Aylar: Mayıs 2021

12
May
2021

Mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki önemi

Bir ülkede genel ekonomik yapıyı ve bu yapıyı oluşturan tüm sektörlerin birbirleriyle olan ilişkilerini analitik olarak ortaya…

12
May
2021

Çam fıstığı pazarlamasında dağıtım kanallarının ve gelir dağılımının belirlenmesi (Bergama-Kozak örneği)

Türkiye’de odun dışı orman ürünleri yönetim ve işletmeciliğinde, odun dışı bitkisel ürünler önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’…

12
May
2021

Kılıçkaya (Yusufeli/Artvin, Türkiye)’nın florası

Türkiye’de, Batı Aşağı Kafkasya Koridorunda yer alan Artvin ili, Yusufeli İlçesi, Kılıçkaya civarında yayılış gösteren iletim demetli…

12
May
2021

Willeria sinensis maserasyon yağı ile Bacillus subtilis ve Candida tropicalis inaktivasyonu

Bu çalışmada, zeytinyağına batırılmış W. sinensis çiçeklerinden elde edilen maserasyon yağının B. subtilis ve C. tropicalis üzerindeki…

12
May
2021

Sahilçamı (Pinus pinaster Ait.) plantasyon alanlarında el vincinin odun üretim çalışmalarında kullanımı

Ülke nüfusunun artışına paralel olarak odun üretim miktarlarında da son yıllarda önemli artışlar görülmektedir. Odun üretim miktarlarında…

12
May
2021

Türkiye endemiği altı Tripleurospermum (Asteraceae) taksonunun aken müsilaj içeriği ve ekolojik önemi

Bu çalışmada, Türkiye endemiği altı Tripleurospermum taksonunun, T. baytopianum E. Hossain, T. conoclinium (Boiss. & Bal.) Hayek,…

12
May
2021

Farklı orijinli kızılçam (Pinus brutia Ten.) fidanlarının morfolojik özelliklerinin karşılaştırılması

Çalışma, Burdur-Gölhisar orman fidanlığında yetiştirilen, Bucak (Uludere) orijinli Döşemealtı tohum bahçesi (TB19) (P2) ve Gölhisar (Evciler-Koçaş) orijinli…

12
May
2021

Şaşırtmanın Toros sedirinde fidan morfoloji ve kalitesine etkisi

Isparta-Eğirdir Orman Fidanlığında yetiştirilen iki yaşlı şaşırtılmış (1+1) tüplü ve şaşırtılmamış (2+0) çıplak köklü Toros sediri (Cedrus…

12
May
2021

Atık sularda boya giderimi için fonsiyonellenmiş nanoselüloz esaslı adsorbanlar

Son yıllarda, dünya genelinde artan nüfus ile birlikte tarımsal ve endüstriyel faaliyetler giderek artmıştır. Bu faaliyetler sırasında…

12
May
2021

Hatay (Türkiye) ilinin bazı doğal ve kültürel sit alanları florası üzerine bir çalışma

Bu araştırma 2015-2016 yılları arasında Hatay ilinde bulunan; Erzin Doğal Sit Alanı, Gölbaşı Gölü, Habib-i Neccar Dağı…

12
May
2021

Hatay ili şimşir alanlarında yeni bir zararlı, Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae)

Türkiye'de yaklaşık bin hektarlık bir yayılış alanına sahip olan Buxus sempervirens (şimşir), Hatay ilinin önemli bitki türlerinden…

12
May
2021

Biyokütle kaynaklarının proximate bileşimleri ile üst ısı değerleri arasında yeni bir denklem geliştirilmesi ve denklemin başarısının araştırılması

Bu çalışmada, biyokütle kaynaklarının üst ısı değerlerinin (ÜID) tahmini için proximate analizlerine dayanan yeni bir denklem geliştirilmiştir….

12
May
2021

Bazı çevresel atıkların ve doğal liflerin kompozitlerde kullanılabilirliği

Ekonomik ve çevreye duyarlı kompozit malzemeler üretmek gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin öncelikleri arasında yer almaktadır. Çevre…

12
May
2021

Mekansal tasarımda doğadan esinlenme: Armadillo’dan acil durum barınağına dönüşüm

Bu çalışmanın temel amacı, mekansal tasarımlarda doğadan esinlenme bilincini artırmaktır. Günümüzde çok önemli olan sürdürülebilirlik kavramı ve…

12
May
2021

Mikovirüslerin Rhizoctonia solani Kühn ve diğer bazı bitki patojenlerinde kullanım olanakları

Bitki patojeni fungusların da yer aldığı birçok organizmada yaygın olarak bulunan mikovirüsler, biyolojik mücadelede alternatif bir kullanım…

12
May
2021

Mor Çiçekli Ormangülünün (Rhododendron ponticum L.) günümüz ve gelecekteki iklim koşullarına göre yayılış alanlarının modellenmesi

Bu çalışmanın amacı mor çiçekli orman gülü Rhodendron ponticum L. 'nin maximum entropi algoritması kullanılarak günümüz ve…

12
May
2021

Crataegus monogyna ve Crataegus azarolus türlerinde morfolojik fidan özellikleri

Crataegus monogyna ve C. azarolus’un tüplü (1+1) ve çıplak köklü (2+0) fidanları üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, türlerin…

12
May
2021

Amasya kenti turizm planlamasının GZFT analizi ile değerlendirilmesi

Amasya kenti sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile turizm açısından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir….