Aylar: Ocak 2021

26
Oca
2021

Keçiboynuzu Unu Bazlı Glutensiz Kurabiye Formülasyonu Geliştirilmesi

Buğday unu alternatifleri kullanılarak çölyak hastalarının tüketebileceği glütensiz ürün geliştirme çalışmaları literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Bunun…

26
Oca
2021

“Sous-Vide” Tekniğinin Pişirme Süreci Kapsamında Değerlendirilmesi

Günümüzde otel, restoran ve catering şirketlerinde kullanılan SV (vakumlama) pişirme tekniği her geçen gün ivme kazanmaktadır. Bu…

26
Oca
2021

Gastronomi Perspektifinden Estetik ve Yemek

Estetik, toplumun ve insanın hemen her yapı taşına nüfuz etmiştir. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan yeme-içme…

26
Oca
2021

Beslenmede Vejetaryen Modeli

Vejetaryen diyetleri günümüzde gençler ve özellikle de kadınlar arasında popülerlik kazanmaktadır. Birçok vejetaryen için dünya kaynaklarına ve…

26
Oca
2021

Geleneksel Ekşi Mayanın Sağlık ve Ekmek Üzerindeki Etkileri

İnsanların ekmekle ve ekşi maya ile uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Beslenmede önemli bir yeri olan buğdayın keşfedilmesiyle…

26
Oca
2021

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Bir Asrı Aşan Tecrübe: Asırlık Restoranlarımız

Dünya tarihi kadar eski olan Anadolu coğrafyası çok farklı kültürleri bünyesinde barındırmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak…

26
Oca
2021

Mikroenkapsülasyon ve Gıda Endüstrisinde Kullanım Alanları

Mikroenkapsülasyon, katı, sıvı ve gaz halindeki aktif maddelerin (aroma maddeleri, mikroorganizmalar, vitaminler ve mineraller vb.) kaplama materyalleri…

25
Oca
2021

THE EFFECT OF ANTIOXIDANTS AND PH ON PHOTOOXIDATIVE STRESS WITH METHYLENE BLUE OF E. COLI, S. AUREUS AND C. ALBICANS

In this study, the effects of photooxidative stress on different microorganism groups (gram positive, gram negative and…

25
Oca
2021

BİTKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASINDA BİYOTEKNOLOJİNİN KULLANIMI VE TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMALAR

Doğa, çeşitli faktörlerin etkisi ile tahrip edilmekte bu da biyoçeşitlilik kayıplarına neden olmaktadır. Biyoçeşitlilik kayıplarının dünyada ciddi…

25
Oca
2021

ÇİNKO OKSİT NANOPARTİKÜLÜNÜN (ZnO NP) Pistia stratiotes L. (SU MARULU) TARAFINDAN AKÜMÜLASYON YETENEĞİNİN BELİRLENMESİ VE NANOPARTIKÜLÜN TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada, ZnO (Çinko oksit) nanopartiküllerince (NP) kirletilmiş ortamları temizleyebilmesi için Pistia stratiotes L. bitkisinin akümülasyon yeteneğinden…

25
Oca
2021

THE PREVALENCE OF DICROCOELIIDAE (DIGENEA) LARVAL STAGES IN THE FIRST INTERMEDIATE HOST HELIX LUCORUM, 1758 IN ESKISEHIR AND BARTIN PROVINCES OF TURKEY

This study was conducted to determine the prevalence of Dicrocoeliidae larval stages in Helix lucorum found in…

25
Oca
2021

IN VITRO CYTOTOXIC ASSESSMENT OF CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE LACTATE ON HUMAN BLOOD AND LYMPHOCYTE CELLS

Chitosan oligosaccharides (ChOSs) are the reduced products of chitosan prepared by chemical or enzymatic hydrolysis. The greater…

25
Oca
2021

LACCASE ISOLATION FROM SPENT MUSHROOM WASTE (AGARICUS BISPORUS): PARTIAL PURIFICATION, CHARACTERIZATION, IMMOBILIZATION AND BIOTECHNOLOGICAL APPLICATION

Lakkaz, ucuz ve basit saflaştırma yöntemleriyle mantar kompostundan kısmen saflaştırılmıştır. Kısmen saflaştırılmış lakkaz, Amberlite XAD-7 reçinesi üzerine…

25
Oca
2021

ÇEŞİTLİ SUCUL HİPERSALİN HABİTATLARDAKİ (TÜRKİYE) PROKARYOTİK TOPLULUKLARIN VE NANOHALOARKEAL SOYLARIN ÇEŞİTLİLİĞİNİN YÜKSEK-VERİMLİ DİZİLEME VE KLONLAMA KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada, 16S rRNA geni hedefli yaklaşımlar kullanılarak prokaryotik grupların Tuz Gölü, Ayvalık ve Tuzlagözü güneş tuzlalarındaki…

25
Oca
2021

MELICA UNIFLORA YAPRAKLARININ ETANOLİK ÖZÜTLERİNİN IN VITRO BİYOLOJİK AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Melica uniflora, omnivor ve otobur hayvan diyetlerinin bir parçasıdır ve bu bitki hakkında yeterli çalışma yoktur. Çalışmanın…

07
Oca
2021

Veteriner Sahada Güncel Mikrobiyota Kavramı

Mikrobiyota; canlı vücudunda başlıca, gastrointestinal sistem, deri, solunum sistemi, ürogenital sistem gibi hayati sistemlerde bulunan, bakteri, virus,…

07
Oca
2021

Sivas ilinde Canine Hemoplasma’nin ilk moleküler tespiti

Canine hemoplasmas türleri vektör kaynaklı önemli bakteriyel patojenlerdendir. Etkenler dünyanın farklı bölgelerinde evcil köpeklerde tespit edilmiştir. Köpeklerde…

07
Oca
2021

Zoonotik ajan: Rodentlerde Bartonella spp

Zoonotik ajanların konakçı türlerini belirlemek, ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkları kontrol etmenin anahtarlarından biridir. Dünya çapında yapılan çalışmalar,…

07
Oca
2021

Pathogen isolation and antibiogram analysis in dairy cows with clinical mastitis in Adana region, Turkey

The aim of this study was to investigate the pathogen types in milk samples of cows with…

07
Oca
2021

Yaban Hayvanlarında Antikoagülan Rodentisitler ile Zehirlenmeler

Antikoagülan rodentisitler kemirici mücadelesinde sık kullanılmaktadırlar. Tuzak yem formunda uygulanan bu maddeleri kedi, köpek gibi evcil hayvanlar…

07
Oca
2021

Türkiye’de Doğu Akdeniz İllerindeki Sütçü Keçi İşletmelerinde Pestivirus Enfeksiyonlarının Seroprevalansı

Pestiviruslar, konak genişlikleri, multisistemik hastalık tablosuna ve yüksek ekonomik kayıplara yol açmaları nedeniyle çiftlik hayvanlarının en önemli…

07
Oca
2021

Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Süt Örneklerinde Bazı Metal Düzeyleri

Süt, yaşamın her evresinde önemli bir besin kaynağıdır. Sütün bileşimi, kalıtımsal, fizyolojik ve çevresel faktörler ile yetiştirme…

07
Oca
2021

Mycoplasma gallisepticum ve Mycoplasma synoviae için Tanısal Kantitatif Gerçek Zamanlı PCR Geliştirilmesi

Kanatlı mikoplazma infeksiyonları, solunum yolu hastalığı, sinovitis ve düşük performans ile ilişkili ekonomik problemlere neden olur. Kanatlı…

07
Oca
2021

Çinko Oksit Nanopartiküllerin (ZnO-NP) Önemli Gıda Kaynaklı Patojenler Üzerine İn Vitro Kontaminasyon Etkisi

Çinko oksit (ZnO) ilaç, kozmetik, boya, tekstil ve gıda endüstrilerinde yüzeyleri kaplamak, UV ışınlarını absorbe etmek için…

07
Oca
2021

Köpeklerden Streptococcus canis'in izolasyonu ve antimikrobiyal duyarlılığı

Streptococcus canis, hayvanları ve insanları enfekte eden önemli bir opportunistik patojendir. Köpeklerde ve kedilerde artritis, deri enfeksiyonları,…

07
Oca
2021

Şap virüsü şuşlarına karşı poliklonal antikor üretimi

Antikorlar tanı laboratuvarlarında daima önemli bir yer tutmaktadır. Enzim işaretli bağışıklık testleri (ELISA), immunofloresan, antikor-mikroarray platformları, immunoblotlar,…

07
Oca
2021

Lactobacillus buchneri’nin silajdaki eşsiz etkinliği

Silajın daha iyi korunmasını sağlamak ve geliştirmek için çeşitli katkı maddeleri mevcuttur. Bu silaj katkıları içinde en…