Yazar: admin

24
Mar
2021

Bazı organik preparat uygulamalarının Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde meyve dökümü, kalitesi ve verimi üzerine etkileri

Malatya Ovası ülkemizde kayısı tarımının en yoğun yapıldığı alan olup ovada kayısı ağaçları düşük ilkbahar sıcaklıkları ve…

24
Mar
2021

Kültür mantarı ve yeşil küf hastalığının kompost ve örtü toprağındaki biyotik interaksiyonları

Trichoderma aggressivum f. aggressivum (yeşil küf hastalığı)’ nın kompost ya da örtü toprağında bulunması kültür mantarı (Agaricus…

24
Mar
2021

Meyan (Glycyrrhiza glabra): Çabuk çözünür mikrokapsül üretimi

Bu çalışmada meyan kökünden (Glycyrrhiza Glabra) fenolik antioksidan bileşikler ekstrakte edilmiş ve elde edilen ekstraktlar püskürtmeli kurutma…

24
Mar
2021

Şanlıurfa koşullarında ekinezyanın (Echinacea purpurea (L.) Moench) verim ve bazı bitkisel özeliklerinin belirlenmesi

Araştırma, Ekinezyanın (E. purpurea (L.) Moench) verim ve bazı tarımsal özelliklerini belirlemek amacıyla, Şanlıurfa koşullarında yürütülmüştür. Gözlemler…

24
Mar
2021

Diyarbakır koşullarında bazı ayçiçeği (Helianthus annuus L) genotiplerinin verim, yağ ve yağ asidi kompozisyonunun belirlenmesi

Yağlı tohumlar protein, yağ, karbonhidrat ve mineral içeriği nedeniyle insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir….

24
Mar
2021

Ekmeklik buğdayın (Triticum aestivum) çimlenme ve fide döneminde tuzluluk stresine toleransının diallel analizi

Tuz stresi en önemli abiyotik stres faktörlerinden biridir ve dünyadaki sulanan alanın yaklaşık olarak % 20'sini etkilemektedir….

24
Mar
2021

Harran ovası koşullarında yetiştirilen bazı pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşitlerine uygulanan organik ve mikrobiyal gübrelerin verim ve verim öğelerine etkisi

Bu çalışma 2014 ve 2015 yıllarında, farklı organik ve mikrobiyal gübre uygulamalarının bazı pamuk çeşitlerinde verim ve…

24
Mar
2021

Mısır bitkisinde sulamayı sonlandırma zamanının tane verimi, hasatta tane nemi ve bazı tarımsal özellikler üzerine etkileri

Bu çalışma mısır bitkisinde sulamayı sonlandırma zamanının tane verimi, hasatta tane nemi ve bazı tarımsal özellikler üzerine…

24
Mar
2021

Yerli entomopatojenik fungus izolatları ile üç ticari entomopatojenik fungus ürününün Sitophilus oryzae L. ve Tribolium confusum du Val üzerindeki etkinlikleri

Bu çalışmada, Antalya ilinden toplanan toprak örneklerinden izole edilen toplam 17 yerli entomopatojenik fungus (EPF) izolatı (Beauveria…

24
Mar
2021

Kısmi en küçük kareler-yol modellemesi (VT-YEM) kullanılarak kanatlı refahının değerlendirilmesi: fiziksel aktivite ve stresin büyüme üzerindeki etkilerinin modellenmesi

Kanatlı refahı, insan sağlığı ve hassas bir süreç olan hayvan üretimi ile yakından ilgilidir. Gözlemlenen değişkenleri (yerleşim…

24
Mar
2021

Zeytin yaprağı ilavesinin zeytinyağının bazı karakteristik özelliklerine etkisi

Bu çalışmada, zeytin yaprağı ilavesinin Ayvalık çeşidi zeytinden üretilen zeytinyağının bazı karakteristik özelliklerine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır….

24
Mar
2021

Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) için anaç olarak alıç (Crataegus spp) kullanımının araştırılması

Bu çalışmanın amacı, yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) yetiştiriciliğinde anaç olarak alıçın (Crataegus spp) kullanılması olanaklarını aydınlatmaktır. Bu…

23
Mar
2021

KURUTULMUŞ SEMİZOTU (PORTULACA OLERACEA L.) İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ TÜKETİME HAZIR YOĞURDUN FİZİKOKİMYASAL VE TEKSTÜREL ÖZELLİKLERİ

Araştırmada vakumlu etüv ortamında kurutulmuş semizotunun tüketime hazır yoğurt üretiminde kullanımı araştırılmıştır. Kurutulmuş semizotu PC (kontrol), PUR1…

23
Mar
2021

ÇOĞUNLUK ALGILAMA MEKANİZMASININ İNHİBİSYONUNDA BİTKİSEL MATERYALLERİN KULLANIMI

Mikroorganizmaların hücre yoğunluğuna bağlı gen düzenleme sistemi çoğunluk algılama (Quorum Sensing) olarak adlandırılan mekanizma tarafından kontrol edilmektedir….

23
Mar
2021

BİTKİ TOHUM MUSİLAJLARI VE GIDALARDA KULLANIMI

Hidrokolloidler, jelleşme, kalınlaştırma, emülsiyon ve köpükleri stabilize etme gibi teknolojik özelliklerinden dolayı gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır….

23
Mar
2021

FARKLI YÖNTEMLERLE ACILIĞI GİDERİLMİŞ LÜPEN UNU VE DİRENÇLİ NİŞASTA İÇEREN EKMEKLERİN KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE VİTAL GLUTEN VE EMÜLGATÖRÜN ETKİSİ

Bu çalışmada; ekmeğin besinsel özelliklerini geliştirmek için ekmek üretiminde kullanılan buğday unu, farklı metotlarla (geleneksel ve ultrason…

23
Mar
2021

JELATİN BAZLI YUMUŞAK ŞEKERLERİN KURUTMA KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU

Bu çalışmada amaç, farklı ağırlıklardaki jelatin bazlı şekerlerde istenen kaliteyi elde etmek için optimum kurutma ve tavlama…

23
Mar
2021

ZEYTİNYAĞINDA MİNİMAL RAFİNASYON UYGULAMASININ İŞLEM PERFORMANSI VE KALİTE KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada rafinajlık zeytinyağı, sodyum hidroksit (NaOH), magnezyum oksit (MgO) ve kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) olacak şekilde farklı…

23
Mar
2021

SİTRİK ASİT ÜRETİMİ VE SAFLAŞTIRILMASI

Sitrik asit, oksidatif solunum yapan bütün canlı organizmaların metabolizmasında bulunan önemli bir organik asittir. Bu organik asit;…

23
Mar
2021

SİYAH ÇAY ÜRETİM ATIKLARINDAN KONSANTRE ÇAY EKSTRAKTI ÜRETİMİNDE KREMA OLUŞUM KOŞULLARININ VE BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmada, Türk siyah çayı işletme atıklardan konsantre çay ekstraktı üretimi gerçekleştirilmiş, üretim sırasında oluşan krema miktarı…

23
Mar
2021

ISIRGAN OTU (URTICA DIOICA) SULU EKSTRAKTININ SALMONELLA ENTERICA SEROVARLARININ BİYOFİLM OLUŞUMU ÜZERİNE ANTİMİKROBİYEL ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Salmonella gibi gıda kaynaklı patojenlerde antimikrobiyel direncin artması yol açacağı sağlık problemleri nedeniyle endişelendirmektedir. Bu bağlamda, bitki…

23
Mar
2021

İRON SAZLIĞI’NDA (BİTLİS, TÜRKİYE) YETİŞEN KARABURUN BALIĞININ [Chondrostoma regium (Heckel, 1843)] BESİN ÖĞELERİNİN İNCELENMESİ

İron Sazlığı Bitlis İli’nde yer alan Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biridir. Alanda yaşayan karaburun balığı (Chondrostoma regium…

23
Mar
2021

SARIMSAK KOKUSUNUN TAZE VE KURU BİTKİLER İLE SIFT-MS KULLANILARAK DEODORİZASYONU

Sarımsağın (Allium sativum L.) tüketimden yaklaşık bir gün sonra nefeste kalan çok güçlü bir kokusu vardır. Sarımsak…

23
Mar
2021

SİYEZ VE EKMEKLİK BUĞDAY KEPEĞİNİN EKŞİ HAMUR ÜRETİMİNDE KULLANIM OLANAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Siyez buğdayının kepek ve endosperm tabakaları morfolojik nedenle birbirine sıkı olarak bağlıdır. Una öğütülmesi sırasında, bu fraksiyonlar…

23
Mar
2021

YER ELMASI TOZU İLAVESİNİN EKŞİ HAMUR FERMANTASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışmada yer elması (Helianthus tuberosus) tozunun (YET), ekşi hamur fermantasyonu sırasında laktik asit bakterilerinin (LAB) fermentatif…

23
Mar
2021

SÜRDÜRÜLEBİLİR ET ÜRETİMİ İÇİN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Geleneksel et üretiminin iklime, doğaya ve dolayısıyla çevreye olan olumsuz etkisi, et ürünlerine olan talebin sürdürülebilir boyutlarda…

23
Mar
2021

KAYSERİ BÖLGESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN VE KÜLTÜRE EDİLEN TIBBİ MANTARLARIN TOPLAM FENOLİK MADDE İÇERİKLERİNİN, ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN VE ERİTADENİN BİLEŞİĞİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmada Kayseri’de yetişen 39 ve kültüre edilen 6 tıbbi mantar türünün antioksidan kapasiteleri (AO), fenolik madde…

23
Mar
2021

FERMENTE ET ÜRÜNLERİNDE OKSİDATİF DEĞİŞİKLİKLER VE ÜRÜN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Et ve et ürünlerine uygulanan boyut küçültme, kürleme, ısıl işlem, fermantasyon ve depolama gibi işleme yöntemleri, yağ…

23
Mar
2021

PARAPROBİYOTİKLER, POSTBİYOTİKLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

İnsan gastrointestinal kanalı (GIT), sindirimde, immünolojide ve bazı hastalıkların oluşumunda önemli rol oynayan zengin, karmaşık bir mikrobiyota…

23
Mar
2021

TAHIL VE PSEUDO-TAHILLARIN ISLAK ÖĞÜTME TEKNOLOJİSİ

Öğütmenin amacı; tohumu meydana getiren başlıca kısımları, öğütme yöntemine göre ayırarak, gıda endüstrisi veya diğer endüstrilerde kullanmaktır….

23
Mar
2021

ENTEROCOCCUS DURANS İLE EKSTRASELÜLER LİPAZ ÜRETİMİ VE KAREKTERİZASYONU

Süt ve ürünlerinden izole edilen 50 laktik asit bakterisinin lipaz aktivitesi taranmıştır. E114 ve E114.11 numaralı izolatlarda…

03
Mar
2021

İşyeri-Konut İç Mimarisinde Kullanılan Lif Levhaların Radyasyon ve Elektrik Yalıtımının İncelenmesi

Son yıllarda küresel çapta dijital teknolojinin artması, çevrimiçi uygulamaların yaygınlaşması, pandemi gibi birbirine bağlı sebeplerden dolayı, hayatın…

03
Mar
2021

RETROGRESYON VE YENİDEN YAŞLANDIRMA İŞLEMİ UYGULANMIŞ 7075 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ SERTLİK DAVRANIŞI

Metallerin mekanik özellikleri ısıl işlem uygulanması ile artırılabilmektedir. Alüminyum ve alaşımlarının sertlik dayanımlarını arttırabilmek için yaşlandırma işlemi…

03
Mar
2021

Ayçiçeği Sapı ile Odun karışımından üretilen Yongalevhaların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada, laboratuvar şartlarında genel amaçlar için ayçiçeği saplarından (Helianthus annuus L.) ve odun yongalarından muhtelif oranlarda…

03
Mar
2021

PERLİT KULLANIMI İLE ODUN PLASTİK KOMPOZİTLERİN FİZİKSEL, MEKANİK VE YÜZEY ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmada odun plastik kompozit üretiminde, perlit kullanımının etkisi araştırılacaktır. Bu amaçla odun unu, polipropilen ve farklı…

03
Mar
2021

SİNTERLEME SICAKLIKLARI VE MAGNEZYUM OKSİT İLAVESİNİN HİDROKSİAPATİTİN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Bu çalışmada farklı sinterleme sıcaklıkları (900-1300oC) ve farklı oranlardaki magnezyum oksit (MgO; ağırlıkça %0.5, %1 ve %2)…

03
Mar
2021

Bisiklet Turizmi Motivasyonlarının Belirlenmesi

Bisiklet turizmi ana turizm pazarları içerisinde yer almayan ancak son yıllarda turistlerin ilgi duyduğu ve büyümekte olan…

03
Mar
2021

“Akıp Giden Zamanları Bir Yerlerde Bulsam!”: COVID-19 Pandemisi Esnasında Akış Kuramı Üzerine Bir Fotoses İncelemesi

Bu çalışmanın amacı COVID-19 pandemisi esnasında boş zaman aktiviteleri gerçekleştiren kişilerin öznel iyi oluş durumlarını boş zaman…

03
Mar
2021

Kırklareli Üniversitesi Fitness Merkez Binasının Mimari Tasarım Süreci

Çağdaş bir eğitim ortamı olarak üniversiteler, temel işlevleri olan eğitim ve araştırma dışında, sosyal ve kültürel yönleri…

03
Mar
2021

Türkiye’deki Cittaslow Kavramına Yönelik Bir Yazın İncelemesi

Yavaş hareketi dünyada her gün değişen yeni trendlerden biri gibi gözükse de 1999 yılında başlamış bir hareket…

03
Mar
2021

Türkiye Turizm Destinasyon Görüntülerinde Algısal ve Mekansal Peyzaj Etkinliği

Turizm destinasyonları ulusal ve uluslararası turizmin odağında yer almaktadır. Genellikle hedef tek bir varış noktasının bir süreliğine…

03
Mar
2021

Almanya ve İngiltere Örneklerinde Korunan Alan Politikaları ve Planlaması ile Orman Rekreasyon Alanlarının Yasal Statüleri ve Mevzuatları

Koruma bilincinin dünya üzerinde yayılmaya başlamasıyla birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke, kendi sınırları içerisinde; hayvan…

02
Mar
2021

GERİDEN KESTİRME NOKTASINDA ÖLÇÜLEN 100g’DAN BÜYÜK AÇILARIN COLLİNS YÖNTEMİNDE İNCELENMESİ

Özet: Günümüzde konum belirlemede geriden kestirme yöntemi, uydu teknolojisinin gelişmesiyle pek kullanılmasa da, uyduların sinyallerinin alınamadığı yerlerde,…

02
Mar
2021

Küçük Kapasiteli, Yatay Eksenli ve Akış Hızlandırıcılı Rüzgar Türbinlerinin Performans Analizi

Kentsel ve kırsal alanlarda, konutların ve küçük işletmelerin kullanımına yönelik yenilenebilir enerji teknolojilerinden faydalanılarak elektrik enerjisi üretilmesi…

02
Mar
2021

Bir Uygulama: Bir Beyaz Eşya Üretim Firmasının Boyahane Bölümünde Paralel Makineler için Sıraya Bağlı Kurulum Sürelerini içeren bir Model

Gereğinden fazla miktarda ara stok, üretimi kesintiye uğratabilmekte ve temel sorunlardan birini oluşturmaktadır. Kütle üretim yapılan hatlarda…

02
Mar
2021

Geleneksel Donatılı Bağ Kirişlerinin Kapasite Tasarım Üzerine Parametrik bir Çalışma

Diğer modern deprem yönetmeliklerinde olduğu gibi, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde de (TBDY, 2018) kapasite tasarımı ilkesi…

02
Mar
2021

İskenderun Koyundan Monofilament Galsama Ağ ile Yakalanan Üç Ticari Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkileri ile Kondisyon İndeksleri, Türkiye

Bu araştırmada İskenderun koyunda ekonomik yönden önemli olan üç ticari balık türünün toplam boy ve ağırlık ilişkileri…

02
Mar
2021

Döner Tip Rejeneratör Diferansiyel Denklemlerinin Sonlu Farklar Yöntemi ile Çözümünde En Uygun Adım Sayısının Belirlenmesi

Döner tip rejeneratörler, özellikle iklimlendirme sistemleri gibi düşük sıcaklık uygulamalarında atık ısıdan enerji geri kazanımı için kullanılmaktadırlar….

02
Mar
2021

Armillaria mellea ve Tricholoma cedrestorum Farklı Dozlarının İlave Edildiği Topraklarda Karbon Mineralizasyonu

Bu çalışmada, Osmaniye ili- Hasanbeyli mevkiide bulunan Armillaria mellea (Physalacriaceae) ve Tricholoma cedrestorum (Tricholomataceae) mantarlarının yetiştiği topraklar…

02
Mar
2021

Atık Su Arıtma Tesislerindeki Ekipmanlarda Bulunan Asenkron Motorlar ve Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemlerinin İncelenmesi: Gaziantep Örneği

Atıklar insan sağlını ciddi düzeyde tehdit etmektedir. Bu nedenle ilk zamanlardan bu günlere kadar insanlar hep atıklardan…