Aylar: Haziran 2021

30
Haz
2021

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN YAŞAMI BIRAKIP ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: ÖTENAZİ

Kültürel etkileşimler ve değişimler sebebiyle toplum ve bireyler üzerinde din ve ahlak ilkelerinin etkisinin azalması, insanların düşünce…

30
Haz
2021

BAZI FERMENTE KAHVELER VE HELALLİK DURUMLARI: KOPİ LUWAK VE BLACK IVORY

Kahve, bazı uyarıcı özellikleri ve biyoaktif bileşenleri nedeniyle tüm dünyada yaygın olarak tüketilen bir içecektir. Dünyanın en…

30
Haz
2021

GIDA TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Günümüzde hızla artan nüfus ile beraber gıdaya olan talep artmakta ve ürün grubu çeşitlenmektedir. Gıda sanayisinin misyonu;…

30
Haz
2021

FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM ÇERÇEVESİNDE HELAL-HARAM KONUSU

Yenilen ve içilen gıdalar; insanın beden ve ruh sağlığını, sosyal hayatını, dini yaşamını ve ibadetini etkileyebilmektedir. Ancak,…

30
Haz
2021

HELAL KAVRAMININ EĞİTİMDE YERİ VAR MIDIR?

Eğitim, insanın düşünce ve davranışlarını kültüre uygun hale getirme işidir. Öğretim, bu faaliyetin bilgi kısmını oluşturur. Ancak…

30
Haz
2021

Resmi Gıda Kontrollerinde Covid-19 tedbirlerine Yönelik İlave Gereklilikler

Kamu otoritelerinin Covid-19'u önlemeye yönelik kurallarının çoğu genel hijyen ilkelerine dayanmaktadır. İşletme yetkilileri ve çalışanları, faaliyette oldukları…

30
Haz
2021

Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Doğal Düşmanların Belirlenmesi

Ricania japonica (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae) Doğu Karadeniz bölgesinde önemli bir zararlıdır. Bölgede çay üretimi yapılmasından dolayı…

30
Haz
2021

Türkiye’nin Farklı İllerinde Yetiştirilen “Hayward” (Actinidia deliciosa Planch) Kivi Çeşidinin Serbest Aroma Bileşiklerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada, ülkemizin farklı bölgelerinde yetiştirilen (Mersin, Ordu, Samsun ve Yalova) Hayward kivi çeşidinin serbest aroma bileşiklerinin…

30
Haz
2021

Farklı Seyreltik Sodyum Hidroksit Ön İşlem Metotlarının Kargı Kamışı (Arundo donax L.) Bitkisinden Fermente Olabilir Şeker ve Etanol Üretimine Etkileri

Bu çalışma 5 farklı seyreltik sodyum hidroksit (NAOH) ön işlem metodunun (%1.0, 1.5, 2.0, 2.5 ve 3.0)…

30
Haz
2021

Adana İlindeki Mısır Üretim Alanlarında Zararlı Mısır Kurtlarının (Lepidoptera: Crambidae, Noctuidae) Yaygınlık Durumunun Belirlenmesi

Mısır üretiminde Benekli mısır sapkurdu, Chilo partellus Swinhoe (Lepidoptera: Crambidae) , Mısırkurdu, Ostrinia nubilalis Hübner (Lepidoptera: Crambidae)…

30
Haz
2021

Mangalda Pişirilmiş Sebzelerin Polisiklik Aromatik Hidrokarbon İçeriği

Araştırmada mangalda pişirilmiş sebzelerin (domates, sarımsak, soğan, patlıcan, sivri biber, yeşil biber, kapya biber) polisiklik aromatik hidrokarbon…

30
Haz
2021

Ülkemiz Turnip Mosaic Virus Bamya İzolatının Tüm Genom Analizi

Turnip mosaic virus (TuMV) dünyada konukçusu olduğu bitkilerin yetiştirildiği bölgelerde ekonomik düzeyde zarara neden olmaktadır. Dünyada son…

30
Haz
2021

Bazı Domates Çeşitlerinin Milas (Muğla) Tarla Koşullarında Tuta absoluta’nın Ergin Öncesi Popülasyon Yoğunluklarına Etkileri

Bu çalışmada, Milas (Muğla)’da tarla koşullarında yetiştiriciliği yapılan Solanum lycopersicum L. cv. 5656 (VO-506), BT-236, BT-Tokat F1…

30
Haz
2021

Turunçgiller İhracatı Yapan Firmaların Yapısal Analizi: Antalya İli Örneği

Bu çalışmanın amacı, Antalya ilindeki turunçgiller ihracatı yapan firmaların genel yapısını, pazarlama sürecini, pazarlama biçimlerini, ihracatını etkileyen…

30
Haz
2021

Artan Dozlarda Bor Uygulamasının İki farklı Zeytin (Olea europaea L.) Çeşidinin Yeşil Aksam Bor Konsantrasyonu ve Bazı Besin Elementleri Alımı Üzerine etkisi

Dünyada ve Türkiye’de bor (B) noksanlığı önemli ve yaygın bir beslenme problemidir. Zeytin (Olea europaea L.) ekonomiye…

30
Haz
2021

Kilis İli DKKYB'ne Üye İşletmelerde Küçükbaş Hayvancılık Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Çalışma Kilis ilinde yürütülen küçükbaş hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 26 köyde bulunan 81…

30
Haz
2021

Hıyar (Cucumis sativus L.) Bitkilerinde Kadmiyum Toksisitesinin Fotosentetik Aktivite Üzerindeki Etkileri

Bu araştırmada, farklı kadmiyum (Cd(NO3)2.4H2O) konsantrasyonlarının (0.1 and 1 mM) bir hıyar genotipindeki (Cucumis sativus L. cv….

30
Haz
2021

Susam Bitkisi (Sesamum indicum)’nin Farklı Dokularında Susam Fillodi Hastalığının Araştırılması

Susam yüksek kaliteli yağ ve yağ içeriği ile dünyanın başta gelen yağ bitkilerinden birisidir. Çukurova Bölgesi, Manisa…

30
Haz
2021

Farklı Tozlayıcıların Precoce de Tyrinthe Kayısı Çeşidinin Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi

Türkiye, çok sayıda Prunus türüne sahip bir ülke olarak bu alanda güçlü bir potansiyele sahiptir. Prunus türleri…

30
Haz
2021

Asma Yaprağından Antioksidan Bileşiklerin Mikrodalga Destekli Ekstraksiyonunun Optimizasyonu

Bu çalışmada, asma yaprağından antioksidan bileşiklerin ekstraksiyonu için mikrodalga destekli ekstraksiyonun parametreleri (katı/sıvı oranı, süre ve güç)…

30
Haz
2021

Bitkisel ve Hayvansal Proteinlerin Eriştenin Tekstürel ve Duyusal Özelliklerine Etkisi

Bu çalışmada farklı bitkisel (soya, bezelye ve buğday) ve hayvansal (peynir altı suyu ve yumurta akı) proteinlerin…

30
Haz
2021

Yakıt Katkı Maddeleri Solketal ve Solketal Tersiyer Butil Eter Üretiminin İncelenmesi

Günümüzde gelişen teknoloji sebebiyle artan enerji ihtiyacı; yeni, sürdürülebilir ve çevreci enerji kaynaklarının arayışını artırmıştır. Fosil yakıtların…

30
Haz
2021

Yapım Maliyetlerinin Hesaplanmasında Yapı Bilgi Modelleme (YBM) Sisteminin Örnek Uygulama Üzerinden İrdelenmesi

Yaşamın gereği olarak ortaya çıkan mekânların inşası için gereken mali bedeller, yapı maliyetini oluşturmaktadır. Yapı maliyeti projenin…

30
Haz
2021

İri Agrega Kullanılarak Üretilen Yüksek Performanslı Hibrit Lif Katkılı Betonlarda Kesme Açıklığı-Faydalı Yükseklik Oranının Kırılma Modülü Üzerine Araştırma

Hibrit lif katkılı yüksek performanslı betonların laboratuvar ortamında küçük boyutlardaki çalışmalar oldukça yaygındır. Fakat bu özel betonlarla…

30
Haz
2021

Alüminyum Alaşımlarının MIG Kaynak Yöntemi ile Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi

Bu çalışmada alüminyum alaşımlarının kaynak bölgesinin mekanik ve mikroyapı özelliklerine, MIG kaynak parametrelerinin etkileri incelenmiştir. Çalışmada kolay…

30
Haz
2021

Otomotiv Sektöründe Kullanılan Yeni Trend Hatasızlaştırma ve Alternatif Kontrol Yöntemleri

Otomotiv Endüstris; pazar gereksinimlerini hızlı, verimli ve esnek bir şekilde karşılamayı hedefleyen bir düşünce anlayışı içeresindedir. Yeni…

30
Haz
2021

Et ve Et Ürünlerinde Biyoaktif Peptitler: Olgunlaştırma sürecinin biyoaktif peptit varlığına etkisi

Biyoaktif peptidler 2-20 aminoasit kalıntısı içeren düşük protein ağırlıklı ve biyolojik olarak çeşitli aktivitelere sahip olan peptidlerdir….

30
Haz
2021

Yakıt Katkısı Gliserin Karbonatın Pervaporasyon Destekli Sentezi

Son yıllarda benzinin çevreci bir alternatifi olan biyodizelin üretimi ve tüketimi artmıştır. Biyodizel üretimi ile bu endüstride…

30
Haz
2021

Çayın Sağlık Etkilerinin Belirlenmesi

Çay, dünya genelinde sudan sonra en fazla tercih edilen içecektir. Dünyanın birçok ülkesinde çay yetiştiriciliği yapılmakta ve…

30
Haz
2021

Yenilikçi Gıda Ürünlerinin Geliştirilmesinde Alternatif Bir Kaynak:Mikroalgler

Mikroalgler nüfusun sürdürülebilir bir gıda tedariğine duyduğu gereksinimi karşılayabilecek önemli potansiyele sahip kaynaklardır. Mikroalgler sadece önemli bir…

30
Haz
2021

Arapça İşaret Dili Tanıma: Bir İnceleme

İşaret dili, sağır insanların birbirleriyle ve sıradan insanlarla iletişim kurmak için kullandıkları dildir. Sıradan bir kişi sağır…

30
Haz
2021

Hasarlı Helis Dişli Çarkın Nümerik Analizi

Günümüzde, kara, deniz ve hava araçlarındaki mekanik gücü iletmek için dişli çarklar kullanılmaktadır. Makinelerde kullanılan bu dişli…

30
Haz
2021

Afet Süreçlerinde Kadın Bireylerin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri: İzmir İli Örneği

Bu çalışma toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle afetlerin yaratmış olduğu zararlara karşı daha duyarlı hale gelen kadın bireylerin…

30
Haz
2021

Sulu Çözeltiden Alizarin Sarısı Boyarmaddesinin Nanoadsorbent (MNPs-G1-Mu) Vasıtasıyla Adsorpsiyon Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada Alizarin Sarısı boyarmaddesinin sulu çözeltiden adsorpsiyon yöntemiyle uzaklaştırılması amaçlanmıştır. Adsorpsiyon işleminde adsorbent olarak bir nano…

30
Haz
2021

Fizyoterapi Programı Ön Lisans Öğrencilerinde Mesleki Uygulama Dersinin Verimliliği: Kapadokya Üniversitesi Örneği

Meslek Yüksekokullarında verilen mesleki uygulama dersi, mesleki beceri kazanmak, teorikte öğrenilenin pratiğe aktarılması ve mesleki iletişimi öğrenmek…

30
Haz
2021

Öğretmenlerinin Kişilik Özellikleri İle Önyargıları Arasındaki İlişki

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin kişilik özellikleri ile önyargıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlişkisel tarama modelinde yapılan bu araştırmada,…

30
Haz
2021

Damızlık Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Arı Poleni Tozunun Kullanım Olanakları: II. Kuluçka Sonuçları

Bu çalışmada; damızlık bıldırcın rasyonlarına farklı düzeylerde arı poleni tozu (APT) (K: 0, APT1: 1, APT5: 5,…

30
Haz
2021

Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılık Algılarının İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin örgütsel bağlılık algılarını belirlemektir. Bu araştırma, okul yöneticilerinin örgütsel bağlılık algılarını belirlemeye…

30
Haz
2021

Topraksız Rulo Çim Üretiminde Farklı Tohum Miktarı, Sıcaklık ve Gübreleme Uygulamalarının Bazı Gelişim Parametreleri Üzerine Etkileri

Bu çalışma farklı tohum miktarı, sıcaklık ve gübreleme uygulamalarının topraksız rulo çim üretiminde bazı gelişim parametreleri üzerine…

30
Haz
2021

Kısıtlı Sulama Koşullarında Zeytin Ağaçlarında Özsu Akışı ve Stoma İletkenliğindeki Değişimin Belirlenmesi

Su stresi zeytinde verimliği etkileyen önemli çevresel faktörlerden biridir. Çalışma, 2017 yılında, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde,…

30
Haz
2021

İncir Çekirdeği Ununun Mufinin Fiziksel, Kimyasal, Tekstürel ve Duyusal Kalitesi Üzerine Etkisi

Bu çalışmada; incir çekirdeği ununun (İÇU) mufin üretiminde kullanılarak mufinlerin kalitesine ilişkin özelliklerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla…

30
Haz
2021

Yerli Kara sığır ırkı ve Anadolu mandalarında SMO gen polimorfizmi

Bu çalışmanın amacı hem Yerli Kara sığırlarında hem de Anadolu mandalarında PCR-RFLP methodu ile Cfr13I restriksiyon enzimi…

30
Haz
2021

Termal Ön İşlemin Güneş Enerjili Raflı Bir Kurutucuda Muz Cipsi Üretimine Etkisi

Gıda ürünlerinin uzun süre muhafaza edilmesi için doğrudan güneş ışınımı altında kurutulması durumunda özellikle ürünün renginde bozulma…

30
Haz
2021

İİkinci Ürün Silajlık Mısırda Dinamik Sulama Programının Verim ve Morfolojik Özellikler Üzerine Etkisi

Bu çalışma, dinamik sulama programıyla sulanan II. Ürün silajlık mısırın (Zea mays) verim ve morfolojik özelliklerine etkisini…

30
Haz
2021

Marulda Yapraktan Gübrelemede Farklı Yayıcı-Yapıştırıcı Kullanımının Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Dünyada entansif tarımın yapıldığı bölgelerde yapraktan gübreleme uygulamaları sıklıkla yapılmaktadır. Uygulanan gübrenin etkinliğinin arttırılması, yapraklarda tutunması, bitki…

30
Haz
2021

Sıcaklığın Puccinia menthae Ürediosporlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi

Puccinia menthae’nin neden olduğu pas hastalığı nane yetiştiriciliğinde verimi ve nane yağı kalitesini olumsuz etkileyen faktörlerin başında…

30
Haz
2021

Kahramanmaraş Ekolojik Koşullarında Kışlık ve Yazlık Ekilen Çörek Otu (Nigella sp.) Genotiplerinin Tarımsal ve Kalite Özeliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışma 2016-2017 vejetasyon döneminde Kahramanmaraş merkez şartlarında kışlık ve yazlık ekilen çörek otu (Nigella sp.) genotiplerinin…

30
Haz
2021

Elektrostatik Yüklemenin “Fırst Red” Gül Çeşidinin Depolanması Üzerine Etkisi

Bu çalışmada ‘First Red’ çeşidi gülün, hasat sonrası yaşamsal faaliyetlerini koruma altına almak ve vazo ömrünü uzun…

30
Haz
2021

Bazı Tarımsal Girdilere Uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) İndiriminin Üreticiler Açısından Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, tarımsal üretimin iki temel girdisi olan gübre ve yemde, 2016 yılında uygulanmaya başlanmış olan KDV…

30
Haz
2021

Tau-fluvalinate’nin Sublethal Dozlarının Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera:Aphididae)’nin Yaşam Çizelgesi Üzerine Etkileri

Myzus persicae (Hemiptera:Aphididae) bitkisel üretimde önemli ekonomik kayıplara sebep olan bir zararlıdır. Arazi koşullarında insektisitlerin önerilen tarla…