Aylar: Ağustos 2019

31
Ağu
2019

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’ndeki Bazı Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yapısı ve Av Araçları ile Balıkçı Teknelerinin Teknik Özellikleri

Bu çalışma, Mart 2018-Mart 2019 tarihleri arasında, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat…

31
Ağu
2019

Murat Nehri'nin (Bingöl, Türkiye) Su Kalitesinin, Fizikokimyasal ve Biyolojik Parametreler Açısından Mevsimsel Değişimi

Murat Nehri, Türkiye'de en yüksek su potansiyeline sahip Fırat Nehri’nin en önemli koludur. Murat Nehri su kalitesi…

31
Ağu
2019

Tazı Köpekbalıklarında (Mustelus mustelus, Linnaeus 1758) Photobacterium sanguinicancri'nin Tanısı

Bu çalışma, Türkiye'deki bir deniz akvaryumunda stresli koşullar altında bulunan tazı köpekbalıklarında (Mustelus mustelus, Linnaeus 1758) meydana…

31
Ağu
2019

Acı Kavun (Ecballıum Elaterıum L. 1758)’un Sazan (Cyprınus Carpıo L. 1758) Balıkları Kan Hücre Morfolojilerine Etkileri

Yüzyıllardır birçok hastalığın tedavisinde modern tıp tarafından uygulanan, kanıta ve bilimsel çalışmalara dayalı tedavi seçeneklerinin yanı sıra…

31
Ağu
2019

Isparta İlinin (Türkiye) Su Akarları (Acari: Hydrachnidia)

Bu çalışmada, Isparta ili sınırlarından bugüne kadar tespit edilen su akarları (Acari: Hydrachnidia) liste halinde sunulmuştur. Isparta…

31
Ağu
2019

Türkiye Su Ürünleri Üretimi ve Yeterlilik Endekslerinin Tahmini

Bu çalışmada, Türkiye su ürünleri sektörü hakkında genel bir değerlendirme yapabilmek ve gelecek yıllara ait endeksler kullanılarak…

31
Ağu
2019

İstilacı Grapsid Yengeci Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) (Crustacea: Decapoda: Percnida)’nin Oran Körfezi'ndeki (Kuzeybatı Cezayir) ilk gözlem kaydı

Percnon gibbesi, ilk kez Linoz Adası ve Balear Adaları’nda görülmüş olan istilacı bir yengeçtir. Bu grapsid yengeç,…

31
Ağu
2019

Antalya Körfezi (Türkiye, Akdeniz) Nemipterus randalli Russell, 1986 Poulasyonunun Kompozisyonu, Büyümesi ve Balıkçılığı

Lessepsiyen göçü sonucu Akdeniz'e göç eden türlerin çoğu sürdürülebilir bir populasyon oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Kuzey-Doğu Akdeniz'in Antalya…

31
Ağu
2019

Terme Çayı (Samsun, Türkiye)’nda Yaşayan Kafkas Kayabalığı, Ponticola constructor (Nordmann, 1840)’un Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondisyon Faktörü

Bu çalışma, Türkiye'nin kuzeyindeki Terme Çayı’dan 214 bireye dayanarak Ponticola turani (Aksu kayabalığı)’nin boy-ağırlık ilişkisini ve kondisyon…

31
Ağu
2019

Karadeniz'de 2013-2014 Av Sezonunda Avlanan Hamsinin (Engraulis encrasicolus) Büyümesinin ve Ölüm Oranlarının Farklı Modellerle Belirlenmesi

Bu çalışma, Eylül 2013 ve Nisan 2014 tarihleri arasında Doğu Karadeniz sahillerinde avcılık yapan ticari gırgır teknelerinden…

31
Ağu
2019

Tunca Nehri’nde (Edirne, Türkiye) Trichoptera ve Ephemeroptera (Insecta) Faunasının Farklı Yaprak Paketlerinde Koloni Oluşumlarının İncelenmesi

Bu çalışma farklı yaprak paketlerinde bulunan Trichoptera ve Ephemeroptera bentik faunasının koloni oluşumundaki bolluk oranları, tür ve…

31
Ağu
2019

TCSG-132 Gemi Batığı Yapay Resifinin (Gökçeada, Kuzey Ege Denizi) Biyoçeşitliliği

Bu çalışmada, Gökçeada kıyılarında 22,4 – 24,8 m derinlikleri arasında bulunan TCSG-132 isimli gemi batığı üzerindeki ve…

31
Ağu
2019

İmidakloprid Uygulamasının Zebra Balığı (Danio rerio) İnce Bağırsak Dokusunda Oluşturduğu Histopatolojik Etkiler

Tarımda verimliliği artırmak için pestisit kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Tarımsal alanda kullanılan pestisitler, yağmurlar, yeraltı suları vb….

31
Ağu
2019

Ordu İlinde Akvaryum Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Bu çalışma, Ordu’da akvaryum işletmelerinin durumunu ortaya çıkarmak, sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada…