Aylar: Mart 2020

27
Mar
2020

ÜÇÜNCÜ BİN YILDA TÜRKİYE’DE İKTİDARDA KADININ TEMSİLİ: ÜÇÜNCÜ BİN YILDA İKTİDAR PARTİSİ KADIN MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ

Toplumdaki pozisyonları ve sahip oldukları güç temelinde toplumun en üst katmanlarını oluşturan elitler, birey ve toplum bakımından…

27
Mar
2020

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARININ ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİ

Eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde öğretmenlerin örgütsel yapı içinde ve sosyal alanda güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Öğretmenlerin örgütsel…

27
Mar
2020

TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ERZİNCAN ÖRNEĞİ

Tarihsel süreç içinde insana dair tanımlama biçimleri değişik şekillerde olmuştur. Bu tanımlama biçimlerinden en belirgin olanı cinsiyettir….

27
Mar
2020

Kırsal Kalkınmada Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun Rolü Ve İşlevleri: Kahramanmaraş Örneği

Akdeniz Bölgesi, sahip olduğu zengin tarihsel miras, eşsiz doğa güzellikleri ve zengin kültürel birikimiyle yalnızca Türkiye’nin değil,…

19
Mar
2020

BATAKOVASI (ÇANAKKALE) AÇIK ALAN DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DOMATES GÜVESİ Tuta absoluta (Meyrick, 1917)’NIN POPÜLASYON DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ

Çalışma, Çanakkale ilinde 2016-2017 yıllarında Domates güvesi, Tuta absoluta’nın popülasyon değişimini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, Merkez ilçe…

19
Mar
2020

BAZI YENİ SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN (Vitis vinifera) GÖZ VERİMLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Sofralık üzüm yetiştiriciliği yaparken verim ve kalite yönünden yüksek çeşitler tercih edilir. Bu nedenle, ıslah çalışmalarında verim…

19
Mar
2020

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANINDA DOĞAL OLARAK YETİŞEN Brassicaceae ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü’nde bitki çeşitliliği açısından Türkiye’nin en büyük familyalarından Brassicaceae (Turpgiller) familyasına…

19
Mar
2020

FASULYE TOHUMLARINA MELATONİN UYGULAMALARININ ORTA ALKALİN TOPRAK KOŞULLARINDA FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Bu çalışmada, fasulye tohumlarına melatonin (MEL) uygulamalarının orta alkalin topraklarda toleransı sağlama üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla,…

19
Mar
2020

CEVİZ DIŞ TİCARETİ VE DEĞER ZİNCİRİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Türkiye dünya ceviz üretiminde önde gelen ülkelerden biridir. Buna karşılık dünya kabuklu ceviz ithalatında İtalya ile birlikte…

19
Mar
2020

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN TÜRKİYE’DE EKONOMİK ÖNEMİ: KEKİK VE LAVANTA ÖRNEKLERİ

Tıbbi ve aromatik bitkiler, gıda, ilaç, kozmetik ve baharatlar gibi birçok kullanıma sahiptir ve insanlık tarihinin başlangıcından…