Aylar: Ağustos 2021

31
Ağu
2021

Antimikrobiyal ve Antikanser Aktiviteye Sahip Cyclo(Trp-Trp) Dipeptidinin 3-Boyutlu Moleküler Yapısı

Antimikrobiyal ve antikanser gibi önemli biyolojik aktivitelere sahip olan Cyclo(Trp-Trp) dipeptidinin (C₂₂H₂₀N₄O₂) en düşük enerjili moleküler geometrisi,…

31
Ağu
2021

A Bayesian Approach to Binary Logistic Regression Model with Application to OECD Data

In spite of being a common method for estimating the model parameters, Maximum Likelihood (ML) method may…

31
Ağu
2021

CoAsS Kristalinin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Basınç Altında İncelenmesi

CoAsS kristalinin temel durumdaki (P=0 GPa) ve 10, 20, 30 ve 40 GPa basınçları altındaki yapısal, elektronik,…

31
Ağu
2021

Modülüs Fonksiyon Yardımı ile Tanımlanan İnvaryant Yakınsak Dizi Uzaylarının Topolojik Özellikleri

Bu çalışmada Modülüs fonksiyon yardımı ile tanımlanan invaryant yakınsak dizi uzayları tanımlanarak aralarında bazı kapsam bağıntıları kuruldu….

31
Ağu
2021

Ortam Gürültü Şiddetinin, Ios ve Android Tabanlı Ses Ölçüm Uygulamaları ile Ticari Ses Ölçüm Cihazları Kullanılarak Karşılaştırılması ve Ölçüm Belirsizliğinin Elde Edilmesi

Bu çalışmada, ios ve android işletim sistemi tabanlı cep telefonlarındaki ses ölçüm uygulamaları ile (Soundmeter, Decibel X),…

25
Ağu
2021

Samsun Ekolojik Koşullarında Bazı Patates Çeşitlerinin Yumru Verimi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Patates, buğday, çeltik ve mısırdan sonra Dünya’da en fazla tüketilen bitkidir. İşlenmiş yada taze ürün olarak geniş…

25
Ağu
2021

Anadolu Yarımadası’ndan İki Semender Türünün (Ommatotriton ophryticus & Triturus ivanbureschi) Olağandışı Kış Aktivitesi Gözlemleri

İç düzenleme ve çevre arasındaki etkileşimler, amfibilerin biyofizyolojik örüntülerini yönlendirir. Kuzey yarımküredeki semenderlerin kış uykusu stratejisine sahip…

25
Ağu
2021

Ağrı-Eleşkirt Koşullarında Yazlık Olarak Farklı Zamanlarda Ekilen Yem Bezelyesi Çeşitlerinin Ot Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Ağrı-Eleşkirt’te yüksek yem kalitesine sahip yem bezelyesinin ekim alanı ve bu bitki ile…

25
Ağu
2021

Bolu Ekolojik Şartlarında Pelemir (Cephalaria syriaca L.) Bitkisinin Bazı Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışma pelemir (Cephalaria syriaca L.) genotiplerinin (Adana-1, Sivas-1, Karahan) Bolu ili ekolojisindeki performanslarının tespit edilmesi amacıyla…

25
Ağu
2021

Farklı Organik Gübre Uygulamalarının %50 Kurak Stresi Altındaki Taşköprü Sarımsağının (Allium sativum) Biyoaktif bileşenleri ve Verim Üzerine Etkileri

Bu çalışma, farklı organik gübre karışımlarının [(kontrol (tarla), sığır, tavuk, keçi, ithal torf (PT), yerli torf (NPT),…

25
Ağu
2021

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Rizobakterilerin Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Kök Gelişimine Etkisi

Ekmeklik buğday (Triticum aestivum), dünya üzerinde en fazla üretimi yapılan ve günlük kalori ihtiyacımızın yaklaşık %20’sini karşılayan…

25
Ağu
2021

Bazı Ekonomik Toprak Nem Sensörlerinin Hassasiyetlerinin Belirlenmesi

Son yıllarda ucuzlayan bazı toprak nem sensörlerinin kullanımı Arduino mikroişlemci kontrol kartları sayesinde giderek artmaktadır. Buradan hareketle…

25
Ağu
2021

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Kişniş (Coriandrum sativum var. microcarpum DC.) için Uygun Ekim Zamanı ve Ekim Normunun Belirlenmesi

Bu çalışmada, Diyarbakır ekolojik koşullarında kişniş için uygun ekim zamanı ve ekim normunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Coriandrum sativum…

25
Ağu
2021

Toprak Profil Duvarında Farklı Regresyon Ağacı Algoritmaları Kullanılarak Sayısal Renk Parametreleri ile Organik Maddenin Tahmin Edilmesi

Toprak organik maddesi toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile sürdürülebilir toprak ve tarım için oldukça kritik…

25
Ağu
2021

Broyler Kümeslerinde Çalışan İşçilerin Amonyak Maruziyetlerinin Belirlenmesi

Ucuz protein kaynağı olan tavuk eti üretimi konusunda ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle üretim…

25
Ağu
2021

Geç Olum Süresine Sahip Bazı Tatlı Sorgum (Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) Mohlenbr.) Genotiplerinin Biyokütle Verimi ve Yem Kalitesinin Belirlenmesi

Araştırmada geç olgunlaşma süresine sahip tatlı sorgum genotiplerinin biyokütle verimi ve yem kalite ögelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme…

25
Ağu
2021

Vitis vinifera and Vitis labrusca’da Sekonder Tomurcukların Donma Noktalarının Belirlenmesi

Bu çalışma, asma kış gözlerinde ikincil sürgün yatağı olarak bilinen sekonder tomurcukların kış donlarına dayanım kabiliyetlerini tespit…

25
Ağu
2021

Fındıkta Bitki Besin Elementleri ile Verim ve Meyve Özellikleri Arasındaki İlişki

Bu araştırmada, fındık bahçelerinin bitki besin elementi içerikleri ile verim ve kalite özellikleri arasındaki ilişki belirlenmiştir. Tombul…

25
Ağu
2021

Torba ve Blok Pres Yetiştirme Sistemlerinin Agaricus bisporus Mantarının Verim ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Çalışmada silindir şekilli geleneksel torbalar ile son yıllarda ülkemizde de yaygın olarak kullanılan blok pres torbalar ile…

25
Ağu
2021

Tokat İli Erbaa İlçesi Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Faiz Oranının Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Bu araştırmada Tokat ili Erbaa ilçesinde kuru şartlarda tarımsal üretim yapılan işletmelerin sahip olduğu tarla arazilerine ilişkin…

25
Ağu
2021

Tuz Stresinin Börülcede Bazı Fizyolojik Özellikler ve Mineral Madde Oranlarına Etkisi

Karagöz ve Ülkem börülce çeşitlerinde farklı tuz stresinin (0, 25, 50,75, 100, 125, 150, 175 ve 200…

25
Ağu
2021

Aminoethoxyvinylglycine (AVG) Uygulamasının Red Chief ve Braeburn Elma Çeşitlerinde Hasatönü Meyve Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi

Farklı konsantrasyonlarda AVG uygulamasının Red Chief ve Braeburn elma çeşitlerinde hasatönü meyve dökümü ve meyve kalitesi üzerine…

25
Ağu
2021

Pomza Kullanımının Muz Yetiştiriciliğinde Morfolojik Özellikler, Verim ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri

Türkiye’de muz yetiştiriciliğinde üretim maliyetini arttıran en önemli unsurlardan birisi çiftlik gübresi kullanımıdır. Çiftlik gübresi fiyatının yüksek…

15
Ağu
2021

Orta Karadeniz Bölgesinden Toplanan Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Trifolium repens Genotiplerinin Çekirdek DNA İçeriklerinin Belirlenmesi ve Ploidi Analiziyle Tür Teşhisinde Kullanılması

Bu çalışma, Orta Karadeniz Bölgesi doğal florasından toplanan domuz ayrığı (Dactylis glomerata ssp.), kamışsı yumak (Festuca arundinaceae…

15
Ağu
2021

Plastik Biyodegradasyonu: Genel Sorunlar ve Biyoteknolojik Çözümler

Plastik kirliliği tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye’de de giderek artmakta olan çevresel bir sorundur. Plastik atıklarının uzaklaştırılması…

15
Ağu
2021

Alkanna strigosa Boiss.&Hohen. (Boraginaceae) Kökünden Doğal Boya Eldesi

Bu çalışmada kullanılan Havacıva otu doğal bitkilerden biri olup, Alkanna cinsine ait olup Boraginaceae familyasına bağlıdır. Alkanna…

05
Ağu
2021

FARKLI KURUTMA METOTLARI İLE ELDE EDİLEN HÜNNAP (ZIZYPHUS JUJUBA) MEYVE TOZLARININ BİSKÜVİ ÜRETİMİNDE KULLANIM OLANAKLARI

Bu çalışmada üç farklı metotla kurutulan (konveksiyonel, vakum, mikrodalga) hünnap meyvesi, formülasyonda farklı oranlarda (%0, 5, 10,…

05
Ağu
2021

MİKRODALGA DESTEKLİ HİDRODİSTİLASYON YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN PELARGONIUM GRAVEOLENS (ITIR) ESANSİYEL YAĞININ KARAKTERİSTİK BAZI ÖZELLİKLERİ

Bu çalışmada Pelargonium graveolens’den (ıtır) elde edilen esansiyel yağın karakteristik özellikleri incelenerek doğal katkı maddesi olarak elma…

05
Ağu
2021

SÜRDÜRÜLEBİLİR PROTEİN KAYNAĞI OLARAK YENİLEBİLİR BÖCEKLERİN BESLEYİCİ ÖZELLİKLERİ ve TÜKETİCİ KABULÜ

Nüfus artışı, tarım alanlarının yetersizliği ve iklim değişiklikleri gibi sorunlar nedeniyle, gıda kaynaklarının sürdürülebilirliği giderek önem kazanmaktadır….

05
Ağu
2021

ET ÜRÜNLERİNDE TUZUN FONKSİYONLARI, TUZ AZALTILMASI AMACIYLA KULLANILAN İKAME KATKILAR ve ETKİLERİ

Et ürünlerinde kullanılan tuz, su tutma kapasitesini geliştirmesi, etin yumuşaklığını sağlaması, mikrobiyel koruyucu etki göstermesi, uçucu bileşiklerin…

05
Ağu
2021

D VİTAMİNİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ YOĞURT TÜKETİMİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Mikro besin ögesi eksiklikleri malnütrisyona neden olan bir halk sağlığı problemidir. Bu eksiklikler sağlığı olumsuz etkileyerek morbidite…

05
Ağu
2021

RASFF SİSTEMİNDE TAHIL VE FIRINCILIK ÜRÜNLERİNİN AFLATOKSİN VE OKRATOKSİN A DÜZEYLERİ VE HATAY YÖRESİ BUĞDAYLARININ BU MİKOTOKSİNLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırma makalesi esas olarak iki bölüm halinde tasarlanmıştır. Öncelikle, Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi…

05
Ağu
2021

YAYIKALTI İÇECEĞİNİN FİZİKOKİMYASAL VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİ İLE UÇUCU BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmada yayıkaltı suyunun farklı mikroorganizmalarla fermantasyonu ile üretilen içeceklerin karakteristik bazı özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Toz halindeki…

05
Ağu
2021

ARBUTUS UNEDO L. YAPRAKLARINDAN FENOLİK BİLEŞİKLERİN EKSTRAKSİYONUNDA EKSTRAKSİYON KOŞULLARININ BELİRLENMESİ

Arbutus unedo yapraklarından biyoaktif bileşiklerin klasik çözücü ekstraksiyonundaki ekstraksiyon parametreleri tek faktörlü deney yaklaşımı kullanılarak incelenmiştir. Etanol…

05
Ağu
2021

HİBİSKUS (Hibiscus sabdariffa L.) VE GELİNCİK (Papaver rhoeas L.) EKSTRAKTLARININ EKMEK HAMURU VE EKMEK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Bu araştırma ile Hibiskus (Hibiscus sabdariffa L.) ve Gelincik (Papaver rhoeas L.) ekstraktlarının ekmek hamuru ve ekmeğin…

05
Ağu
2021

FARKLI ÇÖZGEN VE ÇÖZGEN KARIŞIMLARI İLE EKSTRAKSİYONUN SAFRANIN (Crocus sativus L.) TOPLAM BİYOAKTİF BİLEŞEN MİKTARINA ETKİSİ

Safran Standardına göre (TS/ISO 3632, 2011) kalite açısından birinci derece bir safran baharatının, 13 farklı çözgen sistemi…

05
Ağu
2021

ÇEVRESEL İZLEME PROGRAMI: GIDA ENDÜSTRİSİNDE MİKROBİYOLOJİK GÜVENLİĞİ DESTEKLEYEN ERKEN UYARI SİSTEMİ

Günümüzde, birçok ülkede gıda güvenliği sistemleri ve yasal zorunluluklar uygulanmasına rağmen gıda kaynaklı hastalık ve salgınlar milyonlarca…

05
Ağu
2021

FERMENTE SALAMURA OTLARDAN İZOLE EDİLEN MAYALARIN ENZİMATİK KARAKTERİZASYONU

Bu çalışmada, Van otlu peyniri üretiminde kullanılan fermente salamura otlarından mayaların izolasyonu, identifikasyonu ve enzimatik aktivitelerinin belirlenmesi…

05
Ağu
2021

ÇEVRESEL SORUNLARA KARŞI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GÜNCEL SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ

Günümüzde dünya nüfusunun artması ile birlikte insanlığın, kaynakların tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalması beklenmektedir. "Sürdürülebilir Beslenme"…

05
Ağu
2021

PEKTİN İKAMESI OLARAK GINKGO BILOBA ÖZÜ İLE AYVA REÇELİ ÜRETİMİ: FİZİKOKİMYASAL, MİKROBİYOLOJİK, REOLOJİK VE DUYUSAL KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

Bu çalışmada ayva reçelinde pektine ikame olarak fitokimyasallar açısından zengin olan Ginkgo biloba yaprağı ekstraktı kullanılmıştır. 70…

05
Ağu
2021

KARS PİYASASINDA SATIŞA SUNULAN YOĞURT, BEYAZ PEYNİR VE KARS KAŞAR PEYNİRLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırma, Kars piyasasında satışa sunulan yoğurt, Beyaz peynir ve Kars Kaşar peynirlerinin, kimyasal ve fiziksel niteliklerini…

05
Ağu
2021

KETEN TOHUMU YAĞI VE AYÇİÇEK YAĞINDAN FARKLI VAKSLAR KULLANILARAK OLUŞTURULAN OLEOJELLERİN BİSKÜVİ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Yağlar insan beslenmesinin temel bileşenlerden biri olup, enerji kaynağı olması ve gıda ürününün lezzet ve tekstürünü geliştirmesi,…

05
Ağu
2021

MEYVE VE SEBZELERİN DEKONTAMİNASYONUNDA SU DESTEKLİ UV-C SİSTEMİNİN KULLANILMASI

Minimal işlem görmüş taze meyve ve sebzelere olan talep son yıllarda artmaktadır. Bu gıdaların taze özelliklerinin korunmasında…

05
Ağu
2021

DOMATES ÖRNEKLERİNDE KURŞUN VE KADMİYUM KONTAMİNASYONUNUN SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ

Sebzeler, insan beslenmesinin hayati bir bileşeni olan önemli bir tarımsal üründür. Yaygın olarak tüketilen domateste toksik elementlerin…

05
Ağu
2021

SU SERTLİĞİNİN TÜRK KAHVESİNİN UÇUCU BİLEŞENLERİNE VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Kahve hazırlamada kullanılan su, kahvenin lezzetinde büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, suyun (yumuşak, orta sert ve sert)…

05
Ağu
2021

ÇEŞİTLİ BİTKİSEL EKSTRAKTLAR VE KOMBİNASYONLARININ KÖFTEDE ANTİMİKROBİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu çalışmada zeytin yaprağı ekstraktı, greyfurt uçucu yağı, portakal kabuğu uçucu yağı, biberiye uçucu yağı ve propolisin,…

01
Ağu
2021

‘Köhnü’ (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinin, Fenolojik, Ampelografik ve Kalite Özellikleri

Asmanın anavatan bölgesi içerisinde yer alan Anadolu’da çok sayıda yerel üzüm çeşidi yetişmektedir. Bu çeşitlerin özelliklerinin belirlenmesi,…

01
Ağu
2021

Kanonik Korelasyon Katsayılarının İstatistiksel Önemliliğini Test Etmek için Hangi Test Daha Güvenilirdir?

Bu çalışmada, kanonik korelasyon katsayılarının istatistiksel olarak önemlilik testinde kullanılan Wilks' Λ (W), Hotelling-Lawley Trace (H) ve…

01
Ağu
2021

Korunga (Onobrychis viciifolia) Hipokotil Eksplantlarının In Vitro Rejenerasyon Yeteneğinin Belirlenmesi

Bu araştırma Korunga (Onobrychis viciifolia Scop.) Özerbey-03 çeşidine ait hipokotil eksplantlarının BAP (6-Benzil Amino Pürin- sitokinin hormonu)…

01
Ağu
2021

Farklı Çörek Otu (Nigella sativa L.) Genotiplerinin Kışlık Ekim Koşullarında Verim ve Verim Öğelerinin Araştırılması

Bazı çörek otu genotiplerinin (popülasyon/çeşit) kışlık ekimde verim ve verim öğelerini tespit etmeyi amaçlayan bu araştırma, Uşak…