Aylar: Temmuz 2021

31
Tem
2021

TRANSFORMATÖRLERİN YAKLAŞIK ÖMÜR BEKLENTİLERİNİN ANALİZİ

Üç fazlı dağıtım transformatörleri elektrik dağıtım sistemlerinde, genel olarak nominal frekansta ve doğrusal yükte kullanılmak üzere tasarlanırlar….

31
Tem
2021

MİMARLIKTA YEŞİL AKLAMA STRATEJİSİ OLARAK YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ

Doğal kaynakların tükenmesi, doğadaki yeşil alanların tahribatı, ekosisteme verilen zarar ve buna bağlı olarak yaşanılabilir alanların her…

31
Tem
2021

KABUK BÖCEKLERİNE KARŞI KULLANILAN FEROMON TUZAKLARINDA KARŞILAŞILAN HATALAR VE EKSİKLİKLER

Ülkemizin önemli kaynaklarından olan ormanlarımız birçok biyotik ve abiyotik etmenlerin tehdidi ile karşı karşıyadır. Biyotik etmenlerin başında…

31
Tem
2021

AVM TİPOLOJİLERİNE GÖRE ÇOCUK OYUN ALANLARINDAKİ SİRKÜLASYONUN EVRENSELLİK ÖLÇÜTLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Evrensel tasarım yaklaşımı ile tasarlanmış iç mekânlar, her yaş, boyut ve yetenekteki bireylerin erişebileceği, kullanım kolaylığı sağlayan…

31
Tem
2021

SOLUCAN GÜBRESİNİN ÇAYCUMA İLÇESİNDE TARLA KOŞULLARINDA DOMATES (Solanum lycopersicum L.) BİTKİSİNİN VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Çalışmamızın amacı, solucan gübresinin Zonguldak ili Çaycuma ilçesi tarla koşullarında 2018 vejetasyon periyodunda domates (Solanum lycopersicum L.)…

31
Tem
2021

ATIL YÜNLERDEN KERATİN ELDE ETME YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Küresel ısınma ve iklim değişikliği dünyayı ve dolayısıyla insanlığı tehdit eden çevre sorunlarının başında gelmektedir. Tarım, orman,…

31
Tem
2021

KÜRLENME VE KURUTMA FIRINI BACA GAZI ATIK ISISI GERİ KAZANMA SİSTEMLERİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Enerjinin ekonomik ve sosyal refahın önemli belirtilerinden biri olduğu ve hayat kalitesinin artırılmasında önemli bir rolü olduğu…

30
Tem
2021

A DETAILED STUDY ON MORPHOLOGY, MICROMORPHOLOGY AND FRUIT ANATOMY OF SANICULA EUROPAEA (APIACEAE)

In this study, the morphology, palynology, fruit micromorphology and anatomy of Sanicula europaea L. were studied. The…

30
Tem
2021

GEOGRAPHICAL VARIATION OF AJUGA ORIENTALIS L. TRICHOME, NUTLET AND POLLEN

In this study, the main features of the trichomes, nutlet, and pollen of A. orientalis, which growing…

30
Tem
2021

CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF BIOEXTRACTS FROM HAZELNUT SHELL

Makalede Azerbaycan’ın kuzeybatı bölgesinde yaygın olan “adi fındık” (Corylus avellana L.) bitkisinin kabuğundan saf su (BE-I) ve…

30
Tem
2021

FARKLI NERGİS KÜLTÜR ÇEŞİTLERİ SOĞANLARININ IN VITRO ANTİOKSİDAN, ASETİLKOLİNESTERAZ ve BÜTİRİLKOLİNESTERAZ AKTİVİTELERİ

Asetilkolinesteraz (AChE) ve bütirilkolinesteraz (BChE) inhibisyonu, beyinde β-amiloit birikimini azaltmak ve asetilkolin kullanımını artırmada, yani Alzheimer hastalığının…

30
Tem
2021

IN VITRO EVALUATION OF THE EFFECT OF GLUTATHIONE ON CASPASE SYSTEM AND OXIDATIVE DNA DAMAGE IN HIGH GLUCOSE CONDITION

This study was planned to investigate the effects of glutathione, known to be a strong antioxidant, on…

25
Tem
2021

Sürdürülebilir Turizm Hareketi Olarak Slow Food: Germiyan Örneği

İtalya’da 1986 yılında başlayan Slow Food Hareketi, 1989 yılında uluslararası boyuta ulaşmıştır. Dünyada 160 üye ülkesi bulunan…

25
Tem
2021

Türk Turizminde Yükselen Trend Destinasyonların Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi

Bu çalışmanın amacı; Türk turizminde popülerliği gitgide artan turistik destinasyonların konumlandırma stratejilerinin belirlemektir. Özellikle sosyal medyanın gücüyle…

25
Tem
2021

Destinasyon İmajı ve Algılanan Riskin, Davranışsal Niyete Etkisi: Bodrum Örneği

Destinasyonların daha fazla turist çekebilmesi için olumlu bir destinasyon imajına sahip olması ve algılanan risk düzeyinin düşük…

01
Tem
2021

GÜNEŞ ENERJİSİNİ TARIMSAL SULAMA VE ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILABİLMESİ İÇİN TASARLANAN SERBEST YER DEĞİŞTİRME PİSTONLU STIRLING MOTORUNUN ISITICI ANALİZİ

Güneş enerjisinin tarımsal sulamada kullanılabilmesi ve elektriğe dönüştürülmesi konusunda yapılan bu çalışmada, ilk etapta ülkemizin güneş enerjisi…

01
Tem
2021

TORKMETRE CİHAZININ TASARIMI, ANALİZİ VE TEST EDİLMESİ

Sanayi ve tarım için kuvvet ölçüm sistemlerinin önemi her geçen gün önemi artmaya devam etmektedir. Yük hücreleri,…

01
Tem
2021

GELENEKTEN GELECEĞE: 3D YAZICILAR İLE EHRAM KUMAŞA DESEN UYGUNMASININ İNCELENMESİ

Dünyada giderek önem kazanan teknolojik inovasyonlar beraberinde Dördüncü Sanayi Devrimini getirmiştir. Bu devrim ile birlikte ortaya çıkan…

01
Tem
2021

ELEKTRONİK TİCARET VE ERGONOMİ

Günümüzde iletişim araçların, bilhassa internetin gelişimi Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ivme kazanmıştır. Bu hızlı artış sonucuna…

01
Tem
2021

DÖKME MALZEMENİN EKSKAVATÖR KEPÇESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLEŞİMLİ ETKİLERİNİN ANALİZİ

Hidrolik ekskavatör, genellikle inşaat ve madencilik işlerinde, dökme malzemelerin kazılması, taşınması ve bazen tesviye edilmesi için kullanılan…