Son Eklenen Makaleler

01
Ara
2021

Sürdürülebilir Eğitim Yapılarında Konfor Koşullarına İlişkin Kullanıcı Görüşleri

Eğitim yapıları, hayatımızda son derece önemli etkilere sahip yapı grupları arasındadır. Beyin gelişiminin çevresel faktörlerle şekillendiği temel…

01
Ara
2021

Squalius recurvirostris Özuluğ & Freyhof, 2011'in Dactylogyrid Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışmanın amacı, Düzağaç-Akdeğirmen Baraj Gölü (Afyonkarahisar)’ndeki Squalius recurvirostris'in dactylogyrid parazit türlerini ve bu türlerin anatomik, morfolojik,…

01
Ara
2021

Eğilme Etkisi Altındaki I Kirişlerde Yanal Yükün Taşıma Kapasitesine Etkisi

Taşıyıcı sistemlerde malzeme olarak yapısal çeliğin tercih edilmesinin sebeplerinden biri de yüksek dayanım ve sünek davranış sergilemesindendir….

01
Ara
2021

İdeolojik Bağlam: 1920’li Yıllarda Sovyet Konut Mimarisi ve Narkomfin Komünal Konutu

Çalışmada, ideolojik bağlam ve konut planlaması ilişkisi 1920'lerde Sovyetler Birliği'ndeki konut mimarisinin ideolojiyi desteklemesi üzerinden ele alınmaktadır….

01
Ara
2021

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü'nün Okunabilirliği

Kullanıcılar tarafından algılanan ve okunabilen çevreler, kullanıcının kaybolmadan istediği yere gidebilmesini sağlarken yaşadığı çevreyi benimsemesini, kendini oraya…

01
Ara
2021

Et İşleme Tesislerinde Kullanılan Bıçak Sterilizatörünün Tasarımı Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Et işleme tesislerinde iş hijyeni çok önemlidir. Bu nedenden dolayı kasapların her işlem öncesi ve sonrasında kesim…

01
Ara
2021

Aloe Vera Jel İçeceği ile Zenginleştilmiş Probiyotik Yoğurt Üretimi

Aloe vera (AV) süt, dondurma, şekerleme, sağlık içecekler gibi fonksiyonel gıdalarda kullanılmaktadır. Yapılan bu araştırmada, yoğurt kültürüne…

01
Ara
2021

Antalya Kepez Kent Ormanı Örneğinde Mesire Alanlarının Rekreasyon Amaçlı Kullanımı

Endüstriyel ve teknolojik alanlardaki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sağlıksız kentleşme, monoton günlük yaşam gibi olumsuz durumlar, bireylerin…

01
Ara
2021

COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlıklı ve Hasta Bireylerin Konut Deneyimine Dair Bir Karşılaştırma: Antalya Örneği

İnsanlığın kadim sorunlarından biri de “pandemi” olarak adlandırılan salgın ve bulaşıcı hastalıklardır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 raporunda…

01
Ara
2021

Orta Çağ İslam Mimarisinin İncileri Olan Saray Komplekslerinin Şehir Planlaması ve Mimarisindeki Önemi

Mimari inciler olan İslam saray kompleksleri, bilim adamları tarafından yüzyıllardır derinlemesine incelenmesine rağmen, mimariye entegrasyonlarına çok az…

01
Ara
2021

Burdur Koşullarında Bazı Şeker Mısır Çeşitlerinin Performansları

Araştırma, Burdur ekolojik koşullarında bazı şeker mısır çeşitlerinin taze koçan özelliklerini araştırmak amacıyla 2019 ve 2020 yıllarında…

01
Ara
2021

Afyonkarahisar Şuhut Ovası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal İncelemesi

Bu çalışmada, Afyonkarahisar İli Şuhut Ovasının jeolojik ve hidrojeolojik özellikleri ile yeraltısularının hidrojeokimyasal fasiyes özellikleri incelenmiştir. Çalışma…

01
Ara
2021

E27 Duya Sahip Lambaların Karşılaştırması için Test Düzeneği Hazırlanması

Son birkaç on yılda ortaya çıkan enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanma terimleri her alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu…

01
Ara
2021

Kurakçıl Peyzaj Çalışmalarında Bitkisel Uygulamalar: Muğla-Sarıgerme Halk Plajı Örneği

Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün çarpıcı boyutlara ulaşarak doğal kaynaklar arasında yer alan ve canlıların yaşamının…

01
Ara
2021

Açık Arazi Koşullarında Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohumlarının Fidan Gelişimi ve Fidan Yüzdesi Üzerine Bazı Nanopartikül Uygulamalarının Etkisi

Nanoteknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde nanopartiküllerin ortamlardaki konsantrasyonları gittikçe artmaktadır. Çevre üzerindeki etkileri yeterince bilinmeyen bu materyallerin…

01
Ara
2021

İnce Film Üretiminde Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ve Çeşitleri

İnce film teknolojisi hemen her sektörde özellikle de elektronik cihaz sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. İnce filmlerin tercih…

19
Kas
2021

Yangın geciktirici kimyasallarla emprenye edilmiş kontrplakların en iyi ısı iletim özellikleri için optimum çözelti konsantrasyonunun yapay sinir ağları ile belirlenmesi

Yangın geciktirici kimyasallar, uygulanmış oldukları malzemelerin fiziksel, mekanik ve diğer bazı teknolojik özellikleri üzerinde farklı etkilere neden…

19
Kas
2021

Bartın ili Çiftlik Köyü doğal mera alanının bazı vejetasyon karakteristiklerinin belirlenmesi

Bu araştırma Bartın ilinin Çiftlik köyü mera alanının bazı vejetasyon karakteristiklerini belirlemek amacı ile 2018 yılında yürütülmüştür….

19
Kas
2021

Sosyal etkileşim ortamı olan kent parklarında kullanıcı tercihlerinin belirlenmesi: Artvin-Hopa örneği

İnsanların sosyal refahı ve psiko-fiziksel sağlığı üzerinde etkili bir faktör olan kent parkları, bireylerin kent yaşamından uzaklaşıp…

19
Kas
2021

Elektrostatik toz boya uygulanmış ahşap esaslı levhaların bazı teknolojik özelliklerinin incelenmesi

Elektrostatik toz boyalar otomotiv ve beyaz eşya gibi iletken metalik yüzeyler üzerine uygulanmaktadır. Elektrostatik toz boyalar uçucu…

19
Kas
2021

Orman ürünleri sanayi sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle performans değerlendirme

Günlük yaşantımızda ve gelecekle ilgili planlamalarımızda birçok faktör karar verme sürecini etkileyebilmekte ve en iyisini seçme endişesi…

19
Kas
2021

Apochima diaphanaria ssp. rjabovi (Wehrli, 1936) (Lepidoptera: Geometridae)’nin larva besin bitkileri ve onun yeni larva parazitoidi Drino imberbis (Wiedemann, 1830)’in kaydı

Geometridae familyasında yer alan Apochima diaphanaria ssp. rjabovi (Wehrli, 1936)’nin larva besin bitkisi şimdiye kadar bilinmemekteydi. Bu…

19
Kas
2021

Abelmoschus esculentus yaprağı kullanılarak gümüş nanopartiküllerin yeşil sentezi ve bazı gıda patojenleri üzerindeki antimikrobiyal etkileri

Bu çalışmada, Abelmoschus esculentus (AE) yaprağı özütü kullanılarak düşük maliyetli, çevre dostu ve kolay bir şekilde gümüş…

19
Kas
2021

Artvin’deki orman ürünleri işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin risk değerlendirilmesi

İş sağlığı ve güvenliğinin önemi alınan tedbirlerle birlikte çalışma ortamını daha güvenli ve verimli hale getirmesi sebebiyle…

19
Kas
2021

Carpinus betulus L. (Adi Gürgen) ve Carpinus orientalis Mill. (Doğu Gürgeni) fidanlarının bazı kalite özellikleri üzerine yükseltinin etkisi

Çalışmada iki yaşındaki adi gürgen (Carpinus betulus L.) ve doğu gürgeni (Carpinus orientalis Mill.) fidanlarının bazı morfolojik…

19
Kas
2021

Lentinus edodes (Shiitake) yenilebilir mantarının vejetatif gelişmesi üzerine farklı bitkisel materyallerin etkisi

Mevcut çalışma ile yenilebilir bir kültür mantarı olan Lentinus edodes misellerinin (LEM) vejetatif gelişmesi üzerine farklı ligno-selülozik…

19
Kas
2021

Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı

Bu çalışmada, Ateş çiçeğinin büyüme ve kalite parametreleri, fotosentetik pigmentleri ile besin maddesi içerikleri üzerine fındık zurufunun…

19
Kas
2021

Suriyeli sığınmacıların Hatay orman ürünleri işletmeleri üzerindeki etkisinin hukuki yapı bakımından araştırılması

Suriye Krizi, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki çeşitli ülkelerde meydana gelen protesto ve çatışmaların, Suriye’yi etkisi altına alması…

19
Kas
2021

Harbiye (Daphne) Şelalesi Mesire Alanının rekreasyonel potansiyelinin belirlenmesi

Kentler sosyo-kültürel ve ekonomik ihtiyaçlar başta olmak üzere pek çok açıdan ihtiyaçlara cevap vermektedir. Bu nedenle ülke…

19
Kas
2021

Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi

Bu araştırmada Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı’nın rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Rekreasyon potansiyelinin belirlenebilmesi…

19
Kas
2021

Adıyaman ilinde el sanatlarında yararlanılan bitkiler üzerine etnobotanik bir araştırma

Bu çalışmada, Adıyaman ilinde yapılan etnobotanik araştırmalar kapsamında halk arasında el sanatlarında kullanılan bitkiler araştırılmıştır. Çalışmada halkın…

19
Kas
2021

Bazı lokal selülozik atıklar üzerinde kültürü yapılan Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.’un besin içeriği

Bu çalışmada, farklı selülozik atıkların Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.’un besin değerleri üzerine etkileri araştırılmıştır. P. ostreatus’un…

19
Kas
2021

Entomopathogens as biological control of the mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)

Akdeniz un güvesi Ephestia kuehniella (Zeller, Lepidoptera: Pyralidae), dünyada birçok depolanmış tahılı istila eden en önemli böcek…

19
Kas
2021

Bilecik Pelitözü Göleti yakın çevresinin rekreasyonel kullanımına yönelik peyzaj tasarım önerisi

Bilecik, yüzey şekilleri (topoğrafik) bakımından eğimli bir arazi biçimine sahiptir. Bu nedenle kentlinin boş vakitlerini değerlendirebilmek, fiziksel…

19
Kas
2021

Oxythyrea cinctella’nın (Schaum, 1841) (Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoniinae) erkek ve dişi pronotumu arasındaki geometrik morfometriye dayalı morfolojik varyasyonlar

Bu çalışmada, pronatal morfolojinin Oxythyrea cinctella (Schaum, 1841)'nın eşeysel dimorfizm tayini üzerindeki faydasını değerlendirmek için pronotum büyüklüğü…

15
Kas
2021

Türkiye’de 2000-2019 Yıllarındaki Zeytinyağı Teknolojisi, Kalitesi ve Analizleri ile İlgili Lisansüstü Tezlerde Çalışılan Konuların Analizi

Yüksek lisans ve doktora tezleri gerek bilim üretmek, gerekse konu uzmanı insanlar yetiştirmek açısından önem arz etmektedir….

15
Kas
2021

Türkiye’de Belirlenen Bağ Virüs Hastalıklarının Tarihsel Gelişimi ve Önemi

Türkiye bağcılığı sosyoekonomik anlamda en önemli ürün gruplarının arasında yer almaktadır. Bağlarda birçok zararlı organizma grubu özellikle…

15
Kas
2021

Farklı Arbüsküler Mikorizal Fungus Türlerinin Guava (Psidium Guajava L.) Çöğürlerinin Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Etkileri

Guava’da, (Psidium Guajava L.) ticari bahçelerin kurulumunda aşıyla üretilmiş fidanlar tercih edilmektedir. Aşı ile çoğaltmada öncelikle aşı…

15
Kas
2021

Bazı ‘Bursa Siyahı’ İncir Klonlarının Yalova Koşullarındaki Performansları

Bu çalışmanın amacı, standart ‘Bursa Siyahı’ incir çeşidinden daha kaliteli, verimli, çatlamaya eğilimi daha az olan, üstün…

15
Kas
2021

Yaş Çay (Camelia sinensis L.) Verimi ve Kalite Özelliklerinin Güneşlenme Durumu ve Sürgün Dönemlerine Göre Değişimi

Bu çalışma yaş çayda (Camelia sinensis L.) verim ve kalite parametrelerinin bahçelerin güneşlenme durumu ve sürgün dönemlerine…

15
Kas
2021

Aşılı Kavun Fidelerinin Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Farklı Anaçların Etkisi

Bu çalışma, 2020 yılında sera koşullarında aşılı kavun fidelerinin bazı büyüme özelliklerine farklı anaçların etkilerini belirlemek amacıyla…

15
Kas
2021

Cabernet-Sauvignon (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Ben Düşme Dönemi ve Sonrasında Uygulanan Antitranspirantların Asma Sürgün Gelişimi ile Yaprak Özellikleri Üzerine Etkileri

Bu araştırma 41°39'31.07"K ve 26°37'34.78"D koordinatları arasında Edirne ilinde yürütülmüştür. 110R üzerine aşılı Cabernet-Sauvignon çeşidi omcaları 12…

15
Kas
2021

Badem Yetiştiriciliğinde Organik Madde Kullanım Potansiyeli: Yarasa Guanosu

Günümüzde, yoğun kimyasal gübre kullanımının meydana getirdiği zararların azaltılması ve topraklardaki organik madde içeriğinin arttırılması konusunda toplumun,…

15
Kas
2021

Gama Işını Uygulamalarının Kestanelerde Fiziko-Kimyasal ve Beslenme Parametrelerine Etkisi

Bu çalışmada kabuklu haldeki kestane (Sarı Aşlama ve tip 52509) meyvelerine 1, 3 ve 5 kGy dozlarında…

15
Kas
2021

Kısa Süreli Depolamada Üzüm Suyunun Stabilitesine Farklı Uygulamaların Etkilerinin Değerlendirilmesi

Üzüm, dünyada üretilen en önemli mahsullerden biridir. Yüksek miktarlarda üretilmesine rağmen depolama sırasında yaşanan bazı problemler nedeniyle…

01
Kas
2021

Aerojel Yalıtım Keçelerinin Isıl ve Higrotermal Karakterizasyonu

İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş., İzmir’in Narlıdere ve Balçova bölgesine jeotermal kaynaklarla bölgesel ısıtma sağlayan…

01
Kas
2021

Hidrolik Presli Bir Meyve Sıkma Makinesi Tasarım ve İmalatı

Bu çalışmada, yaygın olarak tüketilen ve geleneksel usullerle üretilen özellikle üzüm ve domates suyunun hijyenik koşullarda, yüksek…

01
Kas
2021

Hidrolik Türbinlerde Kavitasyon ve Karakaya Hidroelektrik Santralinde Kavitasyon Olayının İncelenmesi

Bu çalışmada, hidrolik türbinlerde verim kaybına neden olan kavitasyon olayı ve Karakaya barajındaki kavitasyonu önlemek için iyileştirme…

01
Kas
2021

ADIYAMAN İLİNİN KATI ATIK VE ENERJİ POTANSİYELİ ANALİZİ

Son yıllarda ülkemizde yaşanan hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve artan kentleşme sonucu, üretilen atık miktarı her geçen…

01
Kas
2021

Farklı Reynolds Sayılarında Panel Etrafındaki Akış Karakteristiklerinin Aerodinamik Kuvvetler Üzerindeki Etkisi

Günümüzde alternatif enerji kaynakları arasından öne çıkan alternatif, çevre dostu yenilebilir enerjidir. Konuyla ilgili son yıllarda artan…