Aylar: Ekim 2020

31
Eki
2020

TIBBİ SÜLÜK UYGULAMALARINA İMMÜNOLOJİK AÇIDAN YAKLAŞIM

Tıbbi sülük tedavisi veya hirudoterapi, tedavi edici özelliği bulunan sülüklerin hasta vücudunda mukoza ya da deriye yapıştırılması…

31
Eki
2020

“HYPERICUM PERFORATUM”UN GELENEKSEL TIP ALANINDAKİ UYGULAMALARI

Bitkiler, alternatif tıp alanında antik dönemlerden beri kullanılmaktadır. Genellikle insanlar bitkileri doğal kaynaklı olmasından dolayı koruyucu amaçlarda…

31
Eki
2020

OBEZ ÇOCUK TEDAVİSİNDE HİPNOTERAPİ: OLGU SUNUMU

Amaç: Obezite günümüzde bir halk sağlığı sorunu olmakla beraber çocuk ve adolesanların %25-30unu etkilemektedir. Klinikte “vücut kitle…

31
Eki
2020

GELENEKSEL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP KULLANIMI

Tıbbın amacı insanların duygusal ve fiziksel yönden tam bir iyileşme sağlaması olduğu için kaçınılmaz olarak insan ihtiyaçlarına…

28
Eki
2020

Yağ Rafinasyonu Sırasında İnsan Beslenmesinde Önemli Fonksiyonel Bileşenlerde Değişimler ve Zararlı Rafinasyon Bileşenlerinin Oluşumu

Bitkisel yağlar, içerdikleri ve biyoaktif olarak tanımlanan bileşenler sayesinde sağlık açısından birçok fayda sağlamaktadırlar. Yağlar sadece vücuda…

28
Eki
2020

Çeşnili Lokum Üretiminde Kapsikum Biber Tozu ve Doğal Peynir Aromasının Kullanım Potansiyeli

Lokum, hammaddeleri olan şeker, nişasta ve suyun kullanımıyla üretilen, farklı tat ve aroma maddeleriyle zenginleştirilebilen, Türklere özgü…

28
Eki
2020

Farklı Starter Kültürler ile Yoğurt ve Kremadan Üretilen Tereyağlarının Oksidasyon Stabilitesi ve Bazı Özellikleri

Bu araştırma, kültür ilave edilmeksizin (A: kontrol) ve farklı kültürlerle [B: Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis…

28
Eki
2020

Yaşam Döngüsü Analizi ile Konsantre Şeftali Püresinin Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi

Bu çalışmada, mevcut bir meyve suyu konsantresi fabrikasının konsantre şeftali püresi üretim hattı örnek olarak incelenmiş ve…

28
Eki
2020

Ultrason Destekli Ekstraksiyon Yöntemi ile Elde Edilen Violasinin Antibakteriyel ve Antikanser Aktiviteleri

Viyolasin, özellikle Gram-negatif bakteri Chromobacterium violaceum tarafından üretilen ve antibakteriyel, antifungal, antioksidan ve antikanser etkilere sahip çeşitli…

28
Eki
2020

Bosna-Hersek'te Genel Nüfus Bazında Süt Tüketimi Yoluyla Aflatoksin M1 Alımına Ait Maruziyet Değerlendirmesi ve Risk Karakterizasyonu: Ön Çalışma

Aflatoksin M1 ve M2, aflatoksin B1 ve B2'nin hidroksile metabolitleri olup, süt ve süt ürünlerinde bulunabilir. Bu…

28
Eki
2020

İğde (Elaeagnus angustifolia L.) Meyve ve Yapraklarının Antioksidan ve Antidiyabetik Özellikleri

Bu çalışma Elaeagnus angustifolia L. (iğde) meyve ve yapraklarının antioksidan ve antidiyabetik etkilerini belirlemek ve karşılaştırmak için…

28
Eki
2020

Isıl İşlemin Yenilebilir Kanatlı Yumurtalarındaki Protein Fraksiyonlarına Etkisi

İçerisinde barındırdığı esansiyel amino asitler, vitaminler, mineraller ve enzimler ile yumurta insan beslenmesinde oldukça önemli bir yere…

28
Eki
2020

Fonksiyonel Bir Gıda: Yer Fıstığı ve Sağlığa Yararları

Yağlı tohumlu bitkilerin arasında yer alan yer fıstığı (Arachis hypogaea L.) içerdiği yararlı besin öğeleri ve insan…

28
Eki
2020

Gıda ve Çevreden Alınan Bor Bileşiklerinin Toksikolojik Değerlendirmesi

Bor, endüstri ve tarımda yaygın olarak kullanılan ve çevrede doğal olarak bulunan bir bileşik olduğundan birçok araştırmacı…

28
Eki
2020

Vitreoscilla Hemoglobini Eksprese Eden Escherichia coli Suşları ile Şeker Pancarı Melasından Biyoetanol Üretiminde Ölçek Büyütmenin Etkisi

Bu çalışmada, Vitreoscilla hemoglobini eksprese eden E.coli TS3 ve TS4 suşlarının şeker pancarı melası hidrolizatı ile hazırlanan…

28
Eki
2020

Kısmi Pişirme Yönteminin Kek Kalitesi Üzerine Etkisi

Çalışmada kısmi pişirme yönteminin kek üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, farklı sürelerde (15, 20, 25 dakika)…

28
Eki
2020

Geleneksel Fermente Sucukların Kalitesinin Histolojik ve İmmünohistokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi

Bu çalışmada, geleneksel yöntemle üretilerek satışa sunulan fermente sucukların içeriğindeki hayvansal doku ve bitki materyallerinin histolojik ve…

28
Eki
2020

Laktik Asit Bakterilerinde CRISPR/Cas Sisteminin Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliğinde Kullanımı

Laktik asit bakterileri (LAB) düşük GC içeriğine sahip, Gram pozitif, spor oluşturmayan, hareketsiz, fakültatif anaerob, asidik ortama…

27
Eki
2020

Afyonkarahisar’da satışa sunulan kıymalarda Aeromonas spp. varlığının araştırılması

Hayvansal ürünler arasında yaygın bir şekilde tüketilen sığır eti kıyması, hijyenik olmayan üretim ve muhafaza şartlarında bakteri…

22
Eki
2020

Solhan (Bingöl) florasının arıcılık açısından değerlendirilmesi

Özet Bingöl ili ülkemizin önemli arıcılık merkezlerinden biridir. Bu çalışmada; Solhan (Bingöl) yöresinde gerçekleştirilen arazi çalışmaları kapsamında…

22
Eki
2020

Bingöl Şartlarında Bazı İtalyan Çimi (Lolium Multiflorum Lam.) Çeşitlerinin Ot Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi

Bu araştırma, Bingöl ekolojik koşullarında yetiştirilecek İtalyan çimi çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla 2018…

22
Eki
2020

Iğdır ve Yöresinde Üretilen Balların Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Bal insanlık için önemli bir gıda maddesidir. Bal üretimi bakımından en uygun ülkelerden biri olan Türkiye, Dünya’da…

22
Eki
2020

Çapakçur Vadisi (Bingöl-Türkiye)’nin Monokotil Petaloitleri

Bu çalışmada çapakçur vadisinin monokotil petaloitleri çalışılmıştır. Araştırma sonucuda 12 familya, 29 cinse ait 88 takson tespit…

22
Eki
2020

Lavantada Köklenme Üzerine Çelik Kalınlıklarının Etkisi

Araştırma, Lavandula angustifolia var. Raya ve Lavandula x intermedia var. Super çeşitlerinin yaklaşık 15 cm uzunluğunda 2,0-3,0,…

22
Eki
2020

Çukurova Koşullarında Bazı Kum Darısı (Panicum miliaceum L.) Genotiplerinin Agromorfolojik ve Ot Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bu araştırma Uluslararası Yarı Kurak Tropik Bölge Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden (ICRISAT) temin edilen kum darısı (Panicum miliaceum…

22
Eki
2020

3B Yazıcı Teknolojisi için Topoloji Optimizasyonu: N95 Maske Üzerine Bir Çalışma

Hastalık, bireylerin yaşamı açısından programlanmayan iradesi dışında ve istenmeyen bir durumdur. Hastalık, biyolojik ve psikolojik olarak öncelikle…

22
Eki
2020

Dociostaurus (Dociostaurus ) maroccanus Thunberg, 1815 (Acrididae:Orthoptera) Türünün Sürü Oluşturma ve Bitkilere Zarar Durumunun Araştırılması

Bu çalışmada son yıllarda bitkisel üretime ciddi zararlar veren Orthoptera takımının Acrididae familyasına ait bir tür olan…

22
Eki
2020

Bazı İki ve Altı Sıralı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Isparta Koşullarında Performansları

Öz: Araştırma yerli ve yabancı arpa çeşitlerinin bölgedeki verim ve verim ögelerini belirlemek amacıyla 2015-16 ve 2016-17…

22
Eki
2020

Borik Asidin Kendiliğinden Yerleşen Betonun Mekanik Özellikleri ve Yapısal Karakterizasyonuna Etkisi

Bu çalışma kapsamında, özellikle nükleer santraller ve radyasyona maruz olan diğer yapılarda kullanılabilecek borik asit katkılı Kendiliğinden…

22
Eki
2020

Ağır Metallerin Toprak, Bitki, Su ve İnsan Sağlığına Etkileri

Günümüzde artan sanayileşme ve kentleşme ile beraber çeşitli çevre kirlilikleri artmış ve birçok çevresel problem ortaya çıkmıştır….

22
Eki
2020

Cürufun Kristal Viole, Kobalt (II) Nitrat ve Krom (III) Nitrat Moleküllerinin Sulu Çözeltilerinden Uzaklaştırılması İçin Adsorpsiyon Özelliğinin Araştırılması

Antalya ETİ Ferrokrom İşletmesi’nden yan ürün olarak ortaya çıkan ve atıl durumdaki endüstriyel atık olan cürufun Kristal…

22
Eki
2020

Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetişen Dikenli incir (Opuntia Ficus-İndica L.) Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Dikenli incir (Opuntia Ficus-İndica L.) Amerika ve Avrupa’da üretilen ve tüketilen bir meyve olmasına karşın ülkemizde sadece…

22
Eki
2020

Geçici Stres Dönemi ve Sonrasında Biber Bitkilerinin Mikro Element Alım Performansı

Yapılan bu çalışmada; geçici tuz stresi döneminde ve sonrasında Çarliston (Capsicum annuum L./ tatlı) ve Acı çiçek…

22
Eki
2020

n-Si / GaN ince filmlerin karakterizasyonu: azot akış hızının etkisi

GaN ince filmi, Radyo Frekansı magnetron saçtırma yöntemi ile n-tipi Si üzerinde farklı azot oranları uygulanarak üretildi….

22
Eki
2020

Yüksek İzolasyonlu MIMO Anten Dizisi İçin FSS Duvar Tasarımı

MIMO antenlerinde, anten performansını olumsuz etkileyen karşılıklı kuplaj, yüzey akımlarından kaynaklanır. Bugüne kadar bu yüzey akımlarını bastırmak…

22
Eki
2020

(3 + 1) boyutlu Kadomtsev-Petviashvili (KP) Denkleminin Yeni Tam Çözümleri

Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin soliton çözeltilerini ve Jacobi eliptik fonksiyon çözümlerini elde etmemizi sağlayan genişletilmiş deneme denklemi…

22
Eki
2020

Avokadoda Klonal Anaç Kullanımının Nedenleri ve Dünyada Yaygın Olarak Kullanılan Klonal Anaçlar

Avokadonun ticari çoğaltımında, vejetatif çoğaltım yöntemlerinden aşı ile çoğaltım yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çoğaltım yönteminde, anaç olarak…

22
Eki
2020

Farklı Kökenli Gübre Form ve Dozlarının Soya Fasulyesinin (Glycine max. (L.) Merrill) Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Etkisi

Bu çalışmada, farklı kökenli gübre form ve dozlarının soya fasulyesi (Glycine max (L.) Merrill) tohumunun çimlenmesi ve…

22
Eki
2020

Turizm Yerleşim Alanlarında Peyzajda Kullanılan Bitkilerin Çeşitliliği: Edremit Körfezi (Balıkesir) Örneği

Edremit körfezi ülkemizin önemli turizm alanlarından biridir. Bu çalışmada, Edremit Körfezinde yer alan yerleşim alanları, turizm işletmeleri,…

22
Eki
2020

İnce Film Organik Fotovoltaikler İçin Alana Bağlı Yük Toplama Modeli

Bu çalışmada, bir bulk heteroeklem fotovoltaik cihaz içinde optik kaviteye bağlı yük taşıyıcı üretimini ve homojen olmayan…

22
Eki
2020

İç ve Dış Mekanlarda Ahşap Malzemelerin Mobilya ve Yapı Malzemesi Olarak Kullanımı

Bu araştırmada, iç ve dış mekanlarda ahşap malzemelerin mobilya ve yapı malzemesi olarak kullanım olanakları araştırılmıştır. Aynı…

22
Eki
2020

TBDY 2018 Basitleştirilmiş Tasarım Kurallarının Taban Kesme Kuvvetine Etkisinin İncelenmesi

Depremlerin yıkıcı etkileri deprem tasarım kurallarını içeren yönetmeliklerin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Geçmişten günümüze ülkemizde can ve mal…

22
Eki
2020

Screening of Antimicrobial Effect against Microorganisms Threatening to Human Health of the Endemic Plant; Centaurea saligna (C. Koch) Wagenitz from Turkey

In this study, the antimicrobial effect researched on microorganisms threatening to human health of extract including methanol…

22
Eki
2020

Tarihi Yapıların Temel Sistemlerinin Güçlendirilmesi

Tarihi eserler tüm insanlığın kültürel mirasıdır. Zaman içinde pek çok sebeplerle meydana gelen oturma ve taşıma gücü…

22
Eki
2020

Bingöl Propolis İzolatlarının Biyolojik Aktivitesinin, Lipofilik ve Uçucu Organik Bileşenlerinin Belierlenmesi

Çalışmada Bingöl Propolis izolatlarını biyolojik aktivitesi ve kimyasal bileşimi araştırılmıştır. Propolisin etanol izolatı (Eİ), hekzan izolatı (Hİ)…

22
Eki
2020

Kamu Binalarındaki Yağmur Suyu Hasat Potansiyeli: Katip Çelebi Üniversitesi Saha Çalışması

Çevre kirliliği, nüfus artışı, iklim değişikliği, sanayi gelişimi ve kontrolsüz su tüketimi nedeniyle günümüzde kullanılabilir su miktarı…

15
Eki
2020

SALDA GÖLÜ’NDE BİOMİNERALİZASYON VE STROMATOLİT OLUŞUMU

Yeryüzündeki ekosistemlerde canlı ve cansız öğeler, enerji akımı, kimyasal döngüler ve popülasyon denetimleri gibi üç temel işlevle…

15
Eki
2020

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Yaşamın doğal bir parçası olan ve bölgelere göre değişen iklim sisteminin bozulması beraberinde çok ciddi sorunlar getirmektedir….

15
Eki
2020

KIR KIRLANGIÇLARI (Hirundo rustica) İLE UYGULAMALI ÇEVRE EĞİTİMİ

Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan çevre sorunları canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Çevre sorunlarının azalması için,…

15
Eki
2020

KAHRAMANMARAŞ FLORASI SUCUL BİTKİLERİ

Türkiye Florası içinde sucul bitkiler önemli bir yere sahiptir. Bir bölgedeki sucul bitkilerin tespit edilmesi biyoçeşitliliğin de…