Aylar: Aralık 2018

24
Ara
2018

Rumex crispus L. (Kıvırcık labada) Tohumlarındaki Dormansinin Kırılmasında Farklı Uygulama Yöntemlerinin Etkileri

Bu çalışma İnönü Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Herboloji Laboratuvarında Rumex crispus L. (Kıvırcık labada) tohumlarındaki…

24
Ara
2018

Defne (Laurus nobilis L.) Populasyonlarının Mikrosatellit Markörler ve Flow Sitometri ile Genetik Karakterizasyonu

Türkiye, yüksek kaliteli defne yaprağı ihraç eden birkaç ülkeden biridir ve dünya defne yaprağı ticaretinin yaklaşık% 90'ını…

24
Ara
2018

Saparna (Smilax aspera L., Smilax excelsa L.) Türlerinin Bazı Morfolojik ve Kimyasal Özellikleri

İki sarsaparilla türü, Smilax aspera L. ve Smilax excelsa L., Hatay florasında doğal olarak yayılış göstermektedir. Çalışmada,…

24
Ara
2018

Seyhan Göksu-Himmetli Alt-Havzasının Akım Verileri ile Kuraklık Analizi

Kuraklık; yağışların uzun yıllık ortalamalara göre önemli ölçüde azalması sonucunda, ortaya çıkan doğal bir afettir. Kurak dönemlerin…

24
Ara
2018

Peganum harmala L. Tohumundan Yağ Asidi İçeriğinin Belirlenmesi için Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon Yöntemi ve Bazı Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Türk halkı arasında Peganum harmala L. (Suriye rue) (Zygophyllaceae) tohumlarının yaygın olarak “Harmal” veya “Uzerlik” olduğu bilinmektedir….

24
Ara
2018

Humik Asidin Farklı Uygulamalarının Pamukta Bitki Besin Maddesi Alınımı, Klorofil İçeriği ve NDVI Değerine Etkisinin Belirlenmesi

Bu çalışma humik asidin farklı uygulama yöntemlerinin pamukta bitki besin maddesi alınımı, klorofil içeriği ve NDVI değerine…

24
Ara
2018

Farklı Bitki Sıklığı ve Mepiquat Chloride Uygulamasının Normal Ekim Zamanında Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Harran Ovasında yürütülen bu çalışma Farklı bitki sıklığı ve mepiquat chloride (MC) uygulamasının normal ekim zamanında pamuğun…

24
Ara
2018

Pamukta Verticillium Solgunluğu Hastalığına Dayanıklılık ve Bazı Tarımsal Özelliklere İlişkin Melez Gücünün Saptanması

Bu çalışma, pamukta Verticillium solgunluğu hastalığına dayanıklılık ve bazı tarımsal özelliklere ilişkin değerler ve melez gücünün saptamak…

24
Ara
2018

Amik Ovası Yüzey Sularında Amonyum, Nitrat, Fosfor ve Ağır Metal Kirliliği

Bu çalışmada, Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim alanlarından biri olan Amik Ovası’nın yüzey sularının özelliklerinin belirlenmesi ve…

24
Ara
2018

Bazı Yaygın Mürdümük Çeşitlerinde Kuraklık Stresinin Çimlenme Ve Fide Gelişimine Etkisi

Bu araştırma 3 yaygın mürdümük (Lathyrus sativus L.) çeşidinin (Eren, İptaş ve Karadağ) farklı kuraklık düzeylerindeki çimlenme…

24
Ara
2018

Bazı Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.) Çeşitlerinde Tuz Stresinin Çimlenme ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Etkisi

Bu çalışma, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Fizyolojisi Laboratuvarında yürütülmüştür. Araştırmada APPLE GL, ECOLOCIG, BARMINTON ve…

24
Ara
2018

Hatay Ve Tekirdağ İlleri Bağ Alanlarında Odun Dokusunda Deformasyona (Rugose Wood) Neden Olan Virüslerin Serolojik Ve Moleküler Yöntemlerle Saptanması Ve Karakterizasyonu

Bağ yetiştiriciliğinin oldukça önemli olduğu Hatay ve Tekirdağ illerinde yetiştirilen farklı bağ çeşitlerinde odun deformasyonuna neden olan…

24
Ara
2018

Seçilmiş Bazı Köpekdişi Ayrığı [Cynodon dactylon(L.) Pers. var. dactylon] Hatlarında Ot Kalitesinin Belirlenmesi

Bu çalışma, 2013 ve 2014 yıllarında seçilmiş köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon(L.) pers var. dactylon] hatlarında ot verimi…

24
Ara
2018

Farklı Orijinli Lif Kabağı Popülasyonlarının Verim ve Bazı Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışma Samandağ/Hatay koşullarında, farklı orijinli (Tayland, Singapur, Endonezya ve Vietnam) lif kabağı popülasyonlarının verim, verim öğeleri…

24
Ara
2018

Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri

Bu çalışmada Mersin ili genelinde koyun yetiştiriciliğinin mevcut yapısının ve sorunlarının tespiti ile bu sorunların çözümü için…

24
Ara
2018

Kırıkhan İlçesindeki Taban Suyu Derinliğindeki Değişimin CBS ile Analizi

Taban suyunun bitki kök bölgesinde yükselmesi, tarımsal üretimin azalmasına neden olur. Verimin azalması yanında, tuzluluk ve sodyumluluk…

24
Ara
2018

Gaziantep İlinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri I. Koyun Yetiştiriciliği

Bu çalışma, Gaziantep ilinde koyun yetiştiricilerinin üretimdeki mevcut durumunu ve işletmelerin yapısal özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada,…

24
Ara
2018

Türkiye’de Yaşanan Biçerdöver Kazaları Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye’de 10 milyon ha’dan fazla alanda tahıl, mısır, soya ve ayçiçeği hasadı yapan 17 000’inin üzerinde biçerdöver bulunmaktadır….

24
Ara
2018

Türkiye'de Yollarda Meydana Gelen Römork Eklenmiş İki-Tekerlekli Traktör (Patpat) Kazaları

Türkiye'de yollarda meydana gelen römork eklenmiş iki tekerlekli traktör (Patpat) kazaları artış eğilimindedir. Bu çalışma; kazaları ve…

24
Ara
2018

Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılığın Durumu ve Yıllara Göre Değişimi

Tarım sektörünün ülke ekonomisi içindeki payı ülkelere göre farklılık göstermektedir. Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun ülkeler ekonomik…