Son Eklenen Makaleler

16
Oca
2022

Kahve Dükkanlarında Kahve İçme Niyetinin Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi

Bu çalışma, planlı davranış teorisinden yararlanarak kahve dükkânlarında kahve içen tüketicilerin niyetleri üzerinde tutum, öznel norm ve…

16
Oca
2022

Gastronomi Alanındaki Teknolojik Gelişmelere Yönelik Bir Değerlendirme: Dijital Gastronomi

İçinde bulunduğumuz ileri teknoloji çağında dijitalleşme pek çok endüstride olduğu gibi, gıda sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır. Yiyecek…

16
Oca
2022

Artvin Yöre Gastronomisinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Geleneksel kültürün önemli bir parçasını oluşturan tıbbi ve aromatik bitkiler hem doğadan toplanarak hem de kültürü yapılarak…

16
Oca
2022

Sumak Ekşi Akıtı ve Kahramanmaraş Mutfağında Kullanımı

Bölgeler arasında farklı yemek kültürü özelliklerini barındıran Türk mutfağı, birbirine yakın şehirlerde de farklı yöresel ürün ve…

16
Oca
2022

Gıda İşletmelerinde Biyofilm Sorunu ve Gümüş Nanopartikül Uygulamaları

Mikroorganizma topluluklarının besine ulaşım ve savunma amaçlı ortak yaşam tarzını ifade eden biyofilmlerin dezenfektan ve antibiyotiklere karşı…

16
Oca
2022

Şekerleme Üretiminde Kullanılan Hammaddeler ve Fonksiyonel Yumuşak Şekerleme Üretimi

Şekerleme tüketiminin diş çürümesi, Tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve metabolik sendrom gibi sağlığa zararlı etkilerinden dolayı…

16
Oca
2022

Yiyecek İçecek Sektöründe İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları: Kontrollü Atmosferde Depolama

Doğal kaynakların hızla tükenmesi sebebiyle önemi her geçen gün artan sürdürülebilirlik kavramı hayatın her alanında sürdürülebilirliğe dair…

16
Oca
2022

Farkında Olarak Yemek

Farkındalık, kişinin yargılamadan o anda deneyimine tam dikkat ve farkındalık getirme kapasitesidir. Farkında yemek, yemek seçimine ve…

01
Oca
2022

COVID-19 pandemisinin gıda güvenliği konusunda tüketici tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği

COVID-19 pandemisi her alanı etkilediği gibi gıda güvenliği ile ilgili tüketici tutum ve davranışlarını da etkilemiştir. Bu…

01
Oca
2022

Propolisin besinlerde kullanımı ve koruyucu özellikleri

Propolis bal arıları tarafından çeşitli bitkilerden toplanan salgıların, tükürük ve enzimle karışımından elde edilen ve kovanın dış…

01
Oca
2022

Fermente süt kreması ve özellikleri

Süt yağı, süt ve süt ürünlerinde lezzet, aroma, tekstür özellikleri ve kalitenin oluşmasında önemli rol oynamakta olup,…

31
Ara
2021

Çelikhan ve Yakın Çevresinin (Adıyaman/Türkiye) Flora ve Vejetasyonu Üzerine Araştırmalar

Bu çalışma 2011-2020 tarihleri arasında Adıyaman (Türkiye) ilinin Çelikhan ilçesi ve yakın çevresinin flora ve vejetasyon yapısının…

31
Ara
2021

Meme Kanseri (MCF-7) Hücrelerinde Krosinin İnflamasyon ve Oksidatif Stres Aracılı Apoptoza Etkileri

Krosin, safran (Crocus sativus L.) bitkisinin çiçek kısmındaki stigmalarının kurutulması ile elde edilen karotenoid yapılı bir bileşiktir….

31
Ara
2021

Tiyazol Türevlerinin Glutatyon Redüktaz Üzerindeki İnhibitör Etkilerinin Belirlenmesi

Glutatyon redüktaz (GR), oksitlenmiş glutatyondan (GSSG) indirgenmiş glutatyonun (GSH) geri kazanımını katalize ederek GSH/GSSG oranını korumak için…

31
Ara
2021

Çölyak Hastaları İçin Meşe Palamudu Meyvesinden Glütensiz Diş Macunu Elde Edilmesi ve Analizi

Günümüzde giderek yaygınlaşan çölyak hastalığı ile ilgili araştırmalara bakıldığında glütensiz yiyeceklerin ön planda olduğu görülmektedir. Çölyak hastalığı…

31
Ara
2021

Afyon Akşehir Grabeninde Jeodezik Yamulma Alanları ile b Parametresi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Akşehir-Simav Fay Sistemi (ASFS) Batı Anadolu genişleme bölgesinde yer almakta olup en önemli sismojenik kuşaklardan biridir. Sistem…

31
Ara
2021

Demirçevre-Sadıkbey (Afyonkarahisar) Arasındaki Yerleşim Alanın Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri

Deprem açısından risk taşıyan bölgelerde yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç duyulması, mühendislik açısından detaylı çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir. Depremsellik…

31
Ara
2021

Hidrolik Çatlatma Uygulamaları için Gerçek Üç Eksenli Yeraltı Basınç ve Sıcaklık Simülasyon Hücresi Tasarım ve Üretimi

Kızgın kuru kaya jeotermal sistemlerde rezervuar oluşturma uygulamalarının başarısı birçok faktöre bağlıdır. Saha çalışmaları öncesi yapılacak olan…

31
Ara
2021

Sabit Ortalama Eğrilikli Bishop Çatılı Tubular Yüzeylerin Enerjileri

Bu makalede μ : M → G Öklid metrikli Bishop çatılı Tubular yüzeylerin Helfrich ve Willmore enerjileri…

31
Ara
2021

Su Dağıtım Şebekelerindeki Fiziki Kayıpların Önlenmesinde SCADA’nın Önemi: ASKİ Örneği

İçilebilir su miktarının gittikçe azaldığı dünyamızda, su kayıplarını önleme çalışmalarının ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunun…

31
Ara
2021

Sezgisel Bulanık WASPAS Yöntemi ve Depo Yeri Seçimi Problemi

Rekabetin yoğun olduğu günümüz iş dünyasında şirketler varlıklarını sürdürebilmek ve gelişebilmek için lojistik sistemlerinin optimizasyonu üzerinde yoğunlaşarak…

31
Ara
2021

Pamuk-Sentetik Bileşenli Lif Katkısı ve Genleştirme Ajanı Miktarlarının Otoklavsız Gazbetonun Teknik Özelliklerine Etkileri

Gazbeton ürünlerde otoklavsız üretimin sağlanmasıyla otoklav sistemlerde kullanılan ısı ve basınç üretim enerjisinden kaçınılabilinmiştir. Bu makalede, endüstriyel…

31
Ara
2021

Emet Bor Üretim Tesisleri Atıklarının Lityum İçeriğinin İncelenmesi

Bu çalışmada, Dünya’da ki en fazla bor yataklarına sahip Türkiye’de yer alan Kütahya Emet bölgesi bor minerali…

31
Ara
2021

MgO Nanopartiküllerinin Drosophila melanogaster Üzerindeki Davranışsal Toksisitesinin Değerlendirilmesi

Günümüzde nanopartiküllerin üstün fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesinden sonra nanopartiküller ve nanoteknolojiye olan ilgi de hızlı bir şekilde artmış…

31
Ara
2021

Katlı Kavşak Düzenleme Önerilerinde Simülasyon Programı Kullanım Sürecinin İrdelenmesi

Mikro-simülasyon programları, kavşakta yapılmak istenen düzenlemeleri hayata geçirmeden önce bilgisayar ortamında modelleyerek ve belirli kavşak iyileştirme parametrelerini…

31
Ara
2021

Spin Kaplama Yöntemi ile Hazırlanan Cu Katkılı ZnO Nanoyapılı İnce Filmlerin Elektrokimyasal, Optik ve Morfolojik Karakterizasyonları

İletkenliğin hayati olduğu nanoteknoloji açısından bakıldığında, spin kaplama ile üretilen Cu katkılı ZnO nanoyapılı ince filmlerin elektrokimyasal…

31
Ara
2021

Optimizasyon Yöntemlerinin Süper Çözünürlük Üzerine Katkı Analizi

Bu çalışmada, süper çözünürlükte sağlam bir optimizasyon fonksiyonu seçmenin yararları analiz edilmiştir. Bu amaçla her yöntemin performansını…

31
Ara
2021

TUSAGA-Aktif İstasyonlarındaki Meteorolojik Hava Olaylarının Hassas Nokta Konumlamaya Etkisi

Hassas Nokta Konumlama (PPP), santimetre mertebesinde konum doğruluğu sağlayan bir teknik olarak geliştirilmiş ve günümüzde bilimsel çalışmalarda…

31
Ara
2021

Standartlaştırılmış Yağış İndisi ile Kuraklık İndislerinin Eğilim Analizi: Akşehir Örneği

Günümüzde yağışların azalmasına bağlı olarak su kaynaklarımızı tehdit eden en önemli etkenlerin başında kuraklık gelmektedir. Kuraklık etkilerinin…

31
Ara
2021

GPS/Galileo PPP-AR ve PPP Yöntemlerinin Doğruluklarının Gözlem Süresi ve Uydu Kombinasyonları Açısından İncelenmesi

Bu çalışmada farklı enlemlerde seçilen üç farklı Uluslararası GNSS Servisi (IGS) istasyonunun ardışık 15 günlük GPS/Galileo gözlem…

31
Ara
2021

Gıda Güvencesi Konusunda Türkiye İçin Bir Değerlendirme

Günümüzde hızlı kentleşme ve tüketici nüfusun artması gıda üretimine olan baskının ve talebin daha da artmasına neden…

31
Ara
2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Binası’nın (Ziraat Mektebi) Kültürel Miras Bakımından Önemi ve Korunması Konusunda Bir Değerlendirme

Bir toplumun geçmişiyle ilgili onu kimliklendiren, yaşamsal devamlılıkla birlikte günümüze kadar ulaşan, yerel ve evrensel değer niteliği…

31
Ara
2021

Sürdürülebilir Destinasyon İçin Ziyaretçi Görüşlerinin Önemi: Assos Antik Kenti Örneği

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayımladığı Raporda kavramsallaştırılan “sürdürülebilir kalkınma”, sonraki yıllarda yaşamın tüm…

31
Ara
2021

Kömüre Bağımlı Şehirlerde Muhtemel Kömür Sonrası Döneme Dair Algı: Türkiye Zonguldak Örneği

Fosil yakıt tüketiminin yarattığı tehditler nedeniyle gelişmiş Avrupa ülkeleri kömürden çıkışın yollarını aramaktadırlar. Bu konuda örnek stratejik…

31
Ara
2021

Akdeniz Bölgesi Süs Bitkisi Yetiştiricilik Alanlarında Krizantem (Chrysanthemum morifolium Ramat.) Bitkilerinde Bulunan Viroidlerin Araştırılması

Dünyada süs bitkilerinde virüs ve viroid etmenlerinin neden olduğu birçok hastalık bulunmaktadır. Günümüze kadar dünyada krizantemlere spesifik…

31
Ara
2021

Asma Anaçlarının in Vitro’da Büyüme Performansları ile Besin Elementi Alım Düzeylerinin Belirlenmesi

Çalışmada, 5BB, 41B, 140Ru, SO4, 110R, 1103P, Salt Creek ve Harmony anaçlarının in vitro koşullarda bitki büyüme…

31
Ara
2021

Kısıntılı Sulama Altında Hibrit Mısır Çeşitlerinin Bazı Büyüme Parametreleri Üzerine Bir Sera Çalışması

Tarımsal üretimde su stresine toleranslı ve verim potansiyeli yüksek hibrit tohumların kısıntılı sulamaya verdiği tepki oldukça önemlidir….

31
Ara
2021

Farklı Anaçlar Üzerine Aşılanan Kırkağaç Kavunlarının, Meyve Özelliklerinin Araştırılması

Bu araştırmada 3 adet interspesifik Cucurbita hibrit (C. maxima Duch. x C. moschata Duch.) anacı kullanılmıştır. Bu…

31
Ara
2021

Farklı Tarımsal Atıkların Ganoderma lucidum Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkisi

Bu çalışmada, Ganoderma lucidum (Reishi mantarı) yetiştiriciliğinde, farklı yetiştiricilik ortamlarının verim ve kalite üzerine etkilerinin test edilerek,…

31
Ara
2021

Topraksız Tarımda Kullanılan Atıkların Marul ve Maydanoz Fidesi Yetiştiriciliğine Etkileri

Bu çalışma; sonbahar döneminde, ısıtmasız cam serada iki defa (domates ve marul) topraksız yetiştiricilikte kullanılan domates atıkları…

31
Ara
2021

Üniversite Öğrencilerinin Stres Durumları ile Fruktoz ve İşlenmiş Besin Tüketimi Arasındaki İlişki

Bu çalışmaya, lisans öğrenimine devam eden 225 öğrenci (132 kadın ve 93 erkek) katılmıştır. Veriler, sosyodemografik bilgi,…

31
Ara
2021

Effects of Zinc Application on Some Important Yield and Quality Characteristics of Coriander (Coriandrum sativum L.)

In this study, the effects of zinc application on the yield and quality characteristics of coriander was…

31
Ara
2021

Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Fenoliklerinin Karakterizasyonu, Antioksidan ve Antimikrobiyal Potansiyelinin Belirlenmesi

Bu çalışmada sarı kantaron (Hypericum Perforatum L.) bitkisinin farklı çözgenler (etanol, metanol, ayçiçek yağı, zeytinyağı ve su)…

31
Ara
2021

Akdeniz İklimi Koşullarında Bazı Biryıllık Çim (Lolium multiflorum Lam.) Çeşitlerinin Adaptasyonu

Bu çalışmada, Akdeniz ikliminin sulanan koşullarında, kışlık ara ürün olarak yetiştirilebilecek dört biryıllık çim (Lolium multiflorum L.)…

31
Ara
2021

Pişirme İşleminin Balık Ezmenin Mikrobiyal, Duyusal ve Renk Karakteristiklerine Etkisi: Ohmik ve Geleneksel Pişirme Tekniklerinin Karşılaştırılması

Bu araştırmanın amacı pişirme sonrası balık ezmesinin kalite karakteristiklerini incelemektir. Balık ezmesi ohmik ve geleneksel (su banyosu)…

31
Ara
2021

Burdur Gölü Çevresindeki Tuzlu ve Borlu Toprakların Islahı İçin Gerekli Yıkama Suyu Miktarı ve Islah Süresi

Burdur Gölü çevresindeki tuzlu ve borlu toprakların ıslahı için gerekli yıkama suyu miktarı ile yıkama süresini belirlemek…

31
Ara
2021

Farklı Çift Sıra, Dar Sıra ve Tek Sıra Ekim Sistemlerinde Değişik Bitki Yoğunluklarının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indentata) Verim ve Verim Öğelerine Etkisi

Araştırmada 5 farklı ekim sistemi ve 3 farklı bitki yoğunluğu denenmiştir. Ekim sistemleri dar sıra (35-35-35 cm),…

31
Ara
2021

Çukurova Bölgesinde Bazı Nohut (Cicerarietinum L.) Çeşit Ve Hatlarında Verim Ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Bu çalışma, Çukurova bölge koşullarında 2014-2015 yetiştirme yıllarında nohut (Ciceraritinum L.) çeşit ıslahı amacıyla hat ve çeşitlerin…

31
Ara
2021

Ergin Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinde Farklı Demir Uygulamalarının Verim Ve Kalite Üzerine Etkisi

Bu çalışma, Mersin ili Akdeniz ilçesi Yanpar köyündeki bir üretici bağında yürütülmüştür. Çalışmada, Fe-EDDHA (Demir-Etilendiamin-di (o-hidroksifenil asetik…

31
Ara
2021

Tuz Oranı Değişiminin Kırmızı Pul Biberin Toz Akış Özellikleri Üzerine Etkisi

Bu çalışmada kırmızı pul bibere farklı oranlarda tuz ilave edilmesinin ürünün fizikokimyasal ve toz akış özellikleri üzerinde…