllarda; probiyotikler ve prebiyotiklerin sağlık üzerine faydaları hakkındaki araştırmalarda önemli bir artış olmuştur. Sindirim sistemindeki mikroflora…

02
Eyl
2021

Farklı IBA Dozlarının Ihlamur (Tilia L.) Bitkilerinde Odun Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkileri

Bu çalışma; farklı IBA konsantrasyonlarının (kontrol, 1500, 3000, 4500 ve 6000 ppm) Ihlamur (Tilia L.) bitkilerinde çelikle…

02
Eyl
2021

Kırsalda Özel Sigorta Uygulamaları Konusunda Bilgi ve Düşüncelerin Belirlenmesi (Tokat İli Örneği)

Kırsalda yaşayan bireyler tarım sektörü ve doğayla bütünleşik bir yaşam sürmektedir. Tarımda görülen risk ve belirsizlikler kırsaldaki…

02
Eyl
2021

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Alternatif Enerji Kaynakları Hakkındaki Bilgi Düzeyi

Son zamanlarda çevreye olan ilgi ve doğaya dönüş popülaritesi artmaktadır. Bu bağlamda yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının önemi…

02
Eyl
2021

Sürdürülebilir Ulaşım ve Bisiklet Yollarının Planlanması: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Örneği

Her geçen gün artmaya devam eden dünya nüfusu genel olarak şehirlerde yoğunlaşmaktadır. Hızlı nüfus artışına bağlı olarak…

02
Eyl
2021

Tokat ilinde satışa sunulan köfte ve dönerlerin bazı fiziksel, kimyasal ve serolojik özellikleri

Bu çalışma ile Tokat ili merkezinde satışa sunulan tüketime hazır dana köfte ve dönerlerin bazı fiziksel, kimyasal…

02
Eyl
2021

Tokat ili Merkez İlçede Örtü Altı Hıyar Yetiştiriciliğinin Genel Durumu

Bu araştırma, Tokat ili merkez ve merkeze bağlı köy ve mahallerinde serada hıyar üretimi yapan üreticiler ile…

02
Eyl
2021

Sofralık Zeytinde Kalite Özellikleri ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler

Zeytin, dünya’da başlıca Akdeniz Havzası’nda yetiştirilir ve sağlıklı beslenme özellikleri ile bilinen Akdeniz diyetinin önemli bir parçasıdır….

02
Eyl
2021

Karayolu Projelerinde Değişik Enterpolasyon Yöntemlerinin Kullanılabilirliği

Yer bilimlerinde, özellikle de harita mühendisliği mesleğinde sayısal arazi modeli oluşturma, yüzey modellemesi ve bu modeller kullanılarak…

02
Eyl
2021

Çiftçilerin Kamu Sigortalarındaki Yeri ve Sigorta Uygulamaları Hakkında Bilgi ve Düşüncelerin Belirlenmesi (Tokat İli Örneği)

Tarım sektörü sosyal güvenlik sistemindeki yasalardan sınırlı bir biçimde yararlanmaktadır. Bu çalışmada, Tokat ilindeki çiftçilerin sosyal güvenlik…

02
Eyl
2021

Hünnap Meyveleri ve Çekirdeklerinin Hasat Sonrası Uygulamalarla İlgili Bazı Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada, kurutulmuş hünnap meyvesi ve çekirdeğinin hasat sonrası uygulamalarda kullanılacak bazı mühendislik özellikleri (fiziksel, mekanik, renk…

01
Eyl
2021

İmidacloprid’e Maruz Bırakılan Sazan (Cyprinus carpio) Yavrularının Bazı Biyokimyasal Özelliklerindeki Değişimler

Bu çalışmada imidacloprid’in sazan yavrularının bazı biyokimyasal parametrelerine olan toksik etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada ortalama ağırlığı 0,34±0,03…

01
Eyl
2021

Çekerek Barajı'ndan (Yozgat, Turkey) Avlanan Gümüş Balığının (Atherina boyeri) Yağ Asidi ve Besin Kompozisyonundaki Mevsimsel Değişimleri

Çekerek (Süreyyabey) Barajı'nda avlanan gümüş balığının (Atherina boyeri) besinsel ve yağ asidi kompozisyonunun mevsimsel değişimleri araştırılmıştır. Gümüş…

01
Eyl
2021

Su Ürünleri Tüketim Tercihleri Üzerine Uşak İlinde Bir Anket Çalışması

Bu çalışmada 2020-2021 balık avcılığı sezonunda Uşak İli merkezinde yaşayan 1000 birey ile görüşülerek anket çalışması yapılmış…

01
Eyl
2021

Kuzeydoğu Bangladeş, Hakaluki Haor'dan Toplanan Yılanbaş, Channa striata ve Channa punctatus'ta Büyüme ve Olgunluk Biyometrisinin Çok Modelli Bir Analizi

Yılanbaşlar, Bangladeş'in tatlı su sulak alanlarındaki en yaygın balıklardır, ancak son yıllarda aşırı avlanma baskısı, antropojenik faktörler…

01
Eyl
2021

Marmara Denizi'nde Solea solea' nın (Linnaeus, 1758) Yaş, Büyüme ve Üreme Özellikleri

Bu çalışmada Dil Balığı, Solea solea türünün Marmara Denizi’ndeki boy-ağırlık ilişkisi, yaş, büyüme ve ölüm parametreleri ve…

01
Eyl
2021

Zerdeçal Tozu İlave Edilmiş Diyetlerin Sarı Kuyruk Çiklit Pseudotropheus acei (Regan 1922)'nin Vücut Pigmentasyonu ve Büyüme Performansı Üzerindeki Etkileri

Literatürde, zerdeçal tozunun balıkların vücut ve kuyruk pigmentasyonu üzerindeki etkilerinin belirlendiği az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma,…

01
Eyl
2021

Çinkonun Güney Tıbbi Sülüğü Hirudo verbana Carena, 1820 Üzerine Akut Toksisitesi

Bu çalışma ile çinkonun ekotoksikolojik çalışmalarda kullanılmakta olan güney tıbbi sülüğü Hirudo verbana Carena, 1820 üzerine akut…

01
Eyl
2021

Glutatyon ile İlişkili Enzim Sistemleri Kullanılarak Oreochromis niloticus’ta Cıva Toksisitesi Üzerine Antioksidan Olarak Selenyum ve Mineral Olarak Zeolitin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

Cıva yeryüzündeki en toksik ağır metallerden biridir. Selenyum canlılar için gerekli olan ve antioksidan özellikleri de bulunan…

01
Eyl
2021

Karabal Çayı’nın (Gediz Nehri, Türkiye) Su Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Kullanılan Endeks Performanslarının Karşılaştırılması

Türkiye'nin Batı Anadolu Bölgesi'ndeki Karabal Çayı'nın (Gediz nehri kolu) su kalitesini belirlemek için yedi biyotik indeks kullanılmıştır….

01
Eyl
2021

Karadeniz’in Şile Kıyılarında Yaşayan Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814) Türünün Pul Morfolojisinde Cinsiyete Bağlı Değişimlerin Tespiti

Bu çalışmanın amacı Karadeniz’in Şile kıyılarında yaşayan Mesogobius batrachocephalus türünün vücudunun farklı bölgelerinde bulunan pullarının morfolojik ve…

01
Eyl
2021

Umman'ın Arap Denizi Kıyılarından Argyropelecus gigas Norman, 1930 ve Conocara fiolenti Sazonov & Ivanov, 1979'un için yeni kayıtlar

Umman'ın Arap Denizi kıyılarındaki Salalah kentinden Argyropelecus gigas ve Conocara fiolenti örnekleri toplandı. Örnekler, Hint Okyanusu'nun kuzeybatı…

01
Eyl
2021

Ege Denizi'nin Türkiye Kıyılarından Atlantik Üç Kuyruk Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) Yeni Kaydı ve Bazı Biyolojik Özellikleri

Bu çalışmada, Lobotes surinamensis (Bloch, 1790)’in Saroz Körfezi’ndeki yeni kaydı tek dişi birey ile detaylı biyolojik bilgileriyle…