Aylar: Temmuz 2020

30
Tem
2020

VERMİKOMPOSTUN (SOLUCAN GÜBRESİ) ÜRETİMİ VE BİTKİ BESLEMESİNDEKİ ÖNEMİ

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün doğal kaynaklarımız azalmaktadır. En önemli doğal kaynaklarımız arasında…

29
Tem
2020

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDEKİ ANTROPOJENİK ETKİNİN BİTKİ TOPLULUKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Son zamanlarda insan nüfusu dünyada ve Türkiye’de hızla artmaya başlamıştır. Buna paralel olarak Antalya’nın nüfusunun artmasıyla birlikte…

29
Tem
2020

DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVIY Salvia sclarea L. AND Rosmarinus officinalis L. (LAMIACEAE) SPECIES FROM ESKİŞEHİR, TURKEY

Salvia sclarea L. and Rosmarinus officinalis L. are an important medicinal and aromatic plants of Lamiaceae. The…

29
Tem
2020

KANSER İMMÜNOTERAPİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE PHBHHX BAZLI KATI LİPİD NANOPARTİKÜL DİZAYNI

Kanser tedavisinde immünoterapi yaklaşımının kullanılması her geçen gün popüleritisini arttırarak bu alanda yerini sağlamlaştırmaktadır. Mevcut kanser immünoterapi…

29
Tem
2020

HEAVY METAL-ASSOCIATED CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN SUBTERRANEAN MAMMALS (RODENTIA: SPALACIDAE) FROM POLLUTED SOILS

In this study, the chromosomal aberrations were investigated for the first time in the subterranean Nannospalax xanthodon…

29
Tem
2020

Türk İlaç Pazarında Mevcut Olan, Metoprlol Tartarat Uzatılmış Salımlı Tabletlerinin Salım Kinetiklerinin ve Farmasötik Kalitelerinin Değerlendirilmesi.

Kardiyoselektif β-adrenerjik bloker olan metoprolol tartrat, kardiyak aritmiler, hipertansiyon, kalp yetmezliği, anjina pektoris, migren ve hipertiroidizm gibi…

29
Tem
2020

BEYDAĞLARI SAHİL MİLLİ PARKI (ANTALYA)’NDA VE YAKIN ÇEVRESİNDE BULUNAN BAZI ANTİK KENT VE ALANLARIN LİKENLERİ

Likenler binlerce yıl yaşayabildikleri tahmin edilen ve bulundukları ekosistemlerin ekolojik durumunun devamlılığını gösteren organizmalardır. Bu nedenle likenlerin…

29
Tem
2020

ASPİR (Carthamus tinctorius L.) BİTKİSİNDE YABANCI TOZLANMA ORANININ BELİRLENMESİ

Bu çalışma, aspir bitkisinde yabancı tozlanma oranının belirlenmesi amacı ile 2016-2018 yılları arasında yürütülmüştür. Araştırmada, farklı özelliklere…

29
Tem
2020

CHARACTERIZATION OF SOME PROBIOTIC PROPERTIES OF LACTOBACILLUS GASSERI MA-1 FROM HUMAN MILK

Human milk is a source of various lactic acid bacteria with the potential of probiotics. The aim…

29
Tem
2020

Bazı 3-imino-4-sübstitüe-1,2,5-tiroidyazolidin 1,1-dioksitlerin antibakteriyel etkisi

Organosülfür bileşiklerinin işlevselliği, mevcut tıbbi kimyada önemli bir terapötik madde sınıfını oluşturur. Özellikle sülfa ilaçlar adı verilen…

29
Tem
2020

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARITIMINA YÖNELİK YEŞİL NESİL BİR ARITIM UYGULAMASI

Zostera marina L., kuzey yarım kürenin kıyı bölgelerinde bulunan en yaygın deniz çayırı türüdür. Z. marina L….

29
Tem
2020

ACİL SERVİSE BAŞVURAN ZEHİRLENME OLGULARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Acil servisine başvuran çocuk ve yetişkin zehirlenme olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi ile zehirlenmelerin önlenmesi adına yapılması gerekenlerin…

29
Tem
2020

ELISA SİSTEMİNDE PROTEİN-İNORGANİK HİBRİT KONJUGATIN KULLANILABİLİRLİĞİ

Enzim bağlı immünosorbent analizinde (ELISA); hedef molekülleri yüksek hassasiyet ve seçicilikle tespit etmek için fonksiyonel moleküllerin mikro…

29
Tem
2020

MICROPLASTICS IN OUR PLANET: SOURCE, DISTRIBUTION, EFFECTS AND BIODEGRADATION

In this last decade, the environmental problems of microplastics have been occupied a large place in the…

29
Tem
2020

Endoparazitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) venomunun glioblastoma hücreleri üzerindeki sitotoksisitesi

Beyin kanseri tedavisinde, antikanser ajanlar kullanılarak kanser hücrelerinin proliferasyonunun inhibe edilmesi öncelikli bir yaklaşımdır. Endoparazitoid arıların venomu…

29
Tem
2020

SU İLE TEMAS HALİNDE OLAN POLİKARBONAT MALZEMELERDEN BİSFENOL-A MİGRASYONU

Polikarbonat (PC) malzeme, gıda ile temas eden malzemelerden özellikle su damacanaları ve sofra malzemelerinin üretiminde yaygın şekilde…

29
Tem
2020

NMR SPEKTROSKOPİSİ İLE EKMEKLİK BUĞDAYDA KİMYASAL İÇERİK ANALİZİ

Bu çalışmada Manyetik Rezonans (NMR) spektroskopisi metodu ile faklı buğday çeşitlerinin kimyasal içerikleri ve bunların benzerlik ve…

27
Tem
2020

Kadın ve erkek tüketicilerin gıda katkı maddeleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları

Bu araştırma, tüketicilerin gıda katkı maddelerine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi ve cinsiyet faktörü ile ilişkisinin…

20
Tem
2020

Taşkesti (Mudurnu-Bolu) Beldesi Fındık Popülasyonunun Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışma, Mudurnu (Bolu) ilçesi Taşkesti kasabası fındık popülasyonu içerisinde verimli ve kaliteli genotiplerin araştırılması amacıyla 2015-2016…

20
Tem
2020

Çevresel Varyasyonların Oryantal Tütünlerin Verimi Üzerine Etkileri

Çalışma tütünün verim ve verim ile ilişkili özelliklerini çevre değişkenliklerinin nasıl etkilediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, farklı…

20
Tem
2020

Vezirköprü (Samsun) İlçesinin Kuzey Bölgesinde Seçilen Kızılcık Genotiplerinin Bazı Meyve Özellikleri

Çalışma, Vezirköprü (Samsun) ilçesinin kuzey bölgesinde doğal olarak yetişen kızılcık (Cornus mas L.) genotipleri içerisinde meyve özellikleri…

20
Tem
2020

Kapsül Yanıklığı Hastalık Etmeni (Brachycladium papaveris (Sawada) Shoemaker & Inderb.)’nin Bazı Haşhaş Çeşitlerinin Çimlenme Performansına Etkisi

Son yıllarda haşhaşta tohum kaynaklı patojenler nedeniyle ürün ve verim kayıpları yaşanmaktadır. Bu patojenler hastalığın bulaşmasında önemli…

20
Tem
2020

Kütahya’da Faaliyet Gösteren Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal ve Teknik Özellikleri

Bu çalışmada, Kütahya bölgesinde faaliyet gösteren süt sığırı işletmelerinin yapısal özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda hayvancılık işletmelerinin…

20
Tem
2020

Gümüşhane Ekolojik Koşullarında Bazı Altı Sıralı Arpa Çeşitlerinin Tane Kalite Özellikleri ve Besin Değerlerinin Belirlenmesi

Bu araştırma, 2012-2013 ve 2013-2014 yetiştirme dönemlerinde 11 farklı altı sıralı arpa çeşidinin (Erginel-90, Meriç, Kıral-97, Çetin-2000,…

20
Tem
2020

Farklı Dönemlerde Biçilen Buğday+Çavdar Karışımı Hasılların Besin Madde İçerikleri ile Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması

Bu çalışma, Van ili Karagündüz köyü ekili arazisinde yetiştirilen buğday+çavdar karışımı hasılların besin madde kompozisyonu ile kuru…

20
Tem
2020

Kirazda Hasatta ve Hasat Sonrası Depolamada Meyve Çatlaması ve Meyve Kalitesi Üzerine Anti-Transpirant Sprey Uygulamalarının Etkisi

Bu çalışma, anti-transpirant spreylerin kirazlarda meyve çatlamasını azaltma üzerindeki etkinliğini doğrulamak ve hasatta ve hasat sonrası depolama…

20
Tem
2020

Türkiye'deki Bazı Doğa ve Kültürü Yapılan Yenebilir Mantarların Antioksidan Enzim Aktiviteleri

Bu çalışmada; Türkiye’nin farklı yörelerinden temin edilen 15 doğa ve kültür mantar türüne [Boletus edulis Bull.: Fr,…

20
Tem
2020

Antalya İlindeki Üreticilerin Tarımsal Faaliyetler ve Çevre İlişkisi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Damla sulama sistemleri su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yardımcı olurken su tasarrufu ve bitki kalitesinde de…

20
Tem
2020

Orta Anadolu Biber Genotiplerinin Farklı Tuz Konsantrasyonlarına Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi

Starting breeding studies with genotypes known salt tolerance levels provides important advantages. In the study, it was…

20
Tem
2020

‘Sungold’ Kivi Çeşidinin Kalite Özellikleri Üzerine Modifiye Atmosfer Paketlemenin Etkisi

Bu çalışma; soğukta muhafaza süresince ‘Sungold’ (Actinidia chinensis) kivi çeşidinin ağırlık kaybı, meyve eti sertliği, suda çözünür…

20
Tem
2020

Aksaray İlinde Süt Sığırcılığı Yapan Kooperatif Ortaklarının Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Kooperatif – Ortak İlişkilerinin İncelenmesi

Tarım sektöründe büyük öneme sahip hayvancılığın gelişebilmesi için üreticilerin örgütlenmesi ve bu yapının etkin bir şekilde işlemesi…

20
Tem
2020

Alanya ve Gazipaşa’da Üretilen Avokadolarda Pestisit Kalıntı Varlığının Araştırılması ve Quechers Analiz Metodunun Verifikasyonu

Bu araştırmada; 2018-2019 yıllarında Ülkemiz avokado yetiştiriciliğinin ve ihracatının yaklaşık %70 ‘nin gerçekleştirildiği Antalya’nın Gazipaşa ve Alanya…

20
Tem
2020

Buğday ve Çeltikte Okratoksin A’nın Kantitatif Olarak Tespiti ve Validasyon Çalışması

Bu çalışmada, buğday ve çeltik Okratoksin A (OTA) varlığı yönünden değerlendirilmiştir. Buğday örnekleri Mersin, çeltik örnekleri ise…

20
Tem
2020

Kivi Meyvelerinin Olgunlaşma Evrelerine Göre Fenolik Bileşik İçeriklerindeki Dağılım

Kivi, zengin biyokimyasal içeriğe sahip olması, aroma ve tad bakımından tercih edilen meyve türleri arasında yer alması…

20
Tem
2020

‘Tombul’ Fındığında E Vitamini ve Yağ Asidi Bileşenlerine Sulamanın Etkisi

Bu araştırma, 2015 yılında Giresun ilinde yetiştirilen 'Tombul' fındık çeşidinde yürütülmüştür. Çalışmada farklı sulama düzeylerine göre (%…

20
Tem
2020

Maviyemiş Odun Çeliklerinde Köklenme Üzerine Alttan Isıtma Sıcaklığı ve Ortamların Etkisi

Maviyemiş ılıman iklim kuşağındaki kuvvetli asit topraklarda yetişebilen çalı formunda bitkisi olan bir üzümsü meyvedir. Bu çalışmada…

20
Tem
2020

Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Kuru Koşullarda Verim ve Verim Performanslarının Belirlenmesi

Bu araştırma yerli aspir çeşitlerinin kuru koşullarda verim ve verim unsurlarının belirlemek amacıyla 2016 yılında Mayıs-Eylül vejetasyon…

20
Tem
2020

M9 Anacı Üzerine Aşılı Arapkızı, Jonagold ve Fuji Kiku Elma (Malus domestica Borkh.) Çeşitlerinin Isparta Ekolojik Koşullarında Fenolojik ve Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Ekolojiye uygun tür ve türlere ait çeşitlerin tespiti, üretimin, sürdürülebilir ve ekonomik olması bakımından son derece önemlidir….

20
Tem
2020

Tarlada Sanayi Domatesi Yetiştiriciliğinin Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yöntemi ile Belirlenmesi

Ülkemizde domates üretimi her bölgede yapılabilirken, ticari anlamda sanayi tipi domates yetiştiriciliği Marmara ve Ege bölgelerinde yoğunlaşmaktadır….

20
Tem
2020

Kuru Koşullarda Yetiştirilen Farklı Kinoa Çeşitlerinin Kaba Yem Kalite Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi

Yeter miktar ve kalitede yem üretiminin kısıtlı olduğu özellikle kurak ve yarı iklim bölgelerinde çiftlik hayvanları yeterli…

20
Tem
2020

Armut Fidanlarının Morfolojik Özellikleri Üzerine Anaçların ve Çeşitlerin Etkisi

Meyve yetiştiriciliğinde anaçlar üzerine aşılanan çeşidin büyüme ve gelişmesini etkilediği gibi çeşitler de üzerlerine aşılandıkları anacı etkilemektedirler….

20
Tem
2020

Doğal Florada Çimlenmiş Sekiz Farklı Salep Orkidesi Türünün İlk Yıl Gelişimlerinin Tanımlanması

Yumrulu (terrestrial) orkideler, doğaya sayılamayacak kadar çok tohum bırakırlar. Orkide tohumlarında besi doku yoktur ve normal şartlarda…

20
Tem
2020

Düzce İli Bal Kabağı Alanlarında Zararlı ve Yararlı Türlerin Belirlenmesi

Bal kabağı bitkisi (Cucurbita moschata Duch.), Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Düzce ilinde, yetiştiriciliği en fazla yapılan…

20
Tem
2020

Türkiye’nin Yaban Hayatı Odaklı Turizm Potansiyeli

Yaban hayatı odaklı turizm faaliyetleri, gelişmiş ülkelerde yaban hayatı yönetimine önemli bir ekonomik katkı sağlamaktadır. Elde edilen…

13
Tem
2020

Bursa Sulama Birliklerinin Su Kullanıcılarına ve Birlik Çalışanlarına Göre Durumunun Değerlendirilmesi

Sulama birliklerinin işleyişinin değerlendirilmesinde, performans göstergelerinin yanı sıra suyu temin edenler ile su kullanıcılarının da görüşleri mutlaka…

13
Tem
2020

Laboratuvar Ölçekli Tasarlanan Bir Eğme Deney Setinin Test Edilmesi

Tarımsal yapılar, bir yapı içerisinde üretilen veya depolanan ürünlerin kalitesi ve miktarında önemli bir rol oynar. Tarımsal…

13
Tem
2020

Tarımsal Kooperatiflerin İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Farkındalıkları: Çanakkale İli Örneği

Bu çalışmada kooperatif yöneticilerinin iklim değişikliği ile yenilenebilir enerji bilinç düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak…

13
Tem
2020

Sofralık Üzüm Çeşitlerinde İkinci Ürün (Neferiye) Salkımlarının Bazı Genel Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Bu araştırma, ‘Çanakkale’ İli ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi ‘Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim ve Araştırma Birimi’ ‘Sofralık Üzüm…

13
Tem
2020

Nar Çiçeklerinde Cinsiyet Durumları, Çiçeklenme Dönemleri, Çiçeklerin Konum ve Yapıları

Meyve ağaçlarında cinsiyet durumu, çiçeklerin biyolojik yapılarına göre değişir. Çiçeklerinin özelliklerine göre farklı cinsiyet durumları ortaya çıkar….

13
Tem
2020

Bazı Yerli Tip Üzüm (Vitis Vinifera L.) Çeşitlerinin Budama Sürgünlerinin Kesme Özelliklerinin Belirlenmesi

Bağcılıkta budama ve hasat işlemleri işgücü temini, zamanın etkin kullanımı, ürün kayıpları, kalite ve üretim maliyetleri açısından…