Aylar: Şubat 2021

28
Şub
2021

Erkenci Üzüm Çeşitlerinde (Vitis vinifera L.) Embriyo Kültürü ve Embriyo Canlılığı Üzerine Çalışmalar

Embriyo kültürü ıslah çalışmalarına entegre edilerek çalışmaların etkinliğini arttıran ve kombinasyonlar üzerinde oluşan olumsuzlukları aşmaya yarayan bir…

28
Şub
2021

Nişasta Bazlı Potansiyel Prebiyotiklerin Belirlenmesi için Fourier-Transform Kızılötesi Spektroskopisinin Kullanımı

Probiyotikler, konağın homeostazını korumak için patojenlere karşı koruma, bağışıklık ve diyet bileşiklerinin metabolizması gibi birçok kritik işlevde…

28
Şub
2021

Kahramanmaraş Biber Alanlarından İzole Edilen Toprak Bakterilerinin Phytophthora capsici’ye Karşı Etkisinin Belirlenmesi

Kahramanmaraş ilindeki biber ekim alanlarındaki biber bitkilerinden daha iyi gelişmiş sağlıklı bitkiler seçilerek kök bölgelerinden köklerle birlikte…

28
Şub
2021

Doğal Mantar Tricholoma imbricatum’un Antioksidan Potansiyeli ve Element İçerikleri

Bu çalışmada dogal mantar Tricholoma imbricatum (F.) P.Kumm.’un antioksidan ve oksidan seviyeleri belirlenmiştir. Ayrıca bünyesinde biriktirdikleri Cu,…

28
Şub
2021

Osmaniye ili Nar Bahçeleri'nde Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)’nin Mevsimsel Popülasyon Dalgalanmaları ve Zarar oranları

Akdeniz meyve sineği (AMS), Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), ülkemizde narın önemli bir zararlısıdır. Çalışma 2012-2013 yıllarında…

28
Şub
2021

Doğal ve Mekanik Yöntemlerle Kurutularak Farklı Şekillerde Paketlenen Hamsi Balıklarında (Engraulis encrasicolus L., 1758) Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi

Çalışmada, hamsi balıkları doğal ve mekanik kurutma yöntemleriyle kurutulmuş, streç ve vakum paketleme yöntemleri ile de paketlenmiştir….

28
Şub
2021

Isıtmasız Sera Koşullarında Yapılan Yenidünya Aşılarında Aşı Başarısının Belirlenmesi

Bu araştırma, ısıtmasız sera koşullarında yenidünya çöğürlerine yapılan “T” ve yonga göz aşılarında aşı başarı durumunun belirlenmesi…

28
Şub
2021

Geleneksel Yaprak Peynirinin Bazı Karakteristik Özellikleri

Bu araştırmada, geleneksel Yaprak peynirinin bazı karakteristik özelliklerinin tespit edilmesi ve gıda güvenilirliği açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu…

28
Şub
2021

Türkiye’deki Anadolu Çöl Sıçanı Meriones tristrami (Mammalia: Rodentia) Altpopulasyonlarında Yayılışa Bağlı Biyometrik Farklılaşmalar Üzerine Bir Değerlendirme

Anadolu çöl sıçanı Meriones tristrami, Anadolu steplerinde geniş yayılışa sahip bir kemirgen türüdür. Bu çalışmada, bu türün…

28
Şub
2021

Sebze Tipi Sakız Fasulyesinde Tuza Toleranslı Genotiplerin Araştırılması

Bu çalışma, 24 adet sebze tipi sakız fasulyesi (Cyamopsis tetragonoloba [L.] Taub.) genotipinin çimlenme döneminde altı tuz…

28
Şub
2021

Ekmeklik Buğdayda Genotip, Ekim Zamanı ve Tohum Fungusiti Ön Uygulamalarının Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü ve Tane Verimi Üzerine Etkileri

Bu çalışma, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında ekim zamanı, çeşit ve…

28
Şub
2021

Türkiye’de İpek Böcekçiliğinin Çok Boyutlu Ölçekleme ve Kümeleme Analizleri ile İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen 24 bölgenin ipek böcekçiliği açısından benzerliklerinin ve farklılıklarının…

28
Şub
2021

Italia Üzüm Çeşidinde Salkımlarda Torbalama Uygulamalarının Olgunluk, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Araştırmada Italia çeşidinde 2012 ve 2013 yıllarında üç farklı torbalama uygulamasının (Mogul 19 g m-2, Mogul 30…

28
Şub
2021

Sulugöl (Tokat-Niksar) Çevresi Rekreasyon Alanına Yönelik Öneri Peyzaj Tasarımı

Bu çalışmada Tokat ili Niksar ilçesinde bulunan Sulugöl ve çevresi çalışma alanı olarak ele alınmıştır. Çalışmada, kentsel…

28
Şub
2021

Yerli Diyatom Toprağının Patates Güvesi [Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)] Pupasına Karşı Böcek Öldürücü Etkisi

Yapılan bu çalışmada, yerli diyatom toprağı Turco004’ün Patates Güvesi [Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)] pupasına karşı insektisidal…

28
Şub
2021

R kullanarak Mars Veri Madenciliği Algoritması ile Yumurta Ağırlığı Tahmini

Kanatlı hayvanlarda, yumurta ağırlığını belirlemede yumurtanın iç ve dış kalite özellikleri oldukça önemlidir. Yumurtanın kalite özellikleri, gerek…

28
Şub
2021

Muş İlindeki Besi İşletmelerinde Memnuniyet ve Etkileyen Faktörler

Bu araştırmada, besi işletmecilerinin memnuniyet düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla Muş İli ve 5 ilçesinde 368…

28
Şub
2021

Effects of Ozoned Irrigation Water and Temperature on Germination and Seedling Development of Hungarian Vetch (Vicia pannonica) Seed

Bu çalışma ozon gazının (O3) ve sıcaklığın Macar fiği tohumunun çimlenmesi ve fide gelişimi üzerine etkisini belirlemek…

28
Şub
2021

The Nexus Between Pilfering Menace and Crop Farmers’ Income Shock: Evidence From Nigeria

Pilfering has a big impact on the crop farming industry and it is threatening the sustainability of…

28
Şub
2021

Kıvırcık Kuzularında Besi Performansı ve Karkas Özellikleri Üzerine Cinsiyetin Etkisi

Bu çalışmanın amacı, Kıvırcık kuzularında cinsiyetin besi performansı ve karkas özellikleri üzerine etkisini değerlendirmektir. Besi döneminde yarısı…

28
Şub
2021

Etil Piruvatın Çeşitli Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksik Etkisinin İncelenmesi

Etil piruvat (EP), endojen bir metabolit olan pirüvik asitten türetilen basit bir alifatik esterdir. Çeşitli çalışmalar EP'nin…

28
Şub
2021

Normal ve Düşük Sıcaklıklarda Pamuğun Çimlenme ve Fide Gelişimine Tuzluluğun Etkisi

Bu araştırma, farklı tuz dozlarının (50, 100, 150, 200 ve 250 mM NaCl) altı pamuk çeşidinin (Lydia,…

28
Şub
2021

Çiftlik Gübresi, Vermikompost ve Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Karpuz Meyvesinde Verim ve Meyve Kaliteye Etkileri

Bu çalışma, 2018 yılında Türkiye'nin Adıyaman ilinde açık alan koşullarında organik gübrelerin ve bitki büyüme düzenleyicilerinin karpuzun…

28
Şub
2021

Alpha-synuclein’ in PreNAC(46-56) Fibril Bölütünün Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemi ile Konformasyonel Değerlendirmesi

Bu araştırmada, Parkinson hastalığı ile ilişkilendirilen apha-synuclein (AS)’ in PreNAC(46-56) fibril bölütü Moleküler Dinamik Simülasyon yöntemi kullanılarak…

28
Şub
2021

Mikrodalga Hızlandırmalı Yöntemi İle Limon Kabuk Ekstraktsiyonu Kullanarak Non-toksik Gümüş Nanopartiküllerin Sentezlenmesi

Bu çalışmada, mikrodalga hızlandırmalı ısıtma sistemi yöntemi ile limon kabuk (Citrus limon) ekstraktsiyonu kullanarak biyofonksiyonel küre şeklinde…

28
Şub
2021

İki Zinnia Türünün Yapraklarında Tuzluluğun Antioksidan Enzim Aktiviteleri, Lipid Peroksidasyonu ve H2O2 Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Bu çalışmada, önemli bir çevresel sorun olan tuzluluğun, süs bitkilerinin (zinnia gibi) yetiştirilmesinde ve yüksek tuzlu su…

28
Şub
2021

Çay (Camellia sinensis L. O. Kuntze) Genotiplerinde Antioksidan Aktivite ve Toplam Fenolik İçeriğindeki Varyasyon

Bu çalışma toplam fenolik içeriği (TPC) ve antioksidan aktivitesi yüksek çay (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) genotiplerinin…

28
Şub
2021

Konya İli Selçuklu İlçesindeki Yarasaların Akustik Olarak Araştırılması

Ekolokasyon çağrılarının şekil ve modeline dayalı olarak böcekçil yarasa türlerini akustik yönden tanımlamak, farklı yaşam alanlarının kullanımını,…

27
Şub
2021

How Does N: P: K Fertilizer Applications in Different Levels Affect The Nutrition of Anatolian Chestnut (Castanea sativa Mill.) ?

The sweet chestnut has provided the fuel, shelter, and nutrition needs of mankind for centuries. However, it…

08
Şub
2021

Dural ponksiyon sonrası baş ağrısını belirlemek için trombosit sayısındaki, ortalama trombosit hacmindeki ve trombosit dağılım genişliğindeki değişiklikler kullanılabilir mi?

Pıhtılaşma parametrelerinin iltihaplı hastalıkların bir göstergesi olduğu bilinmektedir. Bu parametrelerin dural ponksiyon sonrası baş ağrısının gelişmesinde tanı…

08
Şub
2021

Yaş ve Cinsiyetin Dural Ponksiyon Sonrası Baş Ağrısına Etkisi

Giriş: Spinal anestezi sonrası baş ağrısı, hastaları post operatif süreçte en çok rahatsız eden problemlerden biridir. Hastaların…

08
Şub
2021

Pulmoner Tromboemboli hastalarında d-Dimer/ troponin T oranının klinik önemi

Amaç: d-Dimer ve hsTT, pulmoner tromboembolizm (PTE) için kullanılan biyokimyasal belirteçlerdir. Bu iki parametre arasındaki oranın klinik…

08
Şub
2021

Akut Pankreatit Etyolojisinin ve Prognozunun Değerlendirilmesi : 10 yıllık Sonuçlarımız-Retrospektif Çalışma

Amaç Kliniğimizde tedavi edilen akut pankreatitli hastaların etyoloji ve klinik sonuçları açısından değerlendirmeyi amaçladık. Materyal ve Metod…

08
Şub
2021

Yetişkin Yaş Grubunda Özofagus Yabancı Cisimleri Kurban Bayramı Döneminde Artıyor Mu?

Giriş:Yetişkinlerde görülen özofagial YC’ler genellikle iyi çiğnenmemiş ve büyük gıda lokmalarıdır. Yabancı cisim (YC) yutulması daha çok…

08
Şub
2021

Muhtemel Medial Kompartman Osteoartrit Ön Tanısı ile Ortoröntgenografi Çekilen Hastalarda, Femur/Tibia Oranı ve Alt Ekstremite Mekanik Aks Deviasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Amaç:Literatürde kuru kemikler ve radyografik görüntüler üzerinde yapılan ölçümlerde alt ekstremite kemiklerinden femur (F) ve tibia (T)…

08
Şub
2021

Sağlıklı Genç Gönüllülerde Dış Kulak Morfometrisinin Foto Analizi ile Boy, Cinsiyet ve Vüçut Kitle İndeksi Arasındaki Korelasyonun İncelenmesi

İnsanlarda yüzün belirleyici özellikleri arasında yer alan dış kulak ve yapısı yaş ve cinsiyet tayininde kullanılabilir. Bu…

08
Şub
2021

Rejyonal intravenöz anestezi tekniğinde lidokain’e deksametazon ve deksketoprofen eklenmesinin anestezi ve postoperatif analjeziye etkisi

Amaç: RİVA; ameliyat sonrası komplikasyonların az olması, maliyetinin düşük olması, kolay uygulanabilmesi, tekniğin kolaylığı nedeniyle sık tercih…

08
Şub
2021

Pankreatikoduodenektomi Deneyimlerimiz: Tek Merkez 5 Yıllık Sonuçların Analizi

Özet Amaç: Çalışmamızın amacı son 5 yıl içinde kliniğimizde yapılan pankreatikoduodenektomi(PD) vakalarının verilerini çıkararak bunlar arasındaki korelasyonu,…