Aylar: Haziran 2020

29
Haz
2020

Plastinasyon/Deplastinasyon Uygulanmış Koyun Kalbinde Doku Morfolojisinin Işık Mikroskobik Yönden İncelenmesi

Silikon plastinasyonu metodu dokulardaki sıvısının aseton ile yer değiştirmesinden sonra asetonun vakum tankında bir silikon-katalizör karışımı ile…

29
Haz
2020

Perception Levels of Şuhut Vocational School Laborant and Veterinary Health department students on animal rescue

This survey study, on a voluntary basis, about animal rescue was carried out on 93 students from…

29
Haz
2020

Ratlarda Karbon Tetraklorür ile Oluşturulan Kronik Karaciğer Hasarı Üzerine Kabak Çekirdeği Yağının Etkisi ve Kaspaz Aktivitesi ile Hepatik Apoptozisin Belirlenmesi

Karbon tetraklorür (CCl4) ile kronik karaciğer hasarı oluşturulan ratlarda kabak çekirdeği yağının (KÇY) lezyonlar üzerine koruyucu etkisi,…

29
Haz
2020

Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki Yaşayan Köpeklerde Görülen Kulak Hastalıklarının İnsidansının Belirlenmesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşayan köpeklerde kulak hastalıkların insidansını belirlenmesi amaçlanmıştır.Çalışmada farklı ırk,…

29
Haz
2020

Belçika Malinois Köpeklerinde Yürüme Analizi Sistemleri Kullanılarak Basınç Merkezi (COP) Analizi: Pilot Çalışma

Çalışmanın amacı, Belçika Malinois köpeklerinde kelebek diyagramı kullanarak yürüyüş ile ilgili parametreleri elde etmektir. Klinik olarak sağlıklı…

29
Haz
2020

Diyarbakır Bölgesinde Diyareli Kedilerde Tritrichomonas Foetus’un İnsidansının Araştırılması

Bu çalışmada; Diyarbakır Bölgesinde kronik ve tekrarlayan diyareli kedilerde Tritrichomonas foetus (T. foetus)’un insidasının ortaya konularak; hastalığın…

29
Haz
2020

Keçilerde Klasik ve Uzun Etkili (LA) Sefkuinom Formülasyonlarının Farmakokinetiklerinin Karşılaştırılması

Bu araştırmanın amacı sefkuinomun %2.5 (klasik) ve %7.5’luk (uzun etkili-LA) formülasyonlarının keçilerde kas içi (IM) uygulanmasını takiben…

29
Haz
2020

Kadmiyuma Maruz Bırakılan Lymnaea stagnalis’in Ovotestis Dokularındaki Histolojik Değişiklikler

Bu çalışmada tatlı su salyangozu Lymnaea stagnalis, kadmiyumun sublethal konsantrasyonlarına (7.92 µg/L-1, 15.85 µg/L-1, 31.7 µg/L-1 and…

29
Haz
2020

Tuj Koyununda Cavum nasi ve Sinus paranasales’in Bilgisayarlı Tomografi İle Görüntülenmesi

Çalışmada erkek Tuj koyununda cavum nasi ve sinus paranasales’in bilgisayarlı tomografi ile görüntülenmesi amaçlanmıştır. Çalışma için 6…

29
Haz
2020

Gürcü Keçilerinde Mera Öncesi, Merada ve Mera Sonrası Dönemde Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi

Türkiye lokal gen kaynaklarından olan ve sayıları günden güne azalan Gürcü keçileri hakkında yapılmış çalışmalar oldukça kısıtlıdır….

29
Haz
2020

Effect of Methimazole on Eosinophil Granulocyte Changes and Uterus Layer Thicknesses

The purpose of this research evaluated the effects of methimazole used to create hypothyroidism in rats, and…

29
Haz
2020

Damızlık Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) İçme Sularına Probiyotik İlavesinin Sekum Bazı Kısa Zincirli Yağ Asitleri Üzerine Etkisi

Çalışmanın amacı, damızlık bıldırcınların içme sularına probiyotik ilavesinin sekal bazı kısa zincirli yağ asitleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır….

29
Haz
2020

Tıbbi Amaçla Kullanılabilen Bitki Çaylarında Hijyenik Kalitenin ve Bazı Patojenlerin Araştırılması

Bitki çayları (tıbbi bitki çayları olarak da adlandırılmaktadır), sağlık üzerine olumlu etkilerinden dolayı her yaş grubu tarafından…

29
Haz
2020

Sıçan Karaciğerinde Vasküler Endoteliyal Büyüme Faktörü ve Reseptörleri Dağılımı

Karaciğerin çeşitli hasarlardan sonra yenilenmesi, metabolizmanın ve detoksifikasyon gibi önemli fonksiyonlarının sürdürülmesi için gerekli bir olaydır. Rejenerasyon…

29
Haz
2020

SOSYAL MEDYADA SATIN ALMA ÖNCESİ VE SONRASI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Günümüzde iletişim alanında teknolojiler oldukça hızlı gelişmektedir. Sosyal medya, bireylerin kişilerarası etkileşim oluşturduğu ve bu etkileşimi sürdürdüğü…

29
Haz
2020

5,12-Dibromo Perilenin DFT Hesaplama Yöntemleri ile Moleküler Yapısı, Sınır Moleküler Orbitalleri, NBO, MESP ve Termodinamik Özellikleri

Perilen-3,4,9,10-tetrakarboksilik dianhidrit (PTCDA) uzun yıllardır endüstriyel pigmentler olarak kullanılmaktadır. Bu Perspektif, PTCDA türevlerinin sentez ve fiziksel özelliklerinin…

29
Haz
2020

IMPROVEMENT AND COST ANALYSIS OF BLASTING OPERATIONS AT WESTERN LIGNITE OPEN CAST MINE

Drilling and blasting operations have a great importance in mining operations. By means of drilling and blasting…

29
Haz
2020

3D YAZICI İLE ÜRETİLEN DÖRT ROTORLU İHA ŞASESİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ TABANLI YAPISAL ANALİZİ

Bu çalışmada iniş platformları ile uyumlu dört rotorlu küçük İHA (insansız hava aracı) tasarımının sonlu elemanlar yöntemiyle…

29
Haz
2020

EVALUATION OF CAPPADOCIA PERLITES AS A BUILDING MATERIAL WITH NATURAL STONE RESIDUES

The superior properties of perlite (thermal insulation, sound insulation, fire resistance, lightness) have led to the investigation…

29
Haz
2020

SİNNAMİK ASİDİN SIÇAN İLEUM VE MESANE DÜZ KASLARI ÜZERİNDEKİ KASILMA VE GEVŞEME ETKİ MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI

Sinnamik Asit, Cinnamomi cortex (Tarçın) bitkisinde yaygın olarak bulunan bir fenolik asit türevidir ve adını da tarçın…

29
Haz
2020

ÇANAKKALE ZEYTİN ÜRETİMİNİN GELECEK PROJEKSİYONU

Küresel ısınma, sadece insan yaşamına olan etkileri nedeniyle değil, aynı zamanda tarımsal ürünlere ve gıda güvenliğine, sürdürülebilirliğine…

29
Haz
2020

İçme Sütü Tüketiminde Marka Seçiciliğinde Etkili Faktörlerin Analizi: İzmir İli Örneği

Bu araştırmada, önemli bir besin kaynağı olan sütün tüketiminde markanın önemi incelenmiştir. Bu bağlamda İzmir ilinin değişik…

29
Haz
2020

Bal Arılarının Viral Hastalıkları

Arıcılık dünyada ekonomik olarak tarıma ve tozlaşma vasıtasıyla bitkisel üretime ve dolayısıyla ekosisteme yadsınamayacak katkılar sağlar. Arı…

29
Haz
2020

Grup veya Bireysel Barındırılmanın Buzağı Büyüme Performansı ve Bazı Davranışlar Üzerine Etkisi

Bu çalışma buzağıların büyüme performansı ve sosyal davranışları üzerine barındırma sistemlerinin etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma materyalini…

29
Haz
2020

Karpuz Genetik Kaynaklarında Ovül-Ovaryum Kültürü Yöntemiyle Haploid Bitki Elde Edilmesi

Ginogenezis, döllenmemiş ovaryum, ovül veya dişi gametofitlerin kültüre alınması işlemidir. Bu çalışma, karpuz genetik kaynaklarında ovül-ovaryum kültürü…

29
Haz
2020

Antalya İlinin Bazı İlçelerindeki Sebze Alanlarında Bulunan Külleme Türlerinin Belirlenmesi

Külleme etmenleri, sebze alanlarında görülen ve ekonomik olarak ürün kayıplarına neden olan önemli fungal hastalıklar arasında yer…

29
Haz
2020

Dünya’da ve Türkiye’de Badem Islahı Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Badem ekonomik öneme sahip bir meyve türü olup, bazı faktörlerden dolayı yetiştiriciliği sınırlanmaktadır. Ancak artan badem fiyatlarından…

29
Haz
2020

Bazı Gıdalardan İzole Edilen Bozulma Etkeni Maya Türlerinin Tanımlanması

Gıdalarda bozulmaya neden olan mayaların belirlenmesi özellikle, kontaminasyon döngüsünün kırılması ve bozulma etkeni türlere özgü koruyucu önlemlerin…

29
Haz
2020

Ağır Metal Gideriminin İş Sağlığı ve Güvenliği ve Tersine Lojistikdeki Yeri ve Önemi

İş sağlığı ve güvenliği, bir işyerlerinde hammadde, üretim süreci ve atık gibi birçok farklı nedenlerden kaynaklanan ve…

29
Haz
2020

Hareketli Nesne Tespitinin Örüntü Tanıma Yöntemleri ile İyileştirilmesi

Arka plan çıkarma ve çerçeve farkı yöntemleri hareketli nesne tespiti çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu iki yöntem…

29
Haz
2020

Kendiliğinden Yerleşen Betonda Atık Beton Tozu Etkisinin İncelenmesi

Beton, inşaat sektöründe en çok tercih edilen yapı malzemelerinden birisidir. Betonun yaygın kullanılması beraberinde bir takım sorunları…

29
Haz
2020

Poliamid 6 Malzemenin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı

Bu deneysel çalışmada, sürtünme karıştırma nokta kaynağı (SKNK), Poliamid 6 (PA6) malzemenin birleştirilmesi için uygulanmıştır. Sürtünme karıştırma…

29
Haz
2020

Investigation on the Production of Solution Strengthened Ductile Iron Part Grade 500-14

The aim of this study is investigating a new possibility instead of EN GJS 500-7 material. The…

29
Haz
2020

Tavuk Eti ve İşlenmiş Bazı Tavuk Eti Ürünleri

Yeterli ve dengeli beslenmenin gerçekleştirilmesi için günlük alınması gereken protein miktarının en az %40’ı hayvansal kaynaklardan olması…

29
Haz
2020

Foto-Kapan Görüntülerinde Derin Öğrenme Tabanlı İnsan Tespiti

Foto-kapanlar doğal ortamda yaşayan canlılara ait görüntülerin elde edilmesi amacıyla kullanılan gömülü sistemlerdir. Foto-kapanların hareket tetikleyicisi ile…

29
Haz
2020

PLC KONTROLLÜ SÜT KARIŞTIRMA MAKİNESİ

Bu çalışmada Delta PLC kontrollü süt karıştırma makinesi yapılmıştır. Delta PLC tarafından kontrol edilen sütün doldurulması bölümü,…

29
Haz
2020

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Koruma Tedbirleri

Günümüzde sürekli gelişme göstererek kendini yenilemekte olan teknoloji ile birlikte elektrik enerjisi kullanımı ve ihtiyacı büyük bir…

29
Haz
2020

Hidrotermal Yöntem ile WS2 Sentezi ve Karakterizasyonu

Özet Kritik bir öneme sahip olan hidrotermal yöntem kullanılarak sentezlenen Geçiş Metali Dikalkojenitlere (TMDs) bağlı olarak enerji…

29
Haz
2020

Hafif Yapı Malzemelerinin Isıl İletkenlik Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Tahmin Edilmesi

Binaların ısıtılması ve soğutulması için tüketilen enerjinin artmasıyla birlikte ısıl performansı yüksek olan bina malzemelerine olan ihtiyaç…

29
Haz
2020

Resmi Ortaöğretim Kurumları İçinde Spor Liselerinin Profili: Betimsel Bir Analiz

Bu çalışmanın amacı; resmi ortaöğretim kurumları içerisinde spor liselerinin profilinin çeşitli nicel değişkenler açısından betimlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma…

29
Haz
2020

Kişilik ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri: Kuramsal Bir Çerçeve

Çalışmanın amacı ergenlik dönemi içerisinde şekillenmeye başlayan kişlik kavramını kuramsal açıdan açıklamaya çalışmaktır. Kişilik kavramı eskiden beri …

29
Haz
2020

Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler

Bu çalışma Siirt ili Merkez ilçede süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla…

29
Haz
2020

Testis Dokusunun Histopatolojik Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler

Kantitatif ölçümler, çeşitli süreçlerin çıktıları olan sayısal verilerdir. Toplanan verilerin  istatiksel analizleri yapılmaktadır. Bu istatiksel verilerden elde…

29
Haz
2020

İslami Romanlarda Rüya ve Rüyanın İşlevleri

İslami romanlar 1970’li yıllardan itibaren yazılmaya başlanmış ve 1990’lı yıllara kadar çok büyük ilgi görmüştür. O güne…

29
Haz
2020

Dağ Alabalığının (Salmo Opimus) Yağ Asidi Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimleri

Ceyhan Nehri’nin Fırnız ve Törbüzek kollarından yakalanan dağ alabalığının (Salmo opimus) mevsimlere bağlı yağ asidi (YAs) bileşimleri…

29
Haz
2020

Divan Şiirinde Savaş Aletleri: Hançer, Kılıç, Ok

Köklü bir mâzi üzerine inşa edilen klasik Türk edebiyatı, geniş muhteva ve üstün belâgat örneklerinden müteşekkildir. Evvelinden…

29
Haz
2020

Sanatsal Bir Uygulama Örneği Olarak Baskı Tekniklerinde Kahramanmaraş’ın Görsel Belleği

Bu araştırma bir Anadolu kenti olarak Kahramanmaraş’ın Görsel Belleğini tarihi eserler, eski kent görünümleri, mimari eserler, el…

29
Haz
2020

YEŞİL ALTYAPI SİSTEMİNDE SULAK ALANLAR; DÖNEMEÇ DELTASI (VAN)- ÖRNEĞİ

Yüzyıllık doğal süreçler sonucu oluşmuş, biyoçeşitlilik bakımından yeryüzünün öncelikli ekosistemlerinden olan ve birçok ekosistem işlevleri ve yararları…

29
Haz
2020

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN GRİDEN YEŞİLE OTOPARK TASARIMI

Herhangi bir kentsel alanın hava fotoğraflarına kabaca göz atıldığında bile çeşitli otoyolları, arterleri, besleyici yolları, sokakları, araba…

29
Haz
2020

OKUL BAHÇELERİ TASARIM STANDARTLARININ YEŞİL ALTYAPI ARAÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kentlerde yaşayan çocukların doğa ile ilişkilerinin azalması, küçük yaşlardan itibaren doğayı olumsuz etkileyecek bir algının gelişmesine ve…