Aylar: Ağustos 2020

31
Ağu
2020

ATIK YUMURTA KABUKLARINDAN SENTEZLENEN HİDROKSİAPATİTLER İLE SULARDAN MALAHİT YEŞİL GİDERİMİ

Bu çalışmada atık yumurta kabuklarından hidroksiapatit (YKHAp) partikülleri adsorbent olarak sentezlenmiş ve Malahit Yeşili (MY) üzerine etkileri…

31
Ağu
2020

ENDÜSTRİYEL ALANLARDA İÇ ORTAM HAVA KİRLETİCİLERİNDEN PARTİKÜL MADDENİN ELEKTRON MİKROSKOBU İLE KAYNAK ANALİZİ: TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ÖRNEĞİ

Günümüzde insanlar bir günün önemli bir bölümünü ya kapalı ya da yarı kapalı ortamlarda geçirmektedirler. Bu nedenle…

31
Ağu
2020

AgNPların BUĞDAY TOHUMU ÇİMLENMESİNE ETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMALARIN EPA ve OECD YÖNERGELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

Gümüş nanoparçacıklar (AgNP'ler) benzersiz özellikleri nedeniyle, özellikle mikrobiyal aktivite nedeniyle birçok endüstride kullanılmaktadır. Bu yüzden bilimsel çalışmaların…

31
Ağu
2020

ŞEBEKEYE BAĞLI FOTOVOLTAİK ÇATI SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS ANALİZİ

Son zamanlarda, ülkedeki yüksek güneş enerji potansiyeli, ilerleyen ve gelişen fotovoltaik (PV) teknolojiler sayesinde, güneş enerjisi en…

31
Ağu
2020

BİYOAKTİF MOLEKÜLLERİN DEĞERLİ BİR KAYNAĞI OLARAK ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİN KULLANIMI

Gıda endüstrisinde atık kullanımı, tüm dünyada en çok önem verilen konulardan biridir. Gıdaların atık maddelerinden daha ileri…

31
Ağu
2020

Diyarbakır İli Odonata Faunası

Bu çalışma, Diyarbakır (Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri) ilinde 2017 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ile Ağustos…

31
Ağu
2020

Türkiye’deki Altı Farklı Şehrin Ağır Metal/Metalloid Seviyesinin Dytiscidae (Coleoptera) Türleri Kullanılarak Ölçümü

Bu çalışma sucul böceklerin vücutlarında biriken bazı elementlerin konsantrasyonunu belirlemek için yapıldı. Türkiye’deki temiz ve kirli olan…

31
Ağu
2020

Kuru Kumlarda Dane Çapı Dağılımının İçsel Sürtünme Açısına Etkisinin Kesme Kutusu Deneyleri ile Belirlenmesi

Laboratuvardaki içsel sürtünme açısını ve kohezyon değerlerini belirlemek için yapılan en yaygın deneylerden biri direk kesme testidir….

31
Ağu
2020

Lophanthus turcicus’un Antioksidan Özellikleri, C Vitamini, İz element ve Mineral Düzeylerinin Belirlenmesi

Lamiaceae familyasına ait Lophanthus turcicus (LT) ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesinde yetişen endemik bir bitki türüdür. Bu çalışmada,…

31
Ağu
2020

Optimization of the Effect of Cutting Parameters on the Cutting Force in the Gradual Turning Process by Taguchi Method

In this experimental study, AISI 4140 steel was subjected to machining experiments on the CNC lathe. The…

31
Ağu
2020

T Kaotik Sisteminin Geri Besleme ile Kontrolü

Bu çalışmada, T sisteminin kaotik davranışı Lyapunov üstelleri, Kaplan-Yorke boyutu ve denge noktaları analiz edilerek gösterilmiştir. Daha…

31
Ağu
2020

Farklı Depolama Ortamı ve Sıcaklıkların Kinoa (Chenopodium qinoa Willd.) Tohumlarında Çimlenme ve Sürme Oranı Üzerine Etkisi

Farklı depolama ortamı ve sıcaklığı ile depolama sürelerinin kinoa tohumlarının canlılığı üzerindeki etkilerini belirlemek için bir deneme…

31
Ağu
2020

Türkiye Akar Faunasının Yeni Bir Üyesi: Molothrognathus bahariensis Ueckermann ve Khanjani (Acari: Caligonellidae)

Türkiye akar faunası için yeni kayıt olan, Molothrognathus bahariensis Ueckermann ve Khanjani (Acari: Caligonellidae)’in, Pülümür Vadisi’nden (Türkiye)…

31
Ağu
2020

Sebze Tohumu Dış Ticaret Rekabet Düzeyinin Porter’ın Elmas Modeliyle Analizi: Antalya İli Örneği

Bu araştırmanın amacı, Antalya İli örneğinde sebze tohumculuğu sektörünün küresel rekabet düzeyinin ortaya konulmasıdır. Araştırmanın ana kitlesini,…

31
Ağu
2020

Bilecik Florasına Katkılar

Bu çalısma Geçit kuşağı bölgesinin floristik özelliklerini ve vasküler bitki türlerini içermektedir. Ülkemizin biyoçeşitliliğinin belirlenmesi, bitkilerin tanınması,…

31
Ağu
2020

Bazı Anason (Pimpinella anisum L.) ve Tatlı Rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce) Populasyonlarının Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi

Anason (Pimpinella anisum L.) ve tatlı rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce) ülkemizde yoğun olarak tarımı yapılan…

31
Ağu
2020

Salkowski Eğrisinin Birim Darboux Vektörünün Sabban Çatısından Elde Edilen Smarandache Eğrileri

Bu çalışmada ilk olarak Salkowski eğrisine ait birim Darboux vektörünün birim küre yüzeyi üzerinde çizdiği küresel eğrinin…

31
Ağu
2020

Doğu Anadolu Bölgesi İllerine ait Hayvan Varlıklarının Basit Uyum Analizi ile İncelenmesi

Basit uyum analizi, iki kategorik değişken ve bu değişkenlerin kategorileri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden birisidir. Çapraz…

31
Ağu
2020

Humik Asitin Baklada (Vicia faba L.) Tuz (NaCl) Stresinin Azaltılması Üzerine Etkisi

Bu çalışma, farklı tuz (NaCl) dozu uygulamaları (kontrol, 50, 100 ve 150 mM) altında yetiştirilen baklada (Vicia…

31
Ağu
2020

İstanbul Çırpıcı Kent Parkı’nın Engelli Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi

Bu çalışmada; "Kentsel dış mekânların kurgulamasında, farklı özelliklere sahip bütün bireylerin eşit şekilde erişilebilirliği ve kullanılabilirliğine yönelik…

31
Ağu
2020

Combined Iodine, Iron and Zinc Biofortification of Tomato Fruit

Deficiencies of zinc (Zn), iron (Fe) and iodine (I) are major malnutritional health problem in the devoloping…

31
Ağu
2020

İHA Kanatlarında Kullanılan Cam ve Karbon Elyaf Takviyeli Kompozitlerin Yapısal Performanslarının Sayısal Simülasyonlar ile İncelenmesi

Kompozit malzemeler yüksek özgül mukavemet, korozyon direnci, titreşim sönümleme kabiliyeti gibi birçok avantajlı özelliğe sahip oldukları için…

31
Ağu
2020

Helisel İç Borulu Isı Değiştiricilerde Isı Transferi ve Basınç Düşümü Analizinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Bir ısı değiştiricisinde en önemli amaç sıcak suyun çıkış sıcaklık değeri ile soğuk suyun çıkış sıcaklık değerinin…

31
Ağu
2020

Bazı Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Önemli Kalite Özelliklerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Bu denemede, Kahramanmaraş şartlarında yetiştirilen 10 farklı yağlık ayçiçeği (Helianthus annuus L.) çeşidinde kalite özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır….

31
Ağu
2020

Klasik Salgın Hastalik Modeli Dinamiklerinin Beta Dağılımına Sahip Rastgele Bileşenlerle İncelenmesi

Bu çalışmada Kermack ve McKendrick’in klasik salgın hastalık modeli beta dağılımına sahip rastgele bileşenlerle incelenmektedir. Deterministik model…

31
Ağu
2020

Synthesis and Spectroscopic Properties of Optical Probe Based on Schiff Base with Biological Application

A series of facile optical probe has been easily developed by a one-step Schiff base type reaction…

31
Ağu
2020

Farklı Bakteri Uygulamalarının Domates (Solanum lycopersicum L.) Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

Bu çalışma, 2015 yılında Iğdır ili volkanik, kumlu ve tuzlu topraklarından elde edilen 25 PGPR straininin domates…

31
Ağu
2020

Amfiprotik ve Dipolar Aprotik Çözücülerde 3-(4-Aril) Propiyonik Asit Türevlerinin Asitlik Kuvvetleri

Beş adet 3-(4-aril) propiyonik asit türevinin asitlik özellikleri incelenmiştir. Bu çalışmada amfiprotik çözücülerden etanol, tert‐butanol ve su,…

31
Ağu
2020

Analysis of the Solutions of the Equation Modeled in the Field of Nonlinear Sciences

In this article, the travelling wave solutions of the fourth-order nonlinear Ablowitz-Kaup-Newell-Segur (AKNS) equation are investigated using…

31
Ağu
2020

Fabaceae, Polygonaceae, Primulaceae, Violaceae, Rosaceae ve Phyllanthaceae Familyalarına Ait Bazı Taksonların Tohum Morfolojileri

Bazı tohum özelliklerinin belirlenmesi, türlerin tanımlanmasında önemli ayırt edici taksonomik veriler sağlar. Bu çalışma ile Türkiye'de yayılış…

31
Ağu
2020

Au/n-GaN Schottky Aygıtının İki Boyutlu Modellenmesi

Akım-voltaj karakteristikleri yanal homojensizliklerden güçlü bir şekilde etkilenir. Au/n-GaN Schottky aygıtı için iki boyutlu (2B) simülasyon modeli…

31
Ağu
2020

Kapalı Otopark Aydınlatmasında Floresan ve LED Lambanın Enerji Verimliliği Açısından Karşılaştırılması

Elektrik enerjisi tüketimi, hızlı nüfus artışı ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak her geçen gün artmaktadır. Aydınlatma, elektrik…

31
Ağu
2020

Vortex-assisted ionic liquid-based dispersive liquid-liquid micro-extraction and spectrofluorometric determination of Rhodamine B in anti-freeze, lipstick, liquid soap, matches and red pencil core

A simple, centrifugeless vortex-assisted ionic liquid-based dispersive liquid-liquid micro-extraction method was developed for spectrofluorometric determination of Rhodamine…

31
Ağu
2020

Geri Dönüştürülmüş Beton Agregasının Düşük Plastisiteli Bir Kilin Mekanik Özelliklerine Etkisi

Bu çalışmada, beton dayanımını belirlemek amacı ile test edilmiş olan beton numunesi atıklarının ufalanması ile elde edilmiş…

31
Ağu
2020

Kültürel Peyzaj Planlaması Kapsamında Tarihi Çevrelere Yönelik Kentsel Tasarım Önerileri: Tarihi İspir Kalesi ve İspir Evleri

Günümüzdeki koruma anlayışı geçmiş yıllara göre çağdaş, yenilikçi ve amacına daha uygun bir yaklaşımdır. Koruma anlayışı dünyada…

31
Ağu
2020

Serin iklim yeşil alan bitkilerinin Samsun koşullarında uyum, kalite ve devamlılık özellikleri

Bu çalışma, Samsun ekolojik şartlarında bazı serin iklim yeşil alan bitkilerinin uyumunu ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla,…

31
Ağu
2020

Mısırda Bazı Özelliklerin Genetik Analizi

Bu çalışmanın amacı mısırda çiçeklenme süresi, bitki boyu, tane/koçan oranı, tane nemi ve bin tane ağırlığı gibi…

31
Ağu
2020

The Evaluation of Inhibition Effects of Antibiotics on the Sheep Stomach Carbonic Anhydrase I and II Isozymes

Carbonic anhydrases are vital class of enzymes that participate in so many essential physiological events in the…

31
Ağu
2020

Seed Vigour Evaluation of Rocket (Eruca sativa Mill.) Seed Lots

The work was carried out to test the seed vigour test to correlate seedling emergence potential of…

31
Ağu
2020

Ortak Bertrand-B İsogeodezik Eğriye Sahip Yüzey Aileleri

Bu çalışmada 3-boyutlu Öklid uzayında parametrik denklemi ile verilen yüzey üzerinde eğriliği sıfırdan farklı olan bir eğrinin…

31
Ağu
2020

Antioxidant Potential and Tyrosinase Inhibitory Properties of Quebecol as Natural Phenolic Compound

In this paper, we investigated the antioxidant potential of Quebecol in vitro using several assays. These; Cu2+-Cu+…

31
Ağu
2020

Discharge coefficient equation to calculate the leakage from pipe networks

With the increasing of urbanization, water distribution networks play an important role in human life and the…

31
Ağu
2020

Electric Field Effect on Excited State Binding Energy and Self-Polarization of a Hydrogenic Impurity in a Spherical Quantum Dot

Effects of the electric field and impurity position on the 2p-excited state self-polarization and binding energy of…

31
Ağu
2020

The Effect of Fill Rate on Mechanical Properties of PLA Printed Samples

Three-dimensional (3D) printers are a rapidly developing technology used in many fields today. Polylactic acid (PLA) is…

31
Ağu
2020

Ekim Zamanları ve Bor Uygulamalarının Çörekotu (Nigella sativa L.) Bitkisinin Agronomik ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Bu çalışma çörekotu bitkisinde farklı ekim zamanı ve bor uygulamalarının agronomik ve kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek…

31
Ağu
2020

Dallı Darı (Panicum virgatum)’nın Kurşun, Kadmiyum, Krom Toleransı ve Akümülasyon Potansiyelinin Belirlenmesi

Bu araştırmada, kurşun (Pb), kadmiyum (Cd) ve krom (Cr) ağır metallerinin dallı darı (Panicum virgatum)’nın gelişimi üzerine…

31
Ağu
2020

Erzurum İlinde Eğitim Durumlarının ve Gelir Düzeylerinin Su Ürünleri Tüketimine Etkisi

Bu çalışma Erzurum ilinde yaşayan bireylerin gelir ve eğitim durumları dikkate alınarak su ürünleri tüketim alışkanlıklarının araştırılması…

31
Ağu
2020

Spin 1 Spinor Construction with Clifford Algera and Dirac Spin 1/2 Spinors

A compatible spin 1 spinor representation with Clifford algebra (1,3) (or 1,3 Cl ) is derived for…

31
Ağu
2020

Kanserli ve Sağlıklı Larenks Dokularında ICP-MS Yöntemi ile Eser Elementler Analizi

Eser elementler vücudun düzgün çalışması için gereklidir. Biyolojik element konsantrasyonundaki değişiklikler çok sayıda patolojik durumda gözlenmiştir. Bu…

31
Ağu
2020

Farklı Karışım Oranları ve Biçim Dönemlerinin Yem Bezelyesi ile Arpa Karışımlarının Ot Verim Performansına Etkileri

Çalışmanın amacı, farklı karışım oranı ile biçim dönemlerinin yem bezelyesi (Pisum sativum L.) ile arpa (Hordeum vulgare…